Mae 3.24% o Ddefnyddwyr Facebook yn farw

Depositphotos 3628666 s

Mewn cyfrifiad diweddar o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol, nodwyd bod 3.24% o'r cyfan Facebook defnyddwyr oedd mewn gwirionedd marw. Marw MySpace trymiodd defnyddwyr Facebook ar 7.46%. Mae'n ystadegyn hynod ddiddorol oherwydd ei fod yn codi'r cwestiwn o sut mae rhwydweithiau cymdeithasol yn codi tâl ar hysbysebwyr a sut maen nhw'n mesur twf.

Nid yw rhwydweithiau cymdeithasol yn adrodd nifer y Ymgysylltu defnyddwyr nac yn mesur nifer y marw rhai. Mae hysbysebwyr yn talu am hysbysebion yn seiliedig ar nifer y defnyddwyr yn y cyfryngau cymdeithasol, felly gallai hysbysebion marw fod yn seiffonio miliynau allan o'ch cyllideb farchnata.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar ddefnyddwyr marw Facebook, nododd Mark Zuckerberg yn unig, “dim sylw” a chyfeiriodd yn syml at y Telerau Defnyddio Hysbysebwyr:

Statws Byw Defnyddwyr Facebook

Nodyn: Swydd ddychanol yw hon. Roedd y meintiau wedi'u ffurfio ac ni wnes i erioed siarad â Mark Zuckerberg. Defnyddiais Firebug i olygu Telerau Defnyddio Facebook a chymryd llun.

Fy mhwynt yw na allaf gredu nifer yr hysbysebwyr ar y rhwydweithiau hyn nad ydynt mewn gwirionedd yn gwybod beth yw nifer y defnyddwyr ymgysylltiedig. Mae ymgysylltu yn nifer y mae'n ymddangos bod rhwydweithiau cymdeithasol mawr yn ofni amdanynt.

Maen nhw'n mesur defnyddwyr cofrestredig ... p'un a ydyn nhw'n fyw, yn farw, yn anactif, yn ddyblyg, neu heb fewngofnodi hyd yn oed. Nid ydym hyd yn oed yn gwybod faint o arian sy'n cael ei daflu.