Technoleg NewyddGalluogi Gwerthu

Talfyriadau: Beth yw safbwynt DEAD a DITO?

Rwyf wedi bod yn datblygu, diffinio, integreiddio ac amcangyfrif prosiectau ers dros ddegawd. Ar ôl gweithio gyda channoedd o gwmnïau yn ogystal â gyda thunelli o gwmnïau datblygu mewnol ac ymgynghori allanol, rwyf bob amser yn rhyfeddu pa mor anghywir yw'r diwydiant bob amser ar bennu amcangyfrifon o gwblhau a therfynau amser ar gyfer eu cwblhau. O ganlyniad, rwyf wedi llunio'r cyfrifiannau DEAD a DITO newydd ar gyfer amcangyfrif a chwblhau prosiectau. Dyma nhw:

DYDDIAD: Amcangyfrifon a Dyddiadau cau Datblygu:

 1. Rheoli Gwerthu: Bydd disgwyliadau'r cleient yn cymryd 25% yn hirach i'w ddatblygu na'r prosiect gwirioneddol a addawyd gan y Gwerthwr.
 2. Gofynion Swyddogaethol: Ni fydd y gofynion swyddogaethol a ddiffiniwyd gennych yn gweithio mewn gwirionedd. Ychwanegu 25% mwy o amser cynllunio i sicrhau y gellir gweithredu gofynion swyddogaethol mewn gwirionedd yn seiliedig ar bensaernïaeth eich system a'ch rhyngwyneb cymhwysiad.
 3. Gofynion Swyddogaethol: Ni fydd y gofynion swyddogaethol a ddiffiniwyd gennych yn cael eu datblygu yn y ffordd yr oeddech yn ei ddisgwyl. Mae'n rhywbeth i'w wneud â rhwystrau iaith Klingon vs Saesneg (neu i'r gwrthwyneb) rhwng y Datblygwr a'r Rheolwr Cynnyrch. Ychwanegu 25% mwy o amser datblygu i'ch prosiect, cyn ei ryddhau i sicrhau ei fod yn cael ei ddatblygu yn unol â'ch gofynion.
 4. Rheoli Prosiect: Bydd y datblygiad gwirioneddol yn cymryd 25% hirach i'w ddatblygu nag amcangyfrif gwirioneddol y prosiect.
 5. Achosion Defnydd: Mae'r achosion defnydd busnes a ddiffiniwyd gennych yn cynnwys yn unig 25% o'r achosion defnydd gwirioneddol a fydd yn digwydd. Ychwanegwch 50% yn fwy o amser datblygu i'ch prosiect, ar ôl ei ryddhau, i addasu ar gyfer defnydd gwirioneddol yn erbyn y defnydd disgwyliedig. Mae hyn yn cynnwys ymarferoldeb yn ogystal â pherfformiad.

DEAD Cymhwysol:

 1. Amcangyfrif o'r prosiect a'i werthu am 10 diwrnod busnes wedi'i gwblhau.
 2. Bydd mewn gwirionedd yn cymryd 12.5 diwrnod i'w gwblhau fel yr addawyd.
 3. Bydd yn cymryd 15.625 diwrnod mewn gwirionedd i egluro materion â gofynion anghywir neu rai a fethwyd.
 4. Bydd mewn gwirionedd yn cymryd 19.53125 diwrnod i gwblhau'r prosiect fel y'i diffiniwyd yn iawn.
 5. Felly ... mae'r prosiect wedi'i gwblhau mewn ~ 20 diwrnod.
 6. Ar ôl ei lansio, bydd angen 10 diwrnod arall i gywiro materion sy'n weddill.
 7. Cyfanswm amser y Prosiect yw 30 diwrnod.

DITO: Insomnia Datblygwr a Thynnu Allan.

Yn ffodus, serch hynny, mae gan ein cwmnïau ffactor digolledu DITO i wneud cais, achub y prosiect, a dyfynnu'r prosiect nesaf.

DITO Cymhwysol:

 1. Mae'r Datblygwyr anhygoel y gwnaethoch eu cyflogi yn anhunedd mewn gwirionedd ac yn aml gallant ymestyn 8 awr fusnes i lawer mwy, gan gynnwys penwythnosau. Enillion 100% mewn Cynilion cynhyrchiant: ~ 10 diwrnod. Nawr rydyn ni ddim ond 10 diwrnod yn hwyr.
 2. Trwy cajoling rhaglenwyr gyda bwyd Take-Out, gallwch ennill penwythnosau a gweithio trwy brydau bwyd. (Mae datblygwyr yn fechgyn gwych ond roeddwn i bob amser yn meddwl tybed pam y byddai rhaglennydd $ 75 yr awr yn gweithio trwy awr o ginio ar gyfer pizza $ 10 ... pwy oedd yn gwybod?!). Arbedion: ~ 25%. Nawr rydyn ni ddim ond 5 diwrnod yn hwyr.
 3. Wrth i derfynau amser fynd yn rhydd a chleientiaid fynd yn ddig, bydd angen i chi ychwanegu Mountain Dew at y Tynnu Allan ond bydd hyn yn arwain at ymestyn 24 i 36 awr o raglennu uniongyrchol weithiau. Bydd yr ateb sy'n deillio o hyn yn cael ei ryddhau, gyda chwilod (weithiau oherwydd briwsion cramen pizza yn y bysellfwrdd) ar amser.
 4. DITOmae ôl-ryddhau cymhwysol yn arwain at arbedion 5 diwrnod ar wella ar ôl rhyddhau.

Cyfuno'r MARW ac DITO mae cyfrifiannau'n arwain at luosrif syml 1.5 ar ôl cwblhau'r prosiect. Defnyddiwch 50% yn fwy o amser bob amser i'w gwblhau ar brosiectau nag yr ydych chi'n ei ddisgwyl.

NODYN: Yr acronym MARW yn berthnasol oherwydd bydd Datblygwyr yn marw 25% ar gyfartaledd yn gynt na'r gweithiwr nodweddiadol oherwydd cymhlethdodau sy'n deillio o ddim cwsg, pwysedd gwaed uchel, diabetes a phroblemau pwysau o Bizza, Donuts, Mountain Dew a Choffi a brynwyd gan Gyflogwr. DITO yn berthnasol oherwydd bydd eich Folks Gwerthu yn defnyddio'r amcangyfrif gwreiddiol ar y prosiect nesaf a werthir.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

 1. Bywyd trist (neu ddylwn i ddweud… “dim bywyd”) rhaglennydd. Fe ddylech chi ychwanegu ysgariad a theilyngdod. Ond rydych chi'n taro'r hoelen ar y pen. Yn enwedig gan roi'r bwledi i'r gwerthwyr droi cynnyrch o gwmpas mewn cyfnod mor fyr. Neu hyd yn oed yn waeth ... ei werthu cyn iddo gael ei genhedlu !!! Rydyn ni'n caru hynny. Y tro nesaf y bydd prosiect yn ddyledus, gwnewch yn siŵr bod y cynrychiolydd gwerthu wrth law ... hyd cyfan y prosiect. Mae angen i rywun gael y coffi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.