Adolygiad Blog: Dave Woodson, Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol

blogio gwadd

davewoodsonDave Woodson yn ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol a thechnolegwyr sy'n cynorthwyo busnesau gyda'u presenoldeb ar-lein. Gwnaeth Dave adolygiad gwych o'r llyfr blogio gwnaethom ysgrifennu a'i roi ar Barnes a Noble. Fel yr addawyd, rydym yn cynnal adolygiad o'i flog i ddarparu rhywfaint o adborth adeiladol i'w gyweirio! Dyma fynd:

 • Nid yw'n amlwg ar unwaith beth yw'r pwrpas eich blog yw i ymwelydd newydd. Roedd yn rhaid i mi fynd i About i gael teimlad o'r hyn yr oeddech chi'n blogio amdano. Byddwn yn argymell rhoi is-lein neu nodyn yn y bar ochr dde sy'n egluro pwrpas eich blog.
 • Gan eich bod yn cynorthwyo busnesau gyda'r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg, byddwn yn argymell gwych galw-i-weithredu (CTA) ar ochr dde uchaf eich bar ochr ar bob tudalen gan adael i bobl wybod eich bod ar gael i'w llogi. Dylai'r CTA anfon unigolyn ymlaen at a tudalen lanio sydd â ffurflen gyswllt a rhywfaint o wybodaeth ychwanegol am y cleientiaid a'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu.
 • Mae gennych bennawd a logo gwych ... cymerwch y logo a sefydlu eicon ar gyfer eich blog. Dyma bost ar sut i wneud ffefrynnau.
 • Eich robots.txt mae'r ffeil yng ngwraidd eich parth ac mae ganddo'r lleoliad sitemap.xml wedi'i restru - mae hynny'n anhygoel! Byddwn yn golygu'r ffeil ac yn gwrthod traffig i unrhyw gyfeiriadur neu ffeil / wp- * - bydd hyn yn atal y peiriannau chwilio rhag mynegeio'ch cyfeirlyfrau gweinyddol.
 • Mae eich llwybr URL (permalink) yn rhyfedd - mae'n edrych fel bod rhif post yn unol. Nid wyf yn credu bod hynny'n eich brifo, ond mae ychydig yn llednais. Gan nad ydych chi'n graddio'n uchel mewn unrhyw ganlyniadau chwilio (dwi'n defnyddio Semrush i wirio), efallai y byddaf yn tynnu hynny allan, mae'n edrych ychydig yn sbam. Gallwch ddefnyddio rheolau htaccess i newid y permalink. Fy hoff yw /% enw post% /. Nid yw strwythur URL yn cael cymaint o effaith ag yr arferai, ond pwy a ŵyr pryd y daw yn ôl!
 • Mae cynllun eich blog yn anhygoel - mae'n glir iawn ac yn hawdd gweld popeth. Rwy'n hoff o'ch bar Apture ar draws y top, mae'n torri lawr ar annibendod ychwanegol ar y dudalen.
 • Rwy'n dymuno bod yna wych photo ohonoch yn y pennawd. Mae angen i bobl wybod pwy yw Dave - a bydd llun gwych yn darparu'r cyffyrddiad personol hwnnw a fydd yn meithrin ymddiriedaeth ac yn cael eich cydnabod gan bobl sy'n glanio ar eich blog. Mae gen i fy llun ym mhobman, hyd yn oed ar fy cardiau Busnes. Pan fydd rhywun yn codi fy ngherdyn ychydig wythnosau'n ddiweddarach, byddan nhw'n cofio pwy oeddwn i. Nid wyf yn ei wneud dim ond oherwydd fy mod i'n meddwl fy mod i'n brydferth;).
 • Mae'ch swyddi wedi'u hysgrifennu'n dda gyda bylchau gwych rhwng paragraffau a defnyddio rhestrau yn effeithiol. Mae rhestrau yn effeithiol iawn wrth ysgrifennu gan fod pobl yn gallu eu sganio'n hawdd. Byddwn yn eich annog i gynyddu maint eich ffont ychydig a defnyddio geiriau beiddgar ac italig ar eiriau allweddol yr ydych am eu gyrru adref gyda'ch cynnwys.
 • Mae “Cyfryngau Cymdeithasol a Thechnoleg” yn ymadrodd allweddair eang iawn a chystadleuol iawn ar deitl eich blog. A oes cilfach y gallwch ei thargedu sy'n gul ac ychydig yn fwy cynffon hir? Trwy dargedu geiriau allweddol cynffon hir, gallwch gaffael traffig perthnasol yn gyflym o chwiliadau. Un term o'r fath yw defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes. Dim ond tua 30 chwiliad y mis y mae'n ei gael, ond dyna 30 o ymwelwyr newydd â'ch gwefan bob mis.
 • Rydych chi'n mynd ychydig dros ben llestri ar rannu dolenni. Yn onest, nid wyf wedi gweld unrhyw un o'r rhain yn gweithio i unrhyw fusnes heblaw am botwm ail-drydar Twitter (sydd gennych eisoes) a Botwm tebyg i Facebook.
 • Y ddolen i'ch dudalen gyswllt wedi'i gladdu yn eich dewislen llywio. Dylai gwybodaeth gyswllt fel rhif ffôn, cyfeiriad, neu dudalen gyswllt gysylltiedig â ffurflen fod yn hawdd dod o hyd iddi ar bob blog. Nid yw pobl yn cymryd yr amser i fynd o amgylch y wefan ... os na allant ddod o hyd i chi, maent yn gadael. Rwy’n annog rhai busnesau i roi’r wybodaeth honno ar bob pennawd a throedyn.

Y cyfle mwyaf a welaf i chi yw defnyddio'ch blog yn bwnc ac yn ddaearyddol i ddenu busnesau newydd. Trwy ganolbwyntio ar eich rhanbarth a sefyll allan fel ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol yno, gallwch chi fanteisio ar chwiliadau yn y rhanbarth gan fusnesau sy'n ceisio'ch help. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi sicrhau bod gennych dudalennau galwadau i weithredu a glanio effeithiol er mwyn iddynt allu cysylltu'n hawdd â chi!

Diolch am y cyfle i adolygu'ch gwefan! A diolch gymaint am yr adolygiad o'n llyfr!

10 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Diolch Doug, rydych chi wedi rhoi rhestr golchi dillad dda i mi weithio arni. Dyma fy mlog cyntaf i mi ei wneud erioed ac nid yw hynny'n esgus, ond fy maes profi ydyw.

  diolch am eich barn onest

 3. 3

  Gwych i gael cyngor swyddogaethol o'r fath. Ffordd i roi eich hun allan yna i dyfu'n well yn y pen draw. Rwy'n siŵr y gallaf dyfu i fod yn glun ac yn cŵl ryw ddydd.

 4. 4

  Mae hynny'n anhygoel ohonoch chi i wneud hyn iddo Doug gan fy mod i'n gwybod ei fod yn ei werthfawrogi'n fawr. Rwy'n cytuno'n galonnog â llawer o'r hyn rydych chi'n ei ddweud a dim ond cwpl o “nitpicks” bach sydd gen i fy hun.

  Nawr nid yw hyn yn berthnasol i safle Dave gan nad ei ddelweddau ef fel rheol ond i rai ydyn nhw. I'r rhai hynny, nid ydych am ddweud wrth y peiriannau chwilio i anwybyddu'ch ffolder wp-content yn llwyr oherwydd yn ôl diofyn delwedd mae llwythiadau yn mynd i mewn i / wp-content / uploads / ac ar gyfer gwefannau fel fy ngwraig (mae hi'n arlunydd, ac yn hafan ' t wedi bod yn ei gadw i fyny felly ni fyddaf yn rhannu achos mae hi'n casáu pan fyddaf yn gwneud) cael llawer o draffig o chwilio delwedd. Ar nodyn ochr, ddim yn siŵr a newidiodd hyn ym mhob un o WP3 neu dim ond gyda multisite wedi'i alluogi ond nid yw'n ymddangos ei fod yn defnyddio cynnwys wp mwyach (mae fy unig setup WP3 yn aml felly nid 100%, ond pe byddai'r uwchraddio yn wahanol hefyd yna pe byddent yn gwneud diofyn gwahanol mewn un newydd, felly byddai angen gwirio am y rhai eu hunain) ond os cânt eu newid yna gallant ei anwybyddu pob wp-

  Nesaf, um, ydych chi wedi gweld Dave? O ddifrif, rydych chi eisiau ei lun yn y pennawd? A ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bosibl cymryd un da? Dave? Hehe, dwi'n plentynio'r Daver. 😉

  Yn bersonol, mae'n gas gen i'r bariau sy'n dal i ymddangos ar wefannau, ond o'r hyn rydw i'n ei gael rydw i yn y lleiafrif. Yr un peth serch hynny yw bod yn well gen i lawer y bar ar y blog hwn na'r un ar Dave's. Ar y gwaelod mae allan o'r ffordd ac mae bob amser yn dangos. Ar unrhyw adeg mae gen i rywbeth pop i fyny o'r brig sy'n cynnwys cynnwys rwy'n teimlo ei fod yn gwneud rhywbeth o'i le mewn gwirionedd. Efallai pe bai'r bar bob amser byddai'n well oherwydd byddech chi'n naturiol yn addasu'ch sgrôl iddo, ond ar waelod y dudalen mae ganddo'r siawns leiaf o fynd ar y ffordd. Os byddaf yn sgrolio i lawr i ddarllen erthygl, nid wyf am ichi godi bar sy'n blocio llinell ddwrn yr erthygl oddi wrthyf, neu'n waeth rhywbeth sy'n cwmpasu'r cynnwys cyfan. Er nad oes ganddo atleast bopeth, ac erfyn arnaf i gofrestru ar gyfer ei flwch rhestr bostio, dyna'r gwaethaf. 🙂

 5. 5

  Mae eich terfyn 3000 yn fy lladd 😉

  Iawn 2 bwynt arall y bûm yn eu trafod gyda Dave dros IM ond yn cyfrif y byddwn yn rhannu arnynt yma.

  Yn gyntaf yw un rwy'n gwybod bod pobl yn mynd y ddwy ffordd ymlaen. Mae'n well gen i beidio â chael yr erthygl lawn ar y dudalen flaen. Yn gyntaf, cewch y Tudalen View ychwanegol os yw hynny'n bwysig i chi, ond mae hefyd yn gadael i chi wybod beth oedd rhywun yn ei gael yn ddigon bachog i ymrwymo mwy gyda chlic. Os yw'r erthygl gyfan yno gallent ddarllen 1 a 4 o 5 heb i chi wybod hynny. Yn ogystal, mae'n ei gwneud hi'n haws i rywun ddod o hyd i erthygl sydd o ddiddordeb iddyn nhw heb orfod sgrolio tudalennau i gyrraedd yr erthygl nesaf (nid yw swyddi Dave mor hir â hynny ond os ydyn nhw'n gallu achosi annifyrrwch a phobl ddim yn cyrraedd yr erthygl yr hoffen nhw. ) Ond dwi'n gwybod bod eraill yn teimlo i'r gwrthwyneb ar hyn ac mae'n fath o ragddodiad personol 50/50 mewn gwirionedd.

  Ail yw cael rhyw fath o destun i gyd-fynd â'r hyn a ddywedir yn y fideo. Hyd nes y bydd Google yn darllen sain allan o fideos (ac yn gorwedd, dylech ymddiried yn hynny, wow mae fy nghyfieithiadau llais Google yn HORRIBLE) ac wrth roi canlyniadau chwilio i mewn mae gwir angen i chi gael pwyntiau'r vid wedi'u sillafu allan yn y testun. Er y byddai trawsgrifiadau llawn yn braf rwy'n gwybod eu bod yn boen ond gallai cael rhestr pwyntiau bwled o'r prif bwyntiau fod o gymorth. Mae'r testun sydd yno yn helpu ond rwy'n credu y gall mwy o'r hyn sydd yn y vid helpu hefyd.

  Mae'n ddrwg gennym am ychwanegu crwydr hir ar 🙂 ac unwaith eto ups mawr i chi am wneud hyn iddo.

 6. 6

  Yr unig un y byddwn i'n gwthio yn ôl arno yw gwneud i bobl glicio drwodd am yr erthygl, Richard. Mae'r dull hwn mewn gwirionedd ar gyfer safleoedd CPM (cost fesul mil) lle mae hysbysebwyr yn dirwyn i ben yn talu am edrych ar dudalennau. Mae'n fodd artiffisial o gynyddu eu golwg tudalen fel eu bod yn gwneud mwy o arian ... ar draul y darllenydd.

  Nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth hyd yn hyn bod pyst rhannol yn gyrru mwy o draffig i safle neu'n gyrru trosiadau. Hyd nes i mi wneud, dwi ddim yn mynd i'w wneud. 😎

 7. 7

  Mae'n flog gwych, Dave! Peidiwch ag edrych ar y rhestr hon fel un feirniadol, ni chafodd ei golygu felly. Mae'r cyfan yn adborth adeiladol a ddylai helpu'ch blog i dyfu a chael rhywfaint o fusnes i chi!

 8. 8

  Byddai'n rhaid i mi gytuno â chi ar beidio â chael golwg post llawn ar y brif dudalen. Fy meddyliau yw:

  1.) Dylai fod gennych eich post mwyaf poblogaidd ar eich tudalen flaen mewn adran nodwedd. Dyma'ch swyddi arian sydd wedi cynhyrchu'r mwyaf o refeniw neu sgwrs. Mae yna reswm pam mai hwn yw eich mwyaf poblogaidd, yn ôl pob tebyg oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn ymwneud yn dda â'r mwyafrif o ddefnyddwyr. Felly beth am eu hudo ar eich tudalen flaen er y gallent fod yn fis neu ddau oed. Nid ydych am iddynt gael eu claddu yn eich bwyd anifeiliaid os ydynt yn rhoi'r enillion gorau i chi.

  2.) Dylai'r gweddill fod yn bytiau o'ch mwyaf newydd o'r porthiant. Mae pobl, IMO yn mynd i'r dudalen flaen i gael syniad cyffredinol o'r wefan. Mae gennych 30 eiliad neu lai yn ôl pob tebyg i gadw eu sylw. Felly gobeithio y bydd cael bodiau a phytiau o'ch bwyd anifeiliaid yn dal sylw'r darllenwyr ar rywbeth. Os oes gennych swyddi llawn, fi yn bersonol os nad wyf yn hoffi'ch pwnc post llawn cyntaf yna efallai na fyddaf yn parhau trwy'r wefan. Ond os gallaf edrych ar y pynciau a'r postiadau diweddar mewn pytiau, gallaf weld mwy am y wefan ac yn fwy tebygol o ddyfnhau.

  Mae'n un o'r pynciau dadl math hynny. Rwy’n gweld bod yn well gan y mwyafrif o’r bobl sy’n galw eu hunain yn blogwyr “arbenigwyr” neu “pro” gael golwg post llawn ar y dudalen flaen.

  Ond mewn ymateb i doug: nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth hyd yn hyn bod pyst llawn yn gyrru mwy o draffig i safle neu'n gyrru trosiadau. Hyd nes i mi wneud, dwi ddim yn mynd i'w wneud. 😎

 9. 9

  Rwy'n cytuno ei fod yn fater CPM i rai. I mi er fy mod yn credu ei fod yn helpu i benderfynu pa straeon y mae'r ymwelydd yn eu darllen mewn gwirionedd o gymharu â pheidio â gwybod a oeddent yn gofalu digon i ddarllen arnynt ai peidio. Does gen i ddim byd i'w drosi'n bersonol ac mae mwy eisiau gwybod a oedd y person yn gofalu digon amdano i symud ymlaen neu mewn gwirionedd os nad oedden nhw'n malio cael mwy.

  Mewn gwirionedd, dylai ei wneud yn setup math “ehangu” JS fel eu bod yn cyrraedd y dudalen honno, yn gweld dim ond ychydig i benderfynu a ydyn nhw eisiau mwy, ond yna dal i gael erthygl lawn yno ac rydw i'n cael data rydw i eisiau. Efallai mai dyna'r combo hawsaf / gorau ar gyfer yr hyn rydw i eisiau.

 10. 10

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.