DataRobot: Llwyfan Dysgu Peiriant Awtomataidd Menter

Dysgu Peiriant DataRobot

Flynyddoedd yn ôl, bu’n rhaid i mi wneud dadansoddiad ariannol enfawr ar gyfer fy nghwmni i ragweld a allai codiadau cyflog leihau corddi gweithwyr, costau hyfforddi, cynhyrchiant, a moesol cyffredinol gweithwyr. Rwy'n cofio rhedeg a phrofi modelau lluosog am wythnosau, pob un yn dod i'r casgliad y byddai yna arbedion. Roedd fy Nghyfarwyddwr yn foi anhygoel a gofynnodd imi fynd yn ôl a’u gwirio unwaith yn rhagor cyn i ni benderfynu curo cyflogau am ychydig gannoedd o weithwyr. Dychwelais a rhedeg y rhifau eto ... gyda'r un canlyniadau.

Cerddais fy Nghyfarwyddwr trwy'r modelau. Edrychodd i fyny a gofyn, “A fyddech chi'n betio'ch swydd ar hyn?” ... roedd o ddifrif. “Ydw.” Yn dilyn hynny, gwnaethom godi isafswm cyflog ein gweithwyr a dyblwyd yr arbedion cost yn ystod y flwyddyn. Roedd fy modelau yn rhagweld yr ateb cywir, ond roeddent yn bell i ffwrdd ar yr effaith gyffredinol. Ar y pryd, dyna'r gorau y gallwn ei wneud o ystyried Microsoft Access ac Excel.

Pe bai gennyf y pŵer cyfrifiadurol a'r galluoedd dysgu peiriant ar gael heddiw, byddwn wedi cael ateb mewn eiliadau, a rhagfynegiad cywir o'r arbedion cost heb fawr o wall. DataRobot ni fyddai wedi bod yn ddim llai na gwyrth.

Mae DataRobot yn awtomeiddio'r cylch bywyd modelu cyfan, gan alluogi defnyddwyr i adeiladu modelau rhagfynegol hynod gywir yn gyflym ac yn hawdd. Yr unig gynhwysion sydd eu hangen yw chwilfrydedd a data - mae sgiliau codio a dysgu peiriannau yn gwbl ddewisol!

Mae DataRobot yn blatfform ar gyfer Prentisiaid Gwyddor Data, Dadansoddwyr Busnes, Gwyddonwyr Data, Gweithredwyr, Peirianwyr Meddalwedd, a Gweithwyr Proffesiynol TG i greu, profi a gwella modelau data yn gyflym ac yn hawdd. Dyma'r fideo trosolwg:

Mae'r broses ar gyfer defnyddio DataRobot yn syml:

 1. Amlyncu eich data
 2. Dewiswch y newidyn targed
 3. Adeiladu cannoedd o fodelau mewn un clic
 4. Archwiliwch y modelau gorau a chael mewnwelediadau
 5. Defnyddiwch y model gorau a gwneud rhagfynegiadau

Yn ôl DataRobot, mae eu Manteision yn cynnwys:

 • Cywirdeb - Er bod awtomeiddio a chyflymder fel arfer yn dod ar draul ansawdd, mae DataRobot yn cyflawni'n unigryw ar yr holl feysydd hynny. Mae DataRobot yn chwilio'n awtomatig trwy filiynau o gyfuniadau o algorithmau, camau rhagbrosesu data, trawsnewidiadau, nodweddion, a pharamedrau tiwnio ar gyfer y model dysgu peiriant gorau ar gyfer eich data. Mae pob model yn unigryw - wedi'i fireinio ar gyfer y set ddata benodol a'r targed rhagfynegiad.
 • Cyflymu - Mae DataRobot yn cynnwys peiriant modelu hynod gyfochrog a all raddfa i gannoedd neu hyd yn oed filoedd o weinyddion pwerus i archwilio, adeiladu a thiwnio modelau dysgu peiriannau. Setiau data mawr? Setiau data eang? Dim problem. Mae cyflymder a scalability modelu wedi'i gyfyngu gan yr adnoddau cyfrifiadol sydd ar gael i DataRobot yn unig. Gyda'r holl bwer hwn, mae'r gwaith a arferai gymryd misoedd bellach wedi'i orffen mewn ychydig oriau yn unig.
 • Rhwyddineb Defnydd - Mae'r rhyngwyneb greddfol ar y we yn caniatáu i unrhyw un ryngweithio â llwyfan pwerus iawn, waeth beth yw lefel sgiliau a phrofiad dysgu peiriant. Gall defnyddwyr lusgo a gollwng a gadael i DataRobot wneud yr holl waith neu gallant ysgrifennu eu modelau eu hunain i'w gwerthuso gan y platfform. Mae delweddiadau adeiledig, fel Model X-Ray a Feature Impact, yn cynnig y mewnwelediadau dyfnaf a dealltwriaeth hollol newydd o'ch busnes.
 • Ecosystem - Ni fu erioed mor hawdd cadw i fyny â'r ecosystem gynyddol o algorithmau dysgu peiriannau. Mae DataRobot yn ehangu ei set helaeth o algorithmau amrywiol, gorau yn y dosbarth o R, Python, H20, Spark a ffynonellau eraill yn gyson, gan roi'r set orau o offer dadansoddeg i ddefnyddwyr ar gyfer heriau rhagfynegol. Gyda chlic syml ar y botwm Start, gall defnyddwyr ddefnyddio technegau nad ydyn nhw erioed wedi'u defnyddio o'r blaen neu efallai nad ydyn nhw hyd yn oed yn gyfarwydd â nhw.
 • Defnyddio Cyflym - Nid oes gan y modelau rhagfynegol gorau fawr o werth sefydliadol, os o gwbl, oni bai eu bod yn cael eu gweithredu'n gyflym yn y busnes. Gyda DataRobot, gellir defnyddio modelau ar gyfer rhagfynegiadau gydag ychydig o gliciau llygoden. Nid yn unig hynny, mae pob model a adeiladwyd gan DataRobot yn cyhoeddi pwynt terfyn API REST, gan ei gwneud yn awel i integreiddio o fewn cymwysiadau menter modern. Gall sefydliadau bellach gael gwerth busnes o ddysgu peiriannau mewn munudau, yn lle aros misoedd i ysgrifennu cod sgorio a delio â'r seilwaith sylfaenol.
 • Gradd Menter - Nawr bod dysgu trwy beiriant yn effeithio ar nifer cynyddol o brosesau busnes, nid yw bellach yn ddewisol ei drin fel offeryn datblygwr heb lawer o ddiogelwch, diogelwch a pharhad busnes. Mewn gwirionedd, mae'n hanfodol bod platfform ar gyfer adeiladu a defnyddio modelau yn caledu, y gellir ymddiried ynddo ac ei integreiddio'n dda ag ecosystem technolegau mewn sefydliad.

Trefnwch Demo Byw o DataRobot

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.