Peidiwch ag anghofio ar-lein yn eich marchnata all-lein!

Post Uniongyrchol

Mae ymddygiad defnyddwyr ar-lein yn dod yn amhrisiadwy i farchnatwyr ar-lein, ond mae wedi cael ei fethu’n bennaf mewn perthynas ag endidau all-lein. Mae llawer o gwmnïau sydd â siopau adwerthu, yn ogystal â siopau ar-lein, yn trin y ddwy gynulleidfa ar wahân, gan golli cyfle gwych i dargedu ac olrhain y llall.

Uwch analytics mae cymwysiadau fel WebTrends, Coremetrics, ac Omniture wedi'u trin i raddau helaeth fel systemau adrodd ond maent yn dal data gwerthfawr gan ddefnyddwyr y gellir ei segmentu a'i gymhwyso i ymwelwyr penodol yn eich data.

Darparwyr Gwasanaeth E-bost hefyd yn dal cyfeintiau o ddata ymddygiad. O'u cyfuno â Analytics, gall y systemau hyn olrhain ymddygiad defnyddiwr o glicio drwodd i drosi. Mae gwthio'ch ymwelwyr ar-lein yn darparu llwybr syml i gasglu'r data hwn. Yn eich cynigion, mae'n fuddiol cynnwys allwedd unigryw i bob un o'ch cwsmeriaid.

Yn union fel y gallech gynnwys cod ymgyrch ar ddarn post uniongyrchol, mae adeiladu tudalen lanio i gasglu allwedd cwsmer unigryw yn ffordd effeithiol o olrhain y tanysgrifiwr hwnnw. Gall y dudalen lanio honno ddarparu optio i mewn yn seiliedig ar ganiatâd i farchnata ychwanegol. Yna gellir atodi'r allwedd i ddiwedd cyfeiriad gwe (URL) trwy querystring (http://mycompany.com/'s=12345) a'i chadw mewn cwci lle gellir ei olrhain yn unigryw ledled eich gwefan.

Gellir gwahanu cartrefi sydd â mwy o ymddygiad ar-lein o'ch rhestrau post uniongyrchol a thelefarchnata, ac yn lle hynny, gellir eu hanfon trwy e-bost - gan ddarparu neges amserol wedi'i thargedu am gost lawer is. Mae'n bwysig nodi hynny Rheoliadau ffederal CAN-SPAM gwneud cais a'r cyngor gorau yw casglu cyfeiriadau e-bost yn wirfoddol a gweithio gydag enw da Darparwr Gwasanaeth E-bost sy'n cynnig gwasanaethau cyflenwi a dad-danysgrifio i'ch cadw allan o drafferth.

Peidiwch ag anghofio y gall eich ymdrechion marchnata hefyd atal eich e-byst trafodion yn ôl. E-byst trafodion yw unrhyw negeseuon e-bost a ddisgwylir fel ymateb gan werthwr. Enghreifftiau cwpl yw biliau a / neu negeseuon cadarnhau prynu. Os yw'ch cwmni'n bilio ar-lein, rydych chi'n colli cyfle gwych gydag eiddo tiriog premiwm i wneud cynnig gwerthu neu ychwanegol!

Os yw'r neges yn drafodol yn bennaf, nid oes angen i CAN-SPAM fod yn berthnasol. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cymysgu'ch blaenoriaethau gan y gallech chi gael dirwy eithaf. Mae Marchnata E-bost hefyd yn cynnig cynnwys deinamig yn seiliedig ar segmentu defnyddwyr. Mae hyn yn caniatáu ichi amrywio'r neges neu ddelweddau e-bost yn seiliedig ar eich tanysgrifiwr.

Gall neges i deulu yn hytrach na myfyriwr coleg fod â verbiage a delweddau hollol wahanol - ond dal i fynd allan yn yr un e-bost union! Gellir olrhain dolenni yn eich e-bost yn ôl i dudalen lanio neu safle lle mae systemau rheoli cynnwys yn cynnig cynnwys deinamig hefyd. Gall y data hwn fod yn hynod werthfawr i Hysbysebwyr hefyd!

Mae'r gallu i uno'ch ymwelwyr ar-lein â data demograffig yn gyfle aruthrol i ddarparu proffiliau a dadansoddiad demograffig gwych i ddarpar hysbysebwyr - a bydd yn rhatach ac yn fwy cywir na'r gwasanaethau ar-lein sy'n esgus cynnig yr un peth.

Meddyliwch am ddwy ffynhonnell ddata ychwanegol ar gyfer eich datamart: Web Analytics ac Marchnata E-bost. Trosoleddwch y data hwnnw yn eich marchnata all-lein yn ogystal â'i integreiddio yn eich ymdrechion Marchnata E-bost! Byddwch yn arbed tunnell o arian wrth dyfu postio ac yn gallu mesur canlyniadau ar unwaith ar-lein.

Un sylw

  1. 1

    Mae'n ddoniol yn tydi; yn rhy aml mae marchnatwyr yn defnyddio'r un dull â'u marchnata. Mae cyllidebau wedi'u gosod ymlaen llaw ac yn seiliedig ar gymryd yr un dull ag o'r blaen. Fodd bynnag, onid oes angen meddwl craff? Felly a ddylai'r strategaeth esblygu o gwmpas yr hyn y dylid neu y gellid ei wneud nawr? Mae gennym gyfle i chwarae gyda chymysgedd llawer mwy o gyfryngau ar gyfer ein hymgyrchoedd integredig ac mae hanes yn dangos i ni mai'r meddylwyr creadigol sy'n elwa ar gyflawni eu nodau.

    I gwmnïau, a diwydiant, gan ymfalchïo mewn arloesi, ni ddylai fod yn dasg anodd dod yn fwy arloesol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.