DandyLoop: Rhannwch Siopwyr Ar-lein Rhwng Storfeydd

theloop

Arfer cyffredin iawn ar lawer o feysydd ar-lein yw'r cydweithrediad rhwng gwahanol gwmnïau sy'n gweithio yn y maes hwnnw, mawr neu fach. Mae hyn yn gyffredin iawn mewn apiau symudol, mewn gemau ar-lein, mewn cynnwys fideo, ac wrth gwrs mewn gwefannau cynnwys. Mewn gwefannau cynnwys rydym yn gweld cyd-argymhelliad cynnwys rhwng gwefannau, hyd yn oed pan fyddant yn gystadleuwyr. Mae'n anodd dod o hyd i swyddogion gweithredol na fyddant yn cefnogi'r arfer hwn. Serch hynny, mae'n gofyn am lefel uchel o aeddfedrwydd gan y cwmnïau yn y maes - mae angen iddyn nhw ddeall nad yw rhannu yn rhoi unffordd, yn hytrach yn ddwyffordd - mae pawb yn ennill.

Er gwaethaf bod gyda ni ers dechrau'r rhyngrwyd, dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y dechreuodd y diwydiant eFasnach ddemocrateiddio ei hun. Fe wnaeth toreth o offer SaaS alluogi mwy a mwy o siopau ar-lein i agor, a heddiw mae ymhell dros 12m ohonyn nhw. Yr un peth a oedd ar goll yma yw'r arfer o gydweithredu: mae'r siopau'n dal yn rhwym i'r cynlluniau marchnata drud traddodiadol, ac maen nhw'n chwilio am ffyrdd newydd o estyn allan at ddarpar gleientiaid - roedd cymdeithasol yn un, ac yna'n fodlon. Nawr maen nhw'n sylweddoli gwerth cydweithredu, ac eto does ganddyn nhw ddim ffordd i'w wneud.

Mae'r arfer gorau ar gyfer cydweithredu rhwng siopau ar-lein yn eu busnes craidd - gwerthu cynhyrchion. Unwaith y bydd dwy siop gysylltiedig yn penderfynu cydweithredu ac argymell ar gynhyrchion ei gilydd, rydyn ni'n gweld CTR sy'n uwch nag unrhyw beth arall rydyn ni'n ei wybod mewn marchnata traddodiadol (mwy na 7% ar gyfartaledd). Mae hyn oherwydd yn wahanol i gymaint o'r marchnata traddodiadol - yma mae'r gwerth i'r siopwr yn real - dyma'r hyn y mae'n edrych amdano pan fydd ef / hi yn siopa.

DandyLoop yn galluogi'r arfer o gydweithredu gan ddefnyddio platfform cydweithredol ar gyfer siopau ar-lein, lle gall pob siop ddarganfod a gwahodd siopau eraill i fod yn bartneriaid, sy'n golygu y byddant yn argymell ar y cyd ar gynhyrchion ei gilydd. Mae hyn yn mynd y ffordd arall hefyd - gellir darganfod pob siop a chael ei gwahodd i fod yn bartner gan eraill. Gallant reoli eu gweithgaredd rhwydwaith a monitro perfformiad pob partner.

Mae'r cydweithrediad yn seiliedig ar gydraddoldeb, a dyna lle mae ein algorithm perchnogol yn cymryd rheolaeth - ar gyfer pob ymwelydd a roddir gan siop i un o'i bartneriaid, bydd yn ennill ymwelydd newydd sbon. 1 am 1. Mae hyn yn unigryw yn y byd eFasnach: nid yw ein cwsmeriaid yn y busnes o werthu traffig am arian, maen nhw yn y busnes o werthu cynhyrchion - a dyna rydyn ni'n ei ddarparu - mwy o draffig, mwy o ymwelwyr, a mwy o werthiannau.

Ar hyn o bryd beta ar gyfer Shopify defnyddwyr, DandyLoop yn cynnig rheolaeth lawn dros eich cynhyrchion argymelledig, adroddiadau tryloyw a setup cyflym a hawdd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.