Cyfryngau Cymdeithasol + Dadansoddeg = Anghywir

Depositphotos 51404187 s

Pe bawn i'n gofyn i chi pa ffynhonnell a ddarparodd fwy o draffig i'ch gwefan, Twitter neu Facebook ... sut fyddech chi'n penderfynu hynny? Mae mwyafrif y we analytics byddai defnyddwyr yn mewngofnodi ac yn edrych ar eu ffynonellau cyfeirio ac yn cynnig y gwerth. Mae hynny'n broblem.

Yn syml, mae rhai cwmnïau'n ychwanegu “twitter.com” fel ffynhonnell gyfeirio ac yn meddwl ei fod yn gwneud y tric. Nid felly. Dim ond y bobl hynny sydd wedi clicio ar ddolen o dudalen we agored twitter.com a'i chyfrif i'ch tudalen yw cyfrif ymwelwyr sy'n cyfeirio o twitter.com. Os nad ydych yn fy nghredu, edrychwch ar segment isod o hootsuite.com ac o twitter.com:

segmentu

O leiaf gydaHootsuite, rydych chi'n gweld safle cyfeirio…. neu ydych chi? Wel, os ydw i'n defnyddio'rHootsuite cymhwysiad ar fy Droid neu iPhone, nid wyf yn gweld mewn gwirioneddHootsuite fel safle cyfeirio! Mewn gwirionedd, nodir bod unrhyw ddolenni sy'n dod i mewn o geisiadau traffig uniongyrchol heb unrhyw atgyfeiriwr.

Ouch. Ac nid yw ond yn gwaethygu.

Mae cymwysiadau'n dominyddu'r twitterverse ac yn dechrau popio gyda Facebook hefyd. Wrth i ni i gyd symud i symudol, rydyn ni i gyd yn gweithio gydag apiau symudol ac yn cysylltu. Rwy'n defnyddio Adium i sgwrsio ar Facebook ... felly unrhyw bryd rwy'n clicio ar ddolen y mae ffrind Facebook yn ei hanfon ataf, ni chyfeirir y traffig at Facebook o gwbl. Mae'n ymddangos fel a ymweliad uniongyrchol heb unrhyw atgyfeiriwr.

O ganlyniad, mae cwmnïau'n tanamcangyfrif eu traffig cyfryngau cymdeithasol trwy ddibynnu ar anghyflawn analytics. Gan fod mwyafrif y byd ar-lein yn defnyddio Google, nid yw'n mynd i wella. Mae'n amheus a fydd Google yn adeiladu analytics porth i'w ffrindiau yn Facebook or Twitter. Felly beth yw cwmni i'w wneud?

Yn gyntaf, efallai yr hoffech chi fuddsoddi mewn trydydd parti analytics offeryn. Mae fy nghleient a ffrindiau yn Webtrends yn gweithio ar bartneriaeth gyda bit.ly ... bydd symudiad rwy'n hyderus yn ysgwyd y analytics byd.

Heb fuddsoddi mewn newydd analytics platfform, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud o hyd.

  1. Y cyntaf yw defnyddio botwm ail-drydar swyddogol Twitter ar eich gwefan. Gellir sgriptio'r botwm i gynnwys cod ymgyrch a fydd yn olrhain yr ymweliad yn ôl i'ch botwm ... ac yna gellir ei fyrhau gan ddefnyddio trydydd parti fel bit.ly. Byddwn i'n argymell gwasanaeth pro bit.ly. i addasu a defnyddio'ch URL byrrach eich hun. Os gwnewch hyn, byddai pobl yn llai tebygol o gopïo a gludo'r URL a'i fyrhau eu hunain.
  2. Yr ail yw ychwanegu eich ymgyrch olrhain ymholiad at yr URL cyn ei fyrhau. Bydd hyn yn caniatáu ichi olrhain Twitter fel ffynhonnell mewn ymgyrch a gall ddarparu mesur llawer mwy cywir i chi o gyfanswm y traffig sy'n cael ei gyfeirio atoch chi.

Os gwthiwch eich porthiant blog i Twitter gan ddefnyddio teclyn fel Twitterfeed, gallwch atodi cod ymgyrch Google Analytics a'i fyrhau â'ch cyfrif bit.ly yn awtomatig. Nid yw hyn yn gadael unrhyw gwestiwn i'r ymwelwyr ddod oddi wrthych yn gwthio'ch bwyd anifeiliaid trwy Twitterfeed.

Nid wyf wedi ceisio hacio cod botwm tebyg i Facebook i ychwanegu ar querystring ... nid wyf yn siŵr o'r effaith ar y pwynt hwn, ond byddai'n bosibl. Fe allai fynd i drafferth lle mae gennych chi ddau URL penodol sy'n cael eu cyfrif fel petaent, er ... un gyda'r cod ymgyrchu ac un heb.

Y gwir yw y gallai eich gwefan fod yn gweld llawer mwy o draffig nag yr ydych chi'n ei feddwl o ffynonellau cyfryngau cymdeithasol. Mae apiau symudol a chymwysiadau bwrdd gwaith yn gwyro gwerthoedd yr ymweliadau hynny ac mae'n cymryd rhywfaint o waith ychwanegol i helpu i benderfynu o ble mae'r ymwelwyr hynny'n dod. Hyd nes y gwelwn rai gwelliannau sylweddol yn analytics, rhaid i chi dalu sylw i'r anghysondeb hwn.

6 Sylwadau

  1. 1

    Doug, swydd wych - dyma'r union broblem rydw i wedi bod yn sylwi arni yn ddiweddar. Fe sonioch chi y gallwch chi atodi cod olrhain GA gan ddefnyddio TwitterFeed ond ni allaf weld ble mae'r opsiwn hwnnw ...

  2. 2

    Doug, ni allaf gredu na wnaeth neb sylwadau ar yr un hon eto. Rwy'n ysgrifennu swydd debyg iawn ar hyn o bryd a chofiais fy mod eisiau cyfeirio at yr un hon. Diolch am yr erthygl. Byddaf yn sicr o gysylltu yn ôl ag ef o'm post.

  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.