Mae'r mwyafrif yn fy ngalw i'n Doug, heddiw Dad oedd e

UwchA bod yn onest, ni wnes i gynllunio amseriad y swydd hon. Mae'n gymaint o gyd-ddigwyddiad, serch hynny, bod yn rhaid i mi ei rannu gyda phob un ohonoch.

Fred cododd criw cyfan o bobl mewn penbleth yn ddiweddar pan ofynnodd am oedran a'i effaith ar dalent entrepreneuraidd. Yn gynwysedig yn yr adlach roedd Dave Winer, Scott Karp, Steven Hodson, a llu o rai eraill sydd Dywedodd.

Doedd gen i ddim llawer i'w ddweud am y pwnc felly gwnes sylw ysgafn. Rwy'n gwerthfawrogi gweithle amrywiol lle mae ieuenctid a phrofiad yn bresennol. Mae pobl iau yn tueddu i dalu llai o sylw i ffiniau felly mae eu gwedd newydd a'u diffyg ofn yn addas iawn i fentro a dod o hyd i atebion gwych. Yn eironig, hoffwn feddwl amdanaf fy hun yn 39 oed ac yn aml yn ddi-flewyn-ar-dafod ac yn edrych am rai dewisiadau amgen gwych i'r norm. Ar y llaw arall, mae profiad yn tueddu i gydbwyso risg â chanlyniadau - yn aml yn rhwystro trychineb.

Fel Rheolwr Cynnyrch, nid gyda'r cwmni yn unig y mae'r risg yr wyf yn ei chyflwyno. Rwy'n cymryd bod y risg yr wyf yn tybio yn cael ei throsglwyddo i'r 6,000 o gleientiaid sy'n defnyddio'r feddalwedd a thu hwnt i'w cwmnïau. Dyna biano eithaf hefty yn hongian o'r to, felly rydw i eisiau sicrhau bod y rhaffau'n ddiogel a bod y clymau i gyd wedi'u clymu cyn i ni benderfynu ei symud i'w le.

Iawn, Dad!

Roedd heddiw yn wahanol. Pan osodais rai ffiniau heddiw ar adnoddau a phrosiect, roeddwn yn wynebu rhywun yn goeglyd yn dweud, “Iawn, Dad!”. Er ei fod i fod i sarhau, mi wnes i ei siomi yn eithaf pwyllog. Os oes un peth rydw i'n fwyaf balch ohono yn fy mywyd, mae wedi bod yn Dad gwych.

Mae gen i ddau o blant sy'n hapus, peidiwch â mynd i drafferth .. gyda derbyniwyd un i'r coleg gydag ysgoloriaeth a’r llall a enillodd “Wobr Ghandi” yn ei hysgol yn fwyaf diweddar. Mae'r ddau yn dalentog yn gerddorol - un yn canu, cyfansoddi, a chymysgu cerddoriaeth ... a'r llall yn actores a chanwr gwych.

Felly, mae'n debyg y dylai fy nghydweithiwr iau yn y gwaith fod wedi cynnig rhywbeth gwahanol na “Dad”. Rwy'n hoffi'r term “Dad”. Pe bawn i'n swnio fel “Dad”, mae'n debyg mai'r rheswm am hynny oedd fy mod i'n trin sefyllfa a oedd yn atgoffa rhywun o orfod disgyblu plentyn. Yn eironig ddigon, anaml y byddaf yn cael y sefyllfaoedd hyn gyda fy mhlant fy hun.

Oedran a Gwaith

A yw hyn yn newid fy marn ar oedran, busnes ac entrepreneuriaeth? Yn hollol ddim. Rwy’n dal i gredu bod angen ofn ieuenctid arnom i wthio terfynau’r hyn y gallwn ei gyflawni. I. do yn credu bod llawer o weithwyr proffesiynol yn dod ychydig yn fwy goddefgar gydag oedran ac yn tueddu i arfordir o fewn y ffiniau a osodir. Rwy'n edmygu anghytuno, er fy mod yn dal i gredu mewn parch, cyfrifoldeb a ffiniau.

Y gwersi rydw i'n eu dysgu i'm plant yw fy mod i wedi bod lle maen nhw o'r blaen, rydw i wedi gwneud y camgymeriadau, ac edrychaf ymlaen at drosglwyddo'r doethineb rydw i wedi'i ddysgu. Nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid iddynt ddilyn yn ôl fy nhraed, serch hynny. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod fy merch ar y llwyfan pan gymerodd flynyddoedd i mi fagu'r hyder hwnnw. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod fy mab yn mynd i'r Coleg pan es i ffwrdd yn ddi-nod i ymuno â'r Llynges. Maen nhw'n fy synnu bob dydd! Mae rhan ohoni oherwydd eu bod yn cydnabod y ffiniau, maen nhw'n fy mharchu, ac maen nhw'n gwybod bod ganddyn nhw ryddid i wneud yr hyn y bydden nhw'n ei garu (cyn belled nad yw'n brifo nhw na rhywun arall).

Rwy'n gobeithio y gall fy “mhlentyn” yn y gwaith ddysgu'r un peth! Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yn gallu synnu’r cwmni a chael effaith enfawr, ond pethau cyntaf yn gyntaf… cydnabod a pharchu’r profiad sydd yno a deall y ffiniau. Ar ôl i chi wneud hynny, synnwch bawb trwy feio llwybr newydd i gyfeiriad nad yw neb erioed wedi meddwl amdano. Fe'ch cynorthwyaf i gyrraedd yno! Wedi'r cyfan, beth yw “Dad”?

PS: Y flwyddyn nesaf, hoffwn gael cerdyn Sul y Tadau ... ac efallai tei.

Un sylw

  1. 1

    Rydych chi'n swnio fel boi sy'n gwybod sut i rolio gyda'r dyrnu. Fel pennaeth adran, dwi'n gweld bod pobl sy'n gweithio o danaf yn gwerthfawrogi'ch rhinweddau. Gyda llaw, llongyfarchiadau ar lwyddiannau eich plant.

    Pob lwc.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.