A yw Twf Twitter yn Bwysig?

Trydar

Mae Twitter yn bendant ar fy rhestr o ffefrynnau yn 2008. Rwyf wrth fy modd yn ei ddefnyddio, rwyf wrth fy modd â'r integredig offer, ac wrth eu bodd â'r math o gyfathrebu y mae'n ei gynnig. Nid yw'n ymwthiol, yn seiliedig ar ganiatâd, ac yn gyflym. Mae gan Mashable swydd wych ar Twf Twitter, 752%. Nid yw'r twf ar y wefan yn cynnwys twf trwy eu API, felly rwy'n credu ei fod yn llawer mwy mewn gwirionedd.

Ond oes ots?

Dylai cwmnïau sy'n frwd gyda'r cyfryngau cymdeithasol roi Twitter ar eu rhestr o gyfryngau i'w sbarduno. Fodd bynnag, mae Twitter yn dal i fod yn bysgodyn bach mewn cefnfor o gyfle i farchnatwyr. Tair nodwedd unrhyw gyfrwng y mae angen edrych arnynt yn ofalus yw:

 1. Reach - Beth yw cyfanswm y defnyddwyr sy'n gallu cyrraedd trwy'r cyfrwng?
 2. Lleoliad - A yw'r defnyddiwr yn darllen y negeseuon yn uniongyrchol neu a yw ar gael yn anuniongyrchol i'r defnyddiwr glicio arno?
 3. Fwriad - A oedd bwriad y defnyddiwr i chwilio am eich cynnyrch neu wasanaeth, neu a oedd disgwyl deisyfiad hyd yn oed o gwbl?

Mae Folks ar y Rhyngrwyd wrth eu bodd yn siarad am yr hyn sy'n newydd ac maen nhw'n disgwyl i bawb redeg i'r diweddaraf a'r mwyaf. Fodd bynnag, i fusnesau, mae angen dadansoddi rhywfaint cyn iddynt betio'r fferm ar gyfrwng arall. Dyma gwpl siartiau o ymweliadau a golygfeydd tudalen o google, Facebook ac Twitter. Peiriant chwilio yw Google, wrth gwrs. Rhwydwaith cymdeithasol yw Facebook ac mae twitter yn blatfform micro-blogio.

Cyrraedd:

Ymweliadau
Mae Twitter yn dal i aros o'i gymharu â'r ymweliadau y mae Google a Facebook yn eu cael - mae'n bwysig cadw hynny mewn persbectif.

Ymrwymiad:

Arolygon Tudalen
Tra Folks wrth fy modd yn siarad am Facebook, ac mae Facebook wrth ei fodd yn siarad am ei dwf, nid yw ymgysylltiad y defnyddwyr hynny yn cyd-fynd â thwf aelodaeth Facebook. Mewn gwirionedd, mae ystadegau'n dangos bod yn rhaid i Facebook barhau i dyfu ei sylfaen aelodau er mwyn cynnal golwg tudalen. Mae ganddyn nhw dwndwr ofnadwy o gollwng ... a does neb yn siarad amdano.

Gadewch i ni edrych ar y tri chyfrwng eto:

 1. google: Wedi cyrraedd, lleoliad a bwriad
 2. Facebook: Wedi cyrraedd - ond nid yw'n cadw'n dda
 3. Twitter: Mae ganddo leoliad, mae cyrhaeddiad yn tyfu ond yn dal i fod yn chwaraewr bach yn y farchnad

Strategaethau Peiriannau Chwilio yn 2009

Mewn geiriau eraill, Search Engines - yn enwedig Google, yw'r unig bethau sy'n dal i fod yn bwysig os ydych chi am gyrraedd y gynulleidfa gywir (a yw chwiliadau perthnasol yn dod o hyd i'ch busnes?), Yn cynnig lleoliad uniongyrchol ac anuniongyrchol (uniongyrchol = canlyniadau organig, anuniongyrchol = talu canlyniadau fesul clic), ac mae ganddo fwriad (roedd y defnyddiwr yn chwilio amdano Chi).

Ar gyfer 2009, eich ffocws i ddal cyfran y farchnad Rhaid cynnwys peiriannau chwilio. Fel eu Is-lywydd Blogio Efengylu, byddwn yn siomedig pe na bawn yn tynnu sylw atoch yr ateb perffaith ar gyfer dal arweinyddion trwy chwilio organig.

3 Sylwadau

 1. 1

  Soniasoch am:
  Os yw'ch cynulleidfa darged yn eiriolwyr cyfryngau cymdeithasol ym mhob dinas fawr ledled y byd, twitter yw'r ffordd i fynd, IMHO. Bydd gan unrhyw beth y gellir ei werthu trwy'r Protocol Rhyngrwyd (gan gynnwys meddyliau, syniadau, cerddoriaeth, hanes, celf ac ati) faint cynulleidfa bosibl o bobl One Billion, ledled y byd, ar gyflymder y goleuni.

  Mae gen i ddilynwyr o bob cyfandir ac eithrio'r Antarctica. Onid ydych chi'n meddwl mai dyna bwynt gwerthu mwyaf twitter? Mae hynny ynghyd â'r ffaith ei fod AM DDIM.

  amy

  • 2

   Fi fydd yr un olaf i annog unrhyw un i beidio â defnyddio Twitter. 🙂 Os yw'ch dadansoddeg yn rhoi mewnwelediad mai Twitter yw lle mae'r ymgysylltu a'r trosiadau yn dod - yna ewch amdani! Rwy'n credu y bydd y rhan fwyaf o bobl yn gweld ei fod yn gwyro o'i gymharu â'r hyn y gall peiriannau chwilio ei wneud ar eu cyfer.

   Mae peiriannau chwilio yn darparu cyswllt uniongyrchol i chi â phobl sy'n chwilio am yr hyn rydych chi'n ei wneud neu sydd gennych chi. Nid yw Twitter mor uniongyrchol ... mae'n cymryd ychydig o waith i bobl ddod o hyd i chi a chysylltu â chi.

   Diolch am wneud sylwadau Amy! Edrych ymlaen at eich gweld chi yn y Tweetup nesaf.

 2. 3

  Yn bersonol, rydw i wrth fy modd â beth yw pwrpas twitter ac eto ni allaf stumogi ei ddefnyddio, nid wyf yn credu fy mod ar fy mhen fy hun yn hynny. Nid oes gennyf unrhyw awydd o gwbl i ddweud wrth grŵp mawr o bobl fy mod i ffwrdd â'r ffilmiau neu ar fin prynu coffi mwy nag yr wyf am glywed am driciau cŵn modryb Betsy.

  Rwy'n brysur, darllenais y mwyafrif o flogiau rhagorol fel yr un hwn yn lle darllen pytiau ac rwy'n ei hoffi felly!

  Roeddwn i eisiau ychwanegu bod Google a Facebook yn cicio'u hunain am beidio â bod yn sylfaenwyr Twitter-mania. Nid yn unig hynny ond nid yw maint y traffig bron mor bwysig â chynnwys traffig. Pan nad wyf yn gweithio ar brosiectau syml, rwy'n adeiladu gwefannau cysylltiedig â chysylltiadau a byddai'n well gennyf lawer bach o draffig hynod weithgar a throsi yn erbyn traffig pasio trwodd.

  Mae gen i deimlad slei mae gweithredwyr Google a Facebook yn teimlo fel eu bod nhw wedi colli gwydd euraidd yn y syniad Twitter.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.