Llyfrgell Cynnwys: Beth ydyw? A Pham Mae Eich Strategaeth Marchnata Cynnwys Yn Methu Hebddi

Amser Darllen: 6 Cofnodion Flynyddoedd yn ôl roeddem yn gweithio gyda chwmni a gyhoeddwyd sawl miliwn o erthyglau ar eu gwefan. Y broblem oedd mai ychydig iawn o'r erthyglau a ddarllenwyd, hyd yn oed yn llai wedi'u rhestru mewn peiriannau chwilio, ac roedd gan lai nag un y cant ohonynt refeniw wedi'i briodoli iddynt. Byddwn yn eich herio i adolygu'ch llyfrgell gynnwys eich hun. Rwy'n credu y byddech chi'n synnu pa ganran o'ch tudalennau sy'n boblogaidd ac yn ymgysylltu â chi

Moosend: Holl Nodweddion Awtomeiddio Marchnata i Adeiladu, Profi, Tracio a Thyfu Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Un agwedd gyffrous ar fy niwydiant yw'r arloesi parhaus a'r gost ddramatig mewn cost ar gyfer llwyfannau awtomeiddio marchnata soffistigedig iawn. Lle bu busnesau unwaith yn gwario cannoedd o filoedd o ddoleri (ac yn dal i wneud) ar gyfer llwyfannau gwych ... nawr mae'r costau wedi gostwng yn sylweddol tra bod y setiau nodwedd yn parhau i wella. Yn ddiweddar roeddem yn gweithio gyda chwmni cyflawni ffasiwn menter a oedd yn barod i arwyddo contract ar gyfer platfform a fyddai’n costio dros hanner miliwn o ddoleri iddynt

accessiBe: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Fynd i'r Afael â Hygyrchedd Safle

Amser Darllen: 3 Cofnodion Er bod rheoliadau ar gyfer hygyrchedd safleoedd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, mae cwmnïau wedi bod yn araf yn ymateb. Nid wyf yn credu ei fod yn fater o empathi na thosturi ar ochr corfforaethau ... Rwy'n wirioneddol gredu bod cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Fel enghraifft, Martech Zone yn graddio'n wael am ei hygyrchedd. Dros amser, rwyf wedi bod yn gweithio i wella'r codio, y dyluniad a'r metadata sydd eu hangen ... ond prin y gallaf gadw i fyny â dim ond cadw

Sut i Rhannu'ch Swyddi WordPress yn Awtomatig i LinkedIn gan ddefnyddio Zapier

Amser Darllen: 2 Cofnodion Un o fy hoff offer ar gyfer mesur a chyhoeddi fy mhorthiant RSS neu fy mhodlediadau i'r cyfryngau cymdeithasol yw FeedPress. Yn anffodus, nid oes gan y platfform integreiddiad LinkedIn, serch hynny. Estynnais allan i weld a oeddent yn mynd i'w ychwanegu a gwnaethant ddarparu ateb arall - cyhoeddi i LinkedIn trwy Zapier. Mae Plugin WordPress Zapier i LinkedIn Zapier yn rhad ac am ddim ar gyfer llond llaw o integreiddiadau a chant o ddigwyddiadau, felly gallaf ddefnyddio'r datrysiad hwn

Crowdfire: Darganfod, Curadu, Rhannu, a Chyhoeddi Eich Cynnwys Ar Gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Un o'r heriau mwyaf o gadw a thyfu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni yw darparu cynnwys sy'n darparu gwerth i'ch dilynwyr. Un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n sefyll allan o'i gystadleuwyr am hyn yw Crowdfire. Nid yn unig y gallwch chi reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog, monitro eich enw da, amserlennu ac awtomeiddio'ch cyhoeddi eich hun ... Mae gan Crowdfire beiriant curadu hefyd lle gallwch chi ddarganfod cynnwys sy'n boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol ac sy'n