Sut i Greu Cynnwys Rhannadwy

pam rydyn ni'n rhannu

Yn ôl The New York Times Customer Insight Group mewn papur gwyn newydd, Seicoleg Rhannu, mae 5 rheswm allweddol pam mae pobl yn rhannu ar-lein:

 • Gwerth - Dod â chynnwys gwerthfawr ac addysgiadol i eraill
 • Hunaniaeth - Diffinio ein hunain i eraill
 • Rhwydwaith - Tyfu a maethu ein perthnasoedd
 • Cyfranogiad - Hunangyflawniad, gwerth ac ymglymiad yn y byd
 • Achosion - Lledaenu'r gair am achosion neu frandiau

Mae adroddiad y New York Times yn ymchwil wych ac yn addas ar gyfer y gwaith rydyn ni'n ei wneud yma ar Martech. Er ein bod yn monetize ein cyhoeddiad, nid yw'r wefan ei hun yn hunangynhaliol (er ein bod yn cyrraedd yno). Martech Zone yn darparu arweinwyr ein hasiantaeth. Technoleg Marchnata, Technoleg Gwerthu a Thechnoleg Ar-lein daw cwmnïau atom i adeiladu eu presenoldeb ar y we a thyfu eu cyfran o'r farchnad. Maen nhw'n gwneud hynny oherwydd sylfaen yr ymddiriedaeth a'r gwerth rydyn ni wedi'i ddarparu trwy ein herthyglau yma.

Rydyn ni'n eithaf hynod am y cynnwys rydyn ni'n dewis ysgrifennu a rhannu amdano ac yn gweithio i wneud llawer ohono cynnwys y gellir ei rannu. Sut ydyn ni'n curadu ffynonellau (fel canfyddiadau New York Times), ysgrifennu ein cynnwys, a'i wneud yn rhanadwy?

 • Llwyfan - Cyn i ni ddechrau ysgrifennu hyd yn oed, rydyn ni wedi sicrhau bod ein gwefan yn cefnogi rhannu. Mae delweddau dan sylw a phytiau cyfoethog yn sicrhau bod ein cynnwys yn cael ei optimeiddio ar gyfer rhannu cymdeithasol. Gall colli'r sylfaen hon ddifetha'r cynnwys gorau hyd yn oed rhag cael ei rannu. Nid oes unrhyw un eisiau gorfod gweithio wrth rannu'ch cynnwys. Ei gwneud hi'n hawdd.
 • Pynciau Dadleuol - Rhennir data dadleuol, rantiau a stopio gwybodaeth anghywir yn uwch na'r cyfartaledd. Mae'r pynciau dadleuol hynny yn aml yn ein rhoi ni'n groes i arweinwyr diwydiant ond yn ennyn parch cyfoedion a darpar gleientiaid.
 • Delweddu Cyfoethog - Mae ychwanegu delwedd yn paentio delwedd wych ym meddwl rhywun. Cymerwch gip ar y llun a adeiladwyd gennym ar gyfer y swydd hon. Mae'n paentio llun clir sy'n gyrru chwilfrydedd ac yn darparu cyrchfan pe bai'n ei wneud allan heb gyswllt.
 • Cynnwys Effeithiol - Os yw Google yn datgan newid sylweddol a all effeithio ar ein darllenwyr, rydym yn rhannu'r ateb i gadw ein darllenwyr o flaen y gromlin. Nid ydym yn rhannu newyddion diwydiant fel buddsoddiadau, newidiadau mewn sefyllfa, neu uno nad ydynt yn effeithio ar ein darllenwyr.
 • Cynnwys Gwerthfawr - Os gall cynnwys gynyddu eich enillion ar fuddsoddiad neu leihau eich costau, rydym wrth ein bodd yn rhannu'r datrysiad neu'r cynnyrch hwnnw. Mae'r cynnwys y gellir ei rannu yn gyrru tunnell o ymweliadau â'n cyhoeddiad.
 • Discovery - Rydym yn rhannu trosolwg o werthiannau a thechnolegau cysylltiedig â marchnata bob wythnos ar y blog technoleg marchnata fel y gallwch ddod yn ymwybodol bod yna atebion allan yna a adeiladwyd yn benodol ar gyfer problemau eich sefydliad. Mae darganfod yr apiau hyn wedi ein gwneud yn adnodd poblogaidd ar gyfer asiantaethau, adrannau marchnata a gwerthu.
 • addysg - Nid yw'n ddigon i bryfocio datrysiad, rydyn ni bob amser yn ceisio lapio unrhyw ddarganfyddiadau gyda chyngor i'n darllenwyr fod yn fwy llwyddiannus. Rhennir cynnwys sy'n gwneud eu bywydau'n haws. Mae'n anodd dod o hyd i gyngor gwych nad yw'n costio arian y dyddiau hyn!

Mae ein tagline yn Ymchwilio, Darganfod, Dysgu ac mae'r nodau hynny yn gyrru rhannu ein cynnwys. Mae ein cyrhaeddiad yn parhau i dyfu digidau dwbl heb orfod talu am ddyrchafiad - ystadegyn eithaf trawiadol. Wrth gwrs, cymerodd ddegawd i ni ddysgu'r strategaethau hyn. Ac wrth gwrs - rydyn ni'n eu rhannu gyda chi ein darllenwyr! Rydyn ni am i chi fod yr un mor llwyddiannus.

Mae croeso i chi rannu'r ddelwedd a grëwyd gennym i'w dangos pam mae pobl yn cael eu cymell i rannu ar-lein:

Pam Rydyn ni'n Rhannu

Un sylw

 1. 1

  Dechreuais ddarllen hwn heb hopian llawer ond darganfyddais fwy nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Syniadau syml a phwerus yma. Diolch. Rwy'n gobeithio y byddaf yn llwyddo i ddilyn rhai o'r rhain 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.