Cyfeiriadur Aelodau

Mae Harry Howe yn angerddol am arwain a chefnogi ein cymuned o entrepreneuriaid. Fel llywydd Arweinyddiaeth Howe, mae'n darparu cefnogaeth ymgynghori ymarferol i berchnogion busnes sydd wedi dioddef yn sgil eu llwyddiant eu hunain, gan weithio ochr yn ochr â nhw i ddatblygu'r prosesau busnes, cefnogi technoleg, a phobl a fydd yn cynnal eu busnes dros y pellter hir.

Mae Steve yn disgrifio'i hun fel "gwlad fach, ychydig yn roc-n-roll" fel techie a marchnatwr. Gadawodd WISH-TV yn ôl ym 1995 i fod yn un o ddylunwyr ac ymgynghorwyr Gwe cyntaf Indy. Ar hyd y ffordd bu’n gweithio i fusnesau cychwynnol gan gynnwys iProperty.com, Narrowline, OneCall Internet, Vontoo a ChaCha ble oedd gweithiwr # 4 ac ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Hysbysebu Ar-lein ChaCha.

Acen Ar Fusnes mae'r sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Ellen Dunnigan yn hyfforddwr profedig a gydnabyddir yn genedlaethol gyda hyfforddiant arbenigol mewn gwella llais, lleferydd a Saesneg. Mae ganddi radd meistr mewn Patholeg Iaith Lleferydd ac mae Cymdeithas Clyw Iaith Lleferydd America wedi ardystio ei bod yn gymwys yn glinigol.

Mae Grant Lange yn un o aelodau sefydlu Stiwdio Dystiolaeth, grwp brandio a datblygu cynnyrch. Mae'n gweithio gyda chwmnïau bach a mawr i ddatblygu cynlluniau brandio a datblygu cynnyrch effeithiol.

Taulbee Jackson yw Llywydd / Prif Swyddog Gweithredol Raidious Digital Content Services.

Mae Raidious yn gwmni marchnata digidol a adeiladwyd i wneud, rheoli, monitro, cymedroli a mesur cynnwys a deialog ar-lein mewn amser real, gan ddefnyddio tîm o strategwyr, ysgrifenwyr, golygyddion, cynhyrchwyr, a gohebwyr sy'n gweithredu'n debyg iawn i dîm newyddion CNN ar gyfer brandiau. Darganfyddwch fwy yn raidious.com.

Matt yw Rheolwr Cynnwys Digidol ar gyfer Technolegau Diogelwch Rand Ingersoll, ac mae'n hyfforddwr atodol Marchnata Gwe yn y Sefydliad Celf Indianapolis. Mae ganddo dros 10 mlynedd o brofiad yn creu strategaeth a rheoli cynnwys ar-lein ar gyfer sefydliadau menter gan gynnwys Raidious, Canolfan Feddygol NYU Langone a Rhwydwaith Iechyd Cymunedol. Mae ganddo hefyd gasgliad recordiau finyl chwerthinllyd a chwilen o'r enw George Benson.

Mae Michael yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol SpinWeb, asiantaeth ddigidol sy'n cyflawni dylunio gwe corfforaethol atebion a marchnata digidol. Mae Michael wedi'i ardystio gan Farchnata Mewnol ac mae'n siarad yn genedlaethol mewn digwyddiadau diwydiant.

Cafodd Travis ei eni a'i fagu mewn tir pell o'r enw Nebraska, ac ar ôl mynychu'r coleg ym Missouri, cwblhaodd ei MBA a'i Feistr mewn Seicoleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Ball State. Mae Travis wedi bod yn llawer o bethau, gan gynnwys dyn camera, tiwtor, joci disg, gwerthwr tanysgrifennu, barista, twrist crwydrol, llyfrgellydd, arlunydd brechdanau, rheolwr swyddfa, ymchwilydd, pwnc ymchwil, lackey AD, a rheolwr prosiect, ac mae pob un ohonynt wedi ei baratoi ar gyfer rôl Dadansoddwr Profiad y Defnyddiwr. Yn Tuitive, mae'n gyfrifol am ymchwil defnyddwyr, profi defnyddwyr, modelu defnyddwyr, casglu gofynion, a chadw'r dynol mewn dyluniad sy'n canolbwyntio ar bobl.

Bil (@billcenglish) yw'r pennaeth dylunio yn Tuitive ac mae wedi bod yn gwneud celf ar gyfrifiaduron ers dyddiau'r Amiga 500. Caniataodd y Rhyngrwyd a'r porwr gwe iddo uno diddordebau gydol oes mewn dylunio graffig a chelf ddilyniannol gyda'i ddiddordeb mewn technoleg a rhaglennu. Mae hobïau Bill yn cynnwys comics Marvel, Arwr Gitâr, a gwylio podlediadau am ffilmiau. Mae'r rhan fwyaf o'i sesiynau dylunio yn cael eu hysgogi gan lawer iawn o Diet Coke. Ar hyn o bryd mae'n byw yn Westfield, IN, gyda'i wraig anhygoel, Nicole, a'i fab yr un mor anhygoel, Van.