Ble mae Pennawd Cyfathrebu E-bost?

awtomeiddio e-bost

Rwyf wedi syrthio i arfer eithaf cas o roi rhai e-byst o'r neilltu i weithredu am fis neu fwy. Mae gen i system brysbennu ar gyfer e-byst sy'n dod i mewn. Os nad oes angen fy sylw neu weithred ar unwaith arnynt o fewn cyfnod o amser i osgoi poen o ryw fath, dim ond gadael iddynt eistedd. Efallai bod hynny'n beth drwg. Neu efallai ddim.

Fe wnaeth yr holl bwnc hwn fy nghymell i gyda ffrind (dioddefwr fy “nghyfnod aros”) ynglŷn â sut mae defnydd neu bwrpas (neu'r ddau) e-bost yn newid. Nid oes gennyf unrhyw astudiaeth wyddonol i gyfeirio ati yma. Mae hyn i gyd yn seiliedig yn unig ar fy arsylwadau fy hun fel cyfathrebwr busnes ac fel rhywun sydd, trwy'r blynyddoedd, wedi mabwysiadu'n gymharol gyflym i dechnolegau newydd. (Dydw i ddim ar ymyl flaenllaw'r gromlin, ond rydw i yn rhan gynnar y llethr ysgafn.)

Meddyliwch am y newid yn y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu trwy ysgrifennu. Rwy'n siarad am y llu, nid y tech savvy, gyda llaw. Yn ôl yn y dydd fe wnaethom anfon llythyrau post neu ambell telegram. Fe wnaethon ni ddarganfod sut i symud y rheini'n gyflymach gyda negeswyr a gwasanaethau dros nos. Ac roedd ffacs. Pan ddaeth e-bost, ysgrifennom beth oedd yn edrych fel llythyrau? cyfathrebiadau hir, atalnodi, cyfalafu, sillafu a strwythuredig fel arall. Dros amser mae llawer o'r negeseuon e-bost hynny wedi dod yn un leinin cyflym. Nawr, mae pethau fel SMS, Twitter a Facebook yn rhoi inni’r byrder a’r uniongyrchedd sy’n caniatáu inni hopian o un peth i’r llall.

Beth sydd i ddod o e-bost? Am y tro, rwy'n dal i edrych i e-bostio am gynnwys ffurf hirach, ystyrlon, un i un? rhywbeth a olygir i mi neu'r derbynnydd yn bersonol, ond na ellir ei fynegi mewn dim ond 140 nod. Rwyf hefyd yn dal i'w ddefnyddio i chwilio am newyddion yr wyf wedi gofyn amdanynt. Ac, wrth gwrs, rwy'n dal i'w ddefnyddio i siarad â phobl nad ydyn nhw wedi cyrraedd negeseuon eraill neu'r cyfryngau cymdeithasol.

Os ydw i unrhyw le yn agos at fy arsylwadau, mae ein hesblygiad cyfathrebu yn cael effaith fawr ar farchnata e-bost. Felly beth ydych chi'n ei feddwl? Ble mae pennawd e-bost? Rhowch sylwadau isod. Neu, hei, anfonwch e-bost ataf.

6 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu y bydd lle bob amser ar gyfer e-bost ... neu o leiaf rhywbeth sy'n debyg i sut rydyn ni'n rhyngweithio trwy e-bost heddiw. Bydd angen modd arnom bob amser ar gyfer cyfathrebu ysgrifenedig uniongyrchol un i un, a bydd gennym achosion lle bydd angen i'r hyn a ysgrifennwn fod yn fwy manwl nag y mae 140 nod yn ei ganiatáu.

  Harddwch technoleg sy'n dod i'r amlwg yw y gallwn leihau ein annibendod e-bost trwy ddefnyddio llwybrau eraill ar gyfer cyfathrebu nad yw'n cyd-fynd â'r diffiniad hwnnw. SMS ar gyfer negeseuon gwib byr, IM ar gyfer negeseuon amser real bron, Twitter a Facebook ar gyfer negeseuon un i lawer, RSS ar gyfer derbyn hysbysiadau, Google Wave ar gyfer cydweithredu tîm, ac ati.

 2. 2

  Rwy'n cytuno bod e-bost wedi newid ychydig ond rwy'n cael fy atgoffa weithiau fy mod i'n rhan o'r grŵp "mabwysiadwr cynnar" hwnnw ar ddechrau'r gromlin. Am y rheswm hwn, rwy'n synnu weithiau pan gaf fy atgoffa trwy ryngweithio ag eraill bod llawer o bobl yn dal i fod yn ddim ond "cael gafael ar" e-bost. Rwy'n edrych ar e-bost fel cyfrwng cyfathrebu busnes lled-ffurfiol, tra bod Facebook ar gyfer fy negeseuon personol. Nid oes gen i gyfrif e-bost personol, dim ond cyfrif busnes. E-bost i mi hefyd yw fy mewnflwch gwybodaeth canolog ... nid dim ond ar gyfer cyfathrebu. Mae fy nghylchlythyrau yn dod i mewn trwy e-bost, fy rhybuddion, fy negeseuon busnes, ac ati ac rwy'n defnyddio Mewnflwch Zero i brosesu popeth.

 3. 3

  Un o'r pethau rydw i'n cael trafferth fwyaf gydag e-bost yw ein dibyniaeth arno. Galwodd un o fy nghleientiaid arnaf yr wythnos hon a gofyn pam nad oeddwn wedi ymateb i'w negeseuon e-bost ... dirwyn i ben eu bod rhywun wedi dechrau cael eu fflagio fel SPAM ac yn fy ffolder E-bost Sothach.

  Mae'n anffodus nad yw e-bost wedi esblygu. Nid yw chwaith yn helpu bod ceidwaid e-bost (Microsoft Exchange ac Outlook) yn dal i redeg ar dechnolegau 10 oed. Mae Camre yn dal i rendro gyda phrosesydd geiriau yn hytrach nag addasu technolegau newydd !!!

  Rwy'n cytuno bod y technolegau eraill hyn yn helpu ... ond efallai ein bod ni'n gweddïo'n fawr am i rywbeth newydd ddod ymlaen gan fod gan e-bost gymaint o faterion dibyniaeth.

 4. 4
 5. 5

  Rwy'n cael eich pwynt hyd yn oed rwyf wedi bod yn defnyddio fy e-bost llai a llai mae'r rhan fwyaf o fy ffrindiau yn anfon y neges fwyaf ataf o'm cyfrif Rhwydwaith Cymdeithasol. Ond rwy'n credu nad yw e-bost yn farw nac yn agos at ei farwolaeth yn sicr gyda rhai nodweddion newydd wedi'u hychwanegu bydd yn dal i fod yma am amser hir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.