A yw'r Cyfryngau Cymdeithasol yn cael eu Gwarchod o dan Leferydd Am Ddim a'r Wasg Rydd?

Efallai mai hwn yw un o'r digwyddiadau mwyaf brawychus sydd dan fygythiad lleferydd rhydd a'r wasg rydd yn y wlad hon. Mae'r Senedd wedi pasio a cyfraith tarian cyfryngau y newyddiaduraeth ddiffiniedig honno a lle mai'r unig ddosbarth newyddiadurol gwarchodedig yw'r rhai sy'n ymwneud ag ef gweithgareddau casglu newyddion cyfreithlon.

O olwg 10,000 troedfedd, mae'r bil yn ymddangos fel syniad gwych. Mae’r LA Times hyd yn oed yn ei alw’n “Fil i amddiffyn newyddiadurwyr”. Y broblem yw'r iaith sylfaenol sy'n caniatáu i'r llywodraeth ddiffinio beth a newyddiadurwr yw, pwy a newyddiadurwr yw, neu beth casglu newyddion cyfreithlon yw.

Dyma fy cymryd. Mae newyddiaduraeth dinasyddion yn rhoi pwysau anorchfygol ar ein llywodraeth sy'n datgelu tunnell o faterion. Wrth gwrs mae cefnogaeth ddwy ochr i ailddiffinio a chulhau cwmpas pwy neu beth yw newyddiaduraeth. Gall unrhyw un sy'n bygwth datgelu problemau'r llywodraeth golli eu diogelwch o'r wasg o dan ein Cyfansoddiad. Byddai pob gwleidydd wrth ei fodd â hynny ... mae'n golygu y gallent gymhwyso lluoedd y llywodraeth i fygwth a dychryn y rhai y maent yn anghytuno â hwy.

P'un a ydych chi'n cytuno â Edward Snowden ai peidio, roedd y wybodaeth a ryddhaodd yn hysbysu'r cyhoedd ac yn achosi dicter o'r rhaglenni lle'r oedd yr NSA yn ysbio arnom. Nid yw'r bil hwn yn effeithio ar gyfreithlondeb yr hyn a wnaeth Snowden. Yn ddychrynllyd, gallai effeithio ar p'un a oedd y newyddiadurwr a'i rhyddhaodd yn gyfreithlon ai peidio, pe bai wedi bod yn ddinesydd Americanaidd. Yn rhyddhau deunyddiau dosbarthedig casglu newyddion cyfreithlon?

Rhwng 1972 a 1976, daeth Bob Woodward a Carl Bernstein i'r amlwg fel dau o'r newyddiadurwyr enwocaf yn America a chawsant eu hadnabod am byth fel y gohebwyr a dorrodd Watergate, y stori fwyaf yng ngwleidyddiaeth America. Cyflawnwyd llawer o'r wybodaeth a ddarparwyd ganddynt trwy hysbysydd yn y Tŷ Gwyn. Oedd hynny casglu newyddion cyfreithlon?

Efallai y gallai Gweriniaethwyr mewn grym nodi nad yw MSNBC yn gyfreithlon. Efallai y gallai Democratiaid mewn grym nodi nad yw Fox News yn gyfreithlon. Beth os bydd un newyddiadurwr yn datgelu sgandal enfawr gan y llywodraeth llai na chasglu newyddion cyfreithlon? A ellir ei daflu yn y carchar a chladdu'r sgandal? Dyma'r problemau yn y cyfryngau traddodiadol yn unig. Mae'n gwaethygu wrth feddwl am y Rhyngrwyd ac a yw ysgrifennu erthygl ar Wici wedi'i warchod (efallai na fyddwch chi'n cael eich dosbarthu fel blogiwr neu newyddiadurwr).

Beth am pan fyddwch chi'n dechrau tudalen Facebook i wrthwynebu neu gefnogi pwnc. Rydych chi'n treulio tunnell o amser yn curadu gwybodaeth ar y rhyngrwyd, yn ei rhannu ar eich tudalen Facebook, yn tyfu cynulleidfa ac yn adeiladu cymuned. Ydych chi'n newyddiadurwr? A yw'ch tudalen Facebook wedi'i gwarchod? A wnaethoch chi gasglu'r wybodaeth y gwnaethoch chi ei rhannu'n gyfreithlon? Neu ... a allech chi gael eich siwio gan yr wrthblaid, cau'r gymuned, a hyd yn oed gael eich cloi am nad ydych chi wedi'ch amddiffyn o dan lywodraeth y Llywodraeth diffiniad.

Gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'r we ddigidol, mae bron pob person sy'n cymryd rhan yn casglu ac yn rhannu newyddion. Dylai pob un ohonom gael ein hamddiffyn.

Yn ôl pan ysgrifennwyd y Cyfansoddiad, roedd unrhyw berson cyffredin ar y stryd a allai fenthyg neu fforddio gwasg argraffu yn a newyddiadurwr. Os ewch yn ôl ac adolygu rhai o'r papurau un dudalen a argraffwyd yn ôl bryd hynny, roeddent yn erchyll. Cafodd gwleidyddion eu harogli â chelwydd llwyr i'w camliwio i'r cyhoedd er mwyn claddu eu dyheadau gwleidyddol. Nid oedd angen gradd i fod yn newyddiadurwr ... nid oedd yn rhaid i chi sillafu na defnyddio gramadeg iawn hyd yn oed! Ac ni ymddangosodd sefydliadau newyddion tan ddegawdau yn ddiweddarach wrth i bapurau newydd ddechrau prynu'r cylchrediadau llai. Arweiniodd hyn at y mogwl cyfryngau newyddion sydd gennym heddiw.

Roedd y newyddiadurwyr cyntaf yn ddinasyddion yn unig yn cael y gair allan. Roedd sero cyfreithlondeb at bwy y gwnaethant ei dargedu, sut y cawsant y wybodaeth, neu ble y gwnaethant ei chyhoeddi. Ac eto… dewisodd arweinwyr ein gwlad… a oedd yn aml yn darged yr ymosodiadau hyn ... amddiffyn hawliau lleferydd rhydd a newyddiaduraeth. Fe wnaethant ddewis, yn fwriadol, i beidio â diffinio beth oedd y wasg, sut y casglwyd newyddion, na chan bwy.

Cytunaf yn llwyr â Matt Drudge ar hyn, pwy sydd Adroddiad Drudge mae'n debyg na fyddent yn cael eu gwarchod o dan y bil hwn. Mae hwn yn fil brawychus sy'n ymylu ar ffasgaeth, os nad yn agor y drws ar ei gyfer.

2 Sylwadau

  1. 1

    Doug - dim ond pennau i fyny, roeddwn i'n cael problem wrth ddefnyddio fy estyniad byffer (nid oedd yn dod o hyd i URL) ac ni allwn ddefnyddio Google+ ar eich bar cyfranddaliadau oherwydd ei fod “i lawr” y dudalen ac ni allwn sgrolio . Fflam yn bod yn ffynci.

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.