Pwysigrwydd Cydweithio Ar Gyfer Marchnatwyr Wrth Cloi

Tîm Marchnata o Bell Cydweithio â pCloud

Canfu astudiaeth o farchnatwyr a Phrif Weithredwyr dros yr haf mai dim ond pump y cant oedd heb ddod o hyd i unrhyw bethau cadarnhaol i fywyd wrth gloi - ac ni ddywedodd un person ei fod wedi methu â dysgu peth yn ystod yr amser hwnnw.

A chyda chanfyddiad pent-up galw am weithgaredd marchnata ar ôl cloi'r gwanwyn, mae'r un mor dda.

Am xPlora, asiantaeth farchnata a digidol wedi'i lleoli yn Sofia, Bwlgaria, mae'r gallu i rannu ffeiliau dylunio ac asedau gweledol eraill gyda staff a rhagolygon wedi bod yn hanfodol.

Mae bod yn asiantaeth ddigidol, diogel, a mynediad 24/7 at asedau gweledol yn allweddol i'n tîm. Mae pCloud yn cydymffurfio'n llawn â'r gofynion diogelwch yr ydym wedi'u rhoi ar waith i fodloni gofynion ein cleientiaid lleol a rhyngwladol.

Georgi Malchev, Partner Rheoli xPlora

Mae'r tîm xPlora bellach yn defnyddio pCloud, un o'r llwyfannau storio cwmwl a rhannu ffeiliau sy'n tyfu gyflymaf yn Ewrop. Gyda chleientiaid rhyngwladol, roedd cloi i lawr yn her benodol.

Ond sut ddylai timau marchnata rannu ffeiliau pwysig - a mawr yn aml - er mwyn gweithredu hyd eithaf eu gallu mewn byd lle mae Covid-19 yn parhau i ddifetha llanast? Mae tair rheol euraidd i gadw parhad busnes wrth gofleidio gweithio o bell a hybrid:

Aros yn Gysylltiedig

Gall aros yn gysylltiedig a gweithio'n gydlynol gyda chydweithwyr gartref fod yn anodd, a daeth pethau unwaith mor syml â dangos dogfennau gwaith i'w gilydd, yn dasg fwy llafurus. Y gallu i weithio ar y cyd ar ddogfennau, delweddau a ffeiliau sain mor hawdd ag y byddech chi mewn amgylchedd swyddfa yw'r allwedd i lwyddiant. 

Mae tua Mae 60% o'r cyhoedd ym Mhrydain wedi bod yn gweithio gartref ers cau'r coronafirws, gyda 26% yn penderfynu parhau i weithio gartref yn achlysurol, unwaith y byddai'n ddiogel gwneud hynny. Hyd yn oed pan fydd normalrwydd yn adfer, bydd angen parhau i fod yn gysylltiedig â chydweithwyr nad ydynt yn y swyddfa yn rheolaidd a phenderfynu gweithio gartref o bryd i'w gilydd. Mae'n hanfodol cael yr offer cydweithredu cywir sydd ar gael i bawb.

Canolbwyntiwch ar Ddiogelwch Ffeiliau

Mae'n bwysig mewn cyfnod mor ansicr bod pawb yn teimlo ymdeimlad o ddiogelwch wrth gydweithio ar ddogfennau. Mae hyn yn cynnwys rhoi sicrwydd i gwsmeriaid yn ogystal â gweithwyr. Dim ond diogelwch gradd milwrol sy'n caniatáu gwir dawelwch meddwl a sicrwydd, felly mae'n hanfodol bod perchnogion busnes a'r rheini sy'n defnyddio technolegau newydd yn gwneud eu gwaith cartref. Yn pCloud, roeddem am fynd gam ymhellach a gadael i ddefnyddwyr benderfynu a hoffent storio eu gwybodaeth yn Ewrop neu'r Unol Daleithiau, gan ganiatáu iddynt deilwra lle mae eu ffeiliau'n cael eu storio yn dibynnu ar eu dewis personol. 

Hawdd I Defnyddio

Rhwyddineb defnyddio efallai yw'r galw mwyaf am ddarparwyr storio cwmwl. Yr hyn nad oes ei angen ar fusnesau yw set gymhleth arall o systemau a phrosesau i'w dysgu. Mae datrysiad sy'n addas ar gyfer pob set sgiliau yn hanfodol bwysig.

Rhagwelir erbyn diwedd 2020, Bydd 83% o'r llwythi gwaith yn y cwmwl, dim ond tynnu sylw at bwysigrwydd aros yn gysylltiedig wrth rannu syniadau a datblygu strategaethau marchnata, a chreu amgylchedd gwaith cydweithredol. Ar gyfer asiantaethau marchnata, mae Covid-19 wedi rhoi cyfle i gael y systemau a'r prosesau cywir i gwrdd â 'dyfodol gwaith'. Mae'n gyfle na allant fforddio ei golli.

Cofrestrwch ar gyfer pCloud

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.