Cyfryngau Cymdeithasol a Llwyddiant: Torri vs Ehangu

torri

torriMae llawer o lwyddiant marchnata yn ganlyniad i ddau weithred, torri ac estyn. Wrth i ni weld strategaeth farchnata yn sychu ac yn cynhyrchu llai o ganlyniadau, y cyflymaf y byddwn ni'n torri ... y gorau y mae ein strategaeth gyffredinol yn ei berfformio. Yn yr un modd, wrth i ni weld strategaeth yn cynhyrchu canlyniadau gwych ... rydyn ni'n gweithio'n galed i ymestyn y canlyniadau.

Fel enghraifft, rwy'n ceisio gwneud hyn yn ddyddiol gyda'r blog. Pan sylwaf fod llawer o hoff bethau Facebook ond nid llawer o ail-drydariadau Twitter, byddaf yn ei wthio allan yna eto. Os gwelaf dunnell o ymateb trwy Twitter a Facebook, byddaf yn ei wthio i StumbleUpon. Pan welaf y pwnc yn tyfu'n sylweddol, byddaf yn ysgrifennu mwy am y pwnc hwnnw, efallai amserlen a Marchnata Tech Radio dangos amdano, neu hyd yn oed gynllunio fideo.

Un tacteg rydw i wedi'i weld yn gweithio ar y blog mewn gwirionedd yw ychwanegu amrywiaeth o ffeithluniau marchnata. Mae'r safle wedi tyfu rhwng 10% a 15% dros y misoedd diwethaf gyda'r nodwedd ychwanegol. O ganlyniad, mae rhybuddion wedi'u sefydlu ar eu cyfer ac rydym nawr yn cyflogi dylunwyr graffig i ddatblygu ein rhai ein hunain. Yr un diweddaraf ar sut mae symudol yn effeithio ar e-fasnach yn syniad ges i ar ôl darllen papur gwyn ... felly doedd dim rhaid i ni wneud yr ymchwil hyd yn oed!

Mae momentwm yn allweddol i lawer o farchnata traws-sianel, felly po hiraf y gallwch estyn strategaeth boblogaidd, y gorau fydd canlyniadau cyffredinol eich ymgyrchoedd. Nid ydym yn gweld hyn ar-lein yn unig, rydym yn ei weld oddi ar-lein hefyd. Os yw hysbyseb yn atseinio gyda'r gynulleidfa ... hoffwch Flo, yr Arglwyddes Flaengar, gwelwn gyfres o hysbysebion gyda'r Progressive Lady.

Nid marchnata yn unig mohono chwaith. Mae'n ffaith bywyd bod angen i ni dorri'r drwg ac ymestyn y da. Mae angen i mi dorri fy arferion bwyta a dysgu sut i ymestyn fy ymarfer corff. Mewn gwaith, mae angen i mi dorri cleientiaid nad ydyn nhw'n gwrando arnon ni neu'n cael canlyniadau, a gweithio'n galetach ar ymestyn y berthynas gyda'r cwmnïau sy'n gwrando ac sy'n llwyddiannus.

Yn ôl i farchnata.

Mae llawer o gwmnïau mor gyfarwydd a chyffyrddus â rhai ymdrechion marchnata fel nad ydyn nhw'n eu torri nhw ... hyd yn oed pan maen nhw'n methu. Rwy'n credu ei fod yn fecanwaith naturiol gan farchnatwyr sy'n dod yn gyffyrddus iawn gyda'r cyfrwng. Mae eu meddyliau yn syml ar gau i ddewisiadau amgen. Mae marchnatwyr e-bost yn pwyso ar e-bost, mae marchnatwyr chwilio yn pwyso ar chwilio, mae marchnatwyr hysbysebu â thâl yn pwyso ar hysbysebion… mae'n gylch dieflig sy'n anochel yn dod i ben mewn ymgyrchoedd a fethwyd a llawer o refeniw a gollwyd.

I'r gwrthwyneb, nid yw llawer o farchnatwyr yn talu sylw iddynt analytics a pheidiwch â sylweddoli hyd yn oed beth sy'n gweithio neu beth sydd ddim. Nid ydynt yn estyn unrhyw un o'u hymdrechion ar draws sianeli. Mae pob ymgyrch yn cychwyn o'r dechrau heb ofal yn y byd. Mae hyn yn eu gwneud yn methu â manteisio ar y momentwm yr oeddent eisoes wedi'i roi ar waith.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig ffordd inni ymestyn bob ymgyrch. Fel David Murdico siaradais am strategaethau marchnata fideo ar y sioe radio ddiwethaf, buom yn siarad am ba mor anhygoel yw cael set o gefnogwyr a dilynwyr yn eu lle eisoes. Wrth i chi dyfu eich rhwydwaith cymdeithasol o gefnogwyr a dilynwyr, rydych chi'n buddsoddi yn llwyddiant eich ymgyrch nesaf a'ch strategaeth farchnata gyffredinol.

Yn y bôn, mae'r buddsoddiad hwnnw mewn dilyniant cymdeithasol yn estyn eich ymgyrch nesaf ... cyn i chi erioed gynllunio ei weithredu! Os oes gennych 100,000 o ddilynwyr ar waith sy'n gwrando ac wedi rhoi caniatâd i chi gysylltu â nhw, sut fyddai hynny'n newid eich ymgyrch farchnata nesaf? Rwy'n gobeithio ei fod yn rhywbeth rydych chi'n meddwl amdano.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.