Pam y Dylech Chi a'ch Cwsmer Weithredu Fel Pâr Priod yn 2022

Priodas Gwerthwr Cwsmer MarTech

Mae cadw cwsmeriaid yn dda i fusnes. Mae meithrin cwsmeriaid yn broses haws na denu rhai newydd, a mae cwsmeriaid bodlon yn llawer mwy tebygol o brynu eto. Mae cynnal perthnasoedd cryf â chwsmeriaid nid yn unig o fudd i linell waelod eich sefydliad, ond mae hefyd yn negyddu rhai o’r effeithiau a deimlir o reoliadau newydd ar gasglu data megis Gwaharddiad arfaethedig Google ar gwcis trydydd parti.

Mae cynnydd o 5% mewn cadw cwsmeriaid yn cyfateb i o leiaf 25% o gynnydd mewn elw)

AnnexCloud, 21 o Ystadegau Cadw Cwsmeriaid Sy'n Syndodus ar gyfer 2021

Trwy gadw cwsmeriaid, gall brandiau barhau i ddatblygu data parti cyntaf gwerthfawr, (yn seiliedig ar sut mae eu defnyddwyr yn rhyngweithio ac yn defnyddio eu cynhyrchion) y gellir eu defnyddio wedyn i bersonoli rhyngweithiadau yn y dyfodol â chwsmeriaid a rhagolygon presennol. Y rhesymau hyn yw pam, yn 2022, mae'n rhaid i farchnatwyr ganolbwyntio mwy ar gynnal a meithrin perthnasoedd cwsmeriaid presennol, yn debyg i'r hyn y byddech chi gyda'ch priod.

Mae bod mewn perthynas yn cymryd gofal a sylw – nid ydych yn diystyru eich partner cyn gynted ag y bydd y berthynas yn dechrau. Mae prynu ei hoff siocledi neu flodau i'ch priod yn debyg i anfon e-bost wedi'i bersonoli at gwsmer - mae'n dangos eich bod chi'n poeni amdanyn nhw a'r berthynas a rennir gan y ddau ohonoch. Po fwyaf o ymdrech ac amser rydych chi'n fodlon ei roi i adeiladu'r berthynas, y mwyaf y gall y ddwy ochr ei ennill ohoni.

Awgrymiadau ar gyfer Cadw Eich Cwsmeriaid

Parhewch i ddod i adnabod eich gilydd. Mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu ar seiliau cryf, felly, gall gwneud a chadw argraff dda fod yn bwysig iawn.

  • Ar fwrdd y llong – Mae creu ymgyrch anogaeth, lle rydych chi'n agor llinellau cyfathrebu uniongyrchol, yn helpu i sefydlu'ch busnes fel partner, nid dim ond gwerthwr i'ch cwsmer newydd. Mae'r llinell gyfathrebu uniongyrchol hon hefyd yn caniatáu ichi fod yn gyflym ac yn ddibynadwy yn eich ymatebion pan ddaw'r cwsmer atoch gyda chwestiwn neu fater, sy'n hanfodol i feithrin ymddiriedaeth. Dylech hefyd ei ddefnyddio i gofrestru a chael unrhyw adborth sydd ganddynt er mwyn i chi allu gwella eu profiad yn well. Wedi'r cyfan, mae cyfathrebu yn allweddol mewn perthnasoedd.
  • Marchnata Automation - Trosoledd awtomeiddio marchnata. Mae awtomeiddio marchnata nid yn unig yn symleiddio'r broses feithrin, ond gall hefyd eich helpu i gasglu a throsoli data gwerthfawr am eich cwsmeriaid. Gall marchnatwyr fanteisio ar fewnwelediadau gan gynnwys pa gynhyrchion neu wasanaethau y gallent fod â diddordeb ynddynt, sut maent yn defnyddio'ch cynhyrchion neu wasanaethau, neu a ydynt wedi pori'ch gwefan. Mae'r data hwn yn caniatáu i farchnatwyr nodi cwsmeriaid cynhyrchion neu wasanaethau Os defnyddio, gan roi cyfle iddynt uwchwerthu eu cwsmeriaid trwy ddiwallu eu hanghenion. Yn union fel y byddwch chi'n talu sylw i'ch partner i ragweld yr hyn y gallant ei eisiau neu ei angen, dylid gwneud yr un peth i'ch cwsmeriaid, gan ei fod yn agor y drws i elw ychwanegol.
  • SMS Marchnata – Ewch symudol gyda marchnata SMS. Nid yw ond yn gwneud synnwyr bod marchnata SMS ar gynnydd gyda chyffredinolrwydd ffonau smart heddiw. Mae marchnata symudol yn rhoi llwybr uniongyrchol i gwmni i'r cwsmer, ac mae'n cynrychioli ffordd effeithiol o drosglwyddo gwybodaeth bwysig a pherthnasol. Gall negeseuon SMS gynnwys bargeinion hyrwyddo, nodiadau gwerthfawrogiad cwsmeriaid, arolygon, cyhoeddiadau a mwy, i gyd i gadw'r cwsmer yn ymgysylltu ac yn hapus. Yn union fel eich bod yn gwirio gyda'ch priod neu'n rhannu manylion eich diwrnod trwy SMS, dylech rannu gwybodaeth gyda'ch cwsmeriaid hefyd, trwy sianel sy'n effeithlon ac yn effeithiol.

Bydd brandiau sy'n defnyddio technoleg i feithrin cysylltiadau dwfn â'u cwsmeriaid, yn gyson yn darparu gwerth trwy negeseuon personol, ac yn cynnal llinellau cyfathrebu agored yn meithrin perthnasoedd ystyrlon â'u cwsmeriaid. Po gryfaf y daw'r bartneriaeth rhwng y ddau barti, y mwyaf y gall pob un ddod allan ohoni - yn union fel perthynas â'ch priod.