Y 5 Her Gwasanaeth Cwsmer Uchaf (A Sut i Gywiro Nhw)

Gwasanaeth cwsmer

Mae yna lawer o gwmnïau o hyd sy'n credu bod gwasanaeth cwsmeriaid a marchnata yn swyddogaethau ar wahân yn y sefydliad. Yn anffodus, mae'r ddwy adran yn aml yn groes i'w gilydd mewn sefydliad. Bellach mae gan wasanaeth cwsmeriaid elfen gyhoeddus a all effeithio ar enw da cwmni - a dinistrio hyd yn oed - gan ddileu'r cynnydd y mae marchnatwyr yn ei wneud.

Er gwaethaf y trawsnewid digidol yn yr sector gwasanaeth cwsmeriaid, mae darparu profiad gwych i gwsmeriaid yn parhau i fod yn hanfodol i fusnes ar draws gwahanol ddiwydiannau. Dyma heriau allweddol gwasanaeth cwsmeriaid heddiw a sut y gallwch eu datrys i ddarparu profiad anhygoel i gwsmeriaid.

Cwmnïau fel Dell, cleient, gwnewch yn dda iawn, gan ddarparu hyfforddiant i bob gweithiwr ar sut i ymgorffori cyfryngau cymdeithasol yn eu gweithgareddau ynghyd â darparu adnoddau uniongyrchol i gwsmeriaid y gallant gyfeirio ceisiadau cyhoeddus atynt. Mae'r fethodoleg hon yn sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn effeithiol waeth gyda phwy y maent yn siarad a ble mae'r sgwrs yn digwydd.

Datblygodd Sparkle Training yr ffeithlun hwn, y Y 5 Her Gwasanaeth Cwsmer Uchaf yn 2010 a Beth i'w Wneud Amdanynt.

  1. Personoli Taith y Cwsmer - mae llawer o fusnesau yn methu â phersonoli eu rhyngweithiadau cwsmeriaid, gan arwain at gyfraddau corddi uchel, lefelau boddhad cwsmeriaid is, a llai o deyrngarwch.
  2. Cael Golwg Gyfannol ar y Cwsmer - os oes gan eich personél fynediad ar unwaith i wybodaeth hanfodol am ragolygon a gwerthiannau, mae ganddynt well siawns o gau'r fargen neu o leiaf gynorthwyo'r person a gadael argraff gofiadwy.
  3. Sicrhau Effeithlonrwydd Gweithredol - mae dulliau systematig ac effeithiol ar gyfer rhyngweithio â chwsmeriaid yn hanfodol. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i bob system a phroses gael eu symleiddio a'u cydgysylltu mewn amser real.
  4. Leveraging Gwahanol Gyffyrddiadau Cwsmer - mae gan gwsmeriaid bellach yr opsiwn i ryngweithio â brandiau trwy wahanol sianeli fel e-bost, testun, galwad, sgwrsio, a chyfryngau cymdeithasol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n eu cynnig.
  5. Ymgysylltu â Chwsmer Siomedig - Mae disgwyliadau cwsmeriaid yn uwch nag erioed ac mae'n hanfodol bod gan eich cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid y galluoedd, y cyflymder a'r ymreolaeth i sicrhau bod cwsmer siomedig yn cael ei droi'n un hapus.

Er bod y pum her hon yn swnio'n syml, gallant gymryd blynyddoedd i integreiddio cyffyrddiadau cwsmeriaid mewn amser real trwy eich systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen ar eich timau gwerthu, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid.

Heriau Gwasanaeth Cwsmer