Cadw Cwsmer: Ystadegau, Strategaethau a Chyfrifiadau (CRR vs DRR)

Canllaw i Infograffeg Cadw Cwsmer

Rydym yn rhannu cryn dipyn am gaffael ond dim digon am cadw cwsmeriaid. Nid yw strategaethau marchnata gwych mor syml â gyrru mwy a mwy o arweinwyr, mae hefyd yn ymwneud â gyrru'r arweinyddion cywir. Mae cadw cwsmeriaid bob amser yn ffracsiwn o'r gost o gaffael rhai newydd.

Gyda'r pandemig, aeth cwmnïau i lawr ac nid oeddent mor ymosodol wrth gaffael cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Yn ogystal, roedd cyfarfodydd gwerthu personol a chynadleddau marchnata yn rhwystro strategaethau caffael yn ddifrifol yn y mwyafrif o gwmnïau. Wrth inni droi at gyfarfodydd a digwyddiadau rhithwir, roedd gallu llawer o gwmnïau i yrru gwerthiannau newydd wedi'i rewi'n gadarn. Roedd hyn yn golygu bod cryfhau perthnasoedd neu hyd yn oed gynyddu cwsmeriaid cyfredol yn hanfodol er mwyn cadw refeniw i fynd a'u cwmni i fynd.

Gorfodwyd arweinyddiaeth mewn sefydliadau twf uchel i roi sylw agosach i gadw cwsmeriaid pe bai cyfleoedd caffael yn lleihau. Byddwn yn oedi cyn dweud bod hynny'n newyddion da ... daeth yn wers boenus o amlwg i lawer o sefydliadau bod yn rhaid iddynt lanio a chryfhau eu strategaethau cadw cwsmeriaid.

Ystadegau Cadw Cwsmer

Mae yna lawer o gostau anweledig yn dod gyda chadw cwsmeriaid yn wael. Dyma rai ystadegau sefyll allan a ddylai gynyddu eich ffocws ar gadw cwsmeriaid:

 • 67% o mae cwsmeriaid sy'n dychwelyd yn gwario mwy yn eu trydedd flwyddyn o brynu gan fusnes nag yn eu chwe mis cyntaf.
 • Trwy gynyddu eich cyfradd cadw cwsmeriaid 5%, gall cwmnïau cynyddu elw 25 i 95%.
 • Mae 82% o gwmnïau yn cytuno hynny mae cadw cwsmeriaid yn costio llai na chaffaeliad cwsmer.
 • Ni fydd 68% o gwsmeriaid yn dychwelyd i fusnes ar ôl cael busnes profiad gwael gyda nhw.
 • Mae 62% o gwsmeriaid yn teimlo nad yw'r brandiau maen nhw'n fwyaf ffyddlon iddyn nhw yn gwneud digon iddyn nhw gwobrwyo teyrngarwch cwsmeriaid.
 • Mae 62% o gwsmeriaid yr UD wedi symud i frand gwahanol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd a profiad gwael i gwsmeriaid.

Cyfrifo Cyfradd Cadw (Cwsmer a Doler)

Nid yw pob cwsmer yn gwario'r un faint o arian â'ch cwmni, felly mae dau ffordd o gyfrifo cyfraddau cadw:

 • Cyfradd Cadw Cwsmer (CRR) - canran y cwsmeriaid rydych chi'n eu cadw mewn perthynas â'r nifer oedd gennych chi ar ddechrau'r cyfnod (heb gyfrif cwsmeriaid newydd).
 • Cyfradd Cadw Doler (DRR) - canran y refeniw rydych chi'n ei gadw mewn perthynas â'r refeniw a oedd gennych ar ddechrau'r cyfnod (heb gyfrif refeniw newydd). Ffordd o gyfrifo hyn yw rhannu eich cwsmeriaid yn ôl ystod refeniw, yna cyfrifo'r CRR ar gyfer pob amrediad.

Gall llawer o gwmnïau sy'n broffidiol iawn eu cael mewn gwirionedd cadw cwsmeriaid yn isel ond cadw doler uchel wrth iddynt symud o gontractau llai i gontractau mwy. At ei gilydd, mae'r cwmni'n iachach ac yn fwy proffidiol er iddo golli llawer o gwsmeriaid bach.

Y Canllaw Ultimate ar Gadw Cwsmer

Mae'r ffeithlun hwn o M2 Ar Ddal yn manylu ar ystadegau cadw cwsmeriaid, pam mae cwmnïau'n colli cwsmeriaid, sut i gyfrifo cyfradd cadw cwsmeriaid (CRR), sut i gyfrifo cyfradd cadw doler (DRR), yn ogystal â manylu ar ffyrdd o gadw'ch cwsmeriaid:

 • Syfrdion - synnu cwsmeriaid gydag offrymau annisgwyl neu hyd yn oed nodyn mewn llawysgrifen.
 • Disgwyliadau - mae cwsmeriaid siomedig yn aml yn dod o osod disgwyliadau afrealistig.
 • Boddhad - monitro dangosyddion perfformiad allweddol sy'n rhoi mewnwelediad i ba mor fodlon yw eich cwsmeriaid.
 • adborth - gofynnwch am adborth ar sut y gellid gwella profiad eich cwsmer a gweithredu'r atebion hynny sy'n cael yr effaith fwyaf.
 • Cyfathrebu - cyfleu'ch gwelliannau yn barhaus a'r gwerth rydych chi'n dod â'ch cwsmeriaid dros amser.

Ni fydd bodloni cwsmeriaid yn unig yn ddigon i ennill eu teyrngarwch. Yn lle hynny, rhaid iddynt brofi gwasanaeth eithriadol sy'n deilwng o'u busnes ailadroddus a'u cyfeirio. Deall y ffactorau sy'n gyrru'r chwyldro cwsmer hwn.

Rick Tate, Awdur Y Gwasanaeth Pro: Creu Cwsmer Gwell, Cyflymach a Gwahanol

Infograffig Cadw Cwsmer

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt Amazon ar gyfer llyfr Rick Tate.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.