Adeiladu Perthynas Cwsmeriaid Cynaliadwy â Chynnwys o Safon

perthynas cwsmeriaid

Canfu astudiaeth ddiweddar hynny 66 y cant mae ymddygiadau siopa ar-lein yn cynnwys elfen emosiynol. Mae defnyddwyr yn chwilio am gysylltiadau emosiynol, hirdymor sy'n mynd y tu hwnt i fotymau prynu a hysbysebion wedi'u targedu. Maen nhw eisiau teimlo'n hapus, hamddenol neu gyffrous wrth siopa ar-lein gyda manwerthwr. Rhaid i gwmnïau esblygu i wneud y cysylltiadau emosiynol hyn â chwsmeriaid a sefydlu teyrngarwch tymor hir sydd â dylanwad y tu hwnt i un pryniant.

Mae botymau prynu a hysbysebion a awgrymir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn targedu defnyddwyr yn seiliedig ar wybodaeth bersonol, megis hanes prynu a phori. Er bod cwmnïau'n gwthio cynnwys cysylltiedig â defnyddwyr mewn ffyrdd arloesol, mae'r dulliau hyn yn aml yn lleihau'r rhyngweithio i drafodiad (ee, “y cynnig gorau nesaf” yn seiliedig ar yr hyn yr ydych newydd ei weld ar-lein), nid perthynas. Mae angen offer gwell ar farchnatwyr ar gyfer ymgysylltu cynaliadwy. Mae gan adrodd straeon brand a chynnwys wedi'i bersonoli'r gallu i gyflawni perthnasoedd hirach trwy alluogi profiadau gwahaniaethol.

Mae cynnydd mewn pryniannau ar-lein a symudol wedi lleihau achlysuron ar gyfer cysylltiadau dynol. Mae cynigion trafodion ar-lein yn aml yn ymddangos mewn lleoliadau diddiwedd, ailadroddus ar hoff wefannau defnyddiwr pan fyddant yn galluogi cwcis, gan hyrwyddo'r ffactor annifyrrwch posibl. Ac mae pa bynnag bersonoli sy'n digwydd ar-lein yn tueddu i aros mewn un sianel (h.y. marchnata e-bost) wrth i gwmnïau ei chael hi'n anodd cyflawni masnach “ddi-dor” pan fydd yr un defnyddiwr hwnnw'n croesi sianeli.

Er mwyn cael unrhyw obaith o gyflawni rhagoriaeth omnichannel, mae'n angenrheidiol bod strategaethau brand yn cael eu newid i ddarparu un olwg ar gynnwys ac offrymau cynnyrch ar draws sawl pwynt cyffwrdd a all adrodd stori gyson bob tro y mae defnyddiwr yn ymgysylltu â'r brand.

Strategaethau Personoli

O ran personoli, ailfeddwl eich cynnwys marchnata ar draws pob sianel yw'r cam cyntaf. Mae angen i farchnatwyr bennu gwerthoedd a blaenoriaethau eu cynulleidfaoedd targed a newid cynnwys a llinellau stori brand yn unol â hynny. Dylai'r hyn y mae eich cwsmeriaid yn ei werthfawrogi ddylanwadu'n fawr ar y cynnwys rydych chi'n ei wthio ar draws pob sianel farchnata.

Er enghraifft, os yw'ch cynulleidfa darged yn gwerthfawrogi tueddiadau a ffasiwn, mae'n bwysig bod eich cynnwys marchnata (o ddisgrifiadau cynnyrch i ddelweddau go iawn) yn pwysleisio priodweddau ffasiwn y cynnyrch. Gallai hyn hefyd olygu eich bod chi'n canolbwyntio ar rai sianeli dros eraill. Efallai y bydd y grŵp hwn yn gwerthfawrogi dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, felly gallai cydgrynhoi cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchir gan ddefnyddwyr helpu'r brand hwn i feithrin mwy o gysylltiad emosiynol â'i siopwyr.

Mae dyfodol adrodd straeon brand yn gorwedd wrth gyfuno cynnwys â sianeli masnach. Gall cwmnïau sy'n adrodd stori hirdymor wneud llawer mwy nag ysbrydoli pryniannau. Gallant hefyd ddylanwadu ar farn y cyhoedd a datblygu perthnasoedd trwy danio emosiynau. Gall dweud y straeon cywir trwy ddefnydd strategol o gynnwys wasanaethu fel y cysylltiad dynol mawr ei angen hwnnw rhwng brand a'i gwsmeriaid.

Sut mae EnterWorks yn galluogi'r strategaethau hyn

EnterWorks yn caniatáu i fanwerthwyr a brandiau yrru gwerthiannau a thwf ymylol gyda phrofiadau cymhellol, gwahaniaethol trwy un olwg ar gynnwys gyda chyflenwyr, partneriaid, cwsmeriaid a marchnadoedd.

Mae'r platfform yn gweithio trwy integreiddio data cynnyrch o ffynonellau mewnol a chyflenwyr (taenlenni, pyrth cyflenwyr, cronfeydd data pen ôl, delweddau neu fideos) gyda system ganolog sy'n glanhau ac yn dilysu'r holl ddata. Mae'r gronfa ddata feistr sy'n deillio o hyn yn galluogi creu cynnwys cydweithredol y gellir ei ddefnyddio ar draws pob sianel farchnata ddigidol a chorfforol o wefannau ac apiau symudol i gatalogau ac argraffu post.

rheoli meistr-ddata

Yn fwy penodol, mae platfform rheoli data EnterWorks yn cynnwys:

  • Rheoli Data Meistr: Cydgyfeirio parthau cynnyrch, cwsmer, brand, lleoliad a dyfais i alluogi eich ymgyrchoedd i gyflawni targedu amlochrog.
  • Rheoli Gwybodaeth Cynnyrch: Creu a chyfoethogi data a chynnwys cynnyrch yn ôl lleoliadau ffisegol a phwyntiau cyffwrdd digidol ar gyfer cyflwyno cynnwys yn ddi-dor.
  • Modelu Data Dynamig: Alinio neu ymestyn modelau data a chynnwys i wahaniaethu offrymau cynnyrch wrth i'r model busnes esblygu'n segmentau a marchnadoedd newydd

Mae rheoli data a chynnwys o'r pwys mwyaf wrth ddatblygu perthnasoedd â chwsmeriaid. Ond i wneud hynny'n gywir, rhaid i fusnesau fuddsoddi mewn platfform soffistigedig sy'n alinio data a chynnwys ar draws sawl platfform i ddylanwadu'n wirioneddol ar gynulleidfaoedd targed. Pan fydd brandiau'n gallu adrodd stori gyson gan y cwmni sy'n ennyn yr emosiynau cywir ymhlith cwsmeriaid, byddant yn adeiladu cysylltiadau dyfnach ac yn y pen draw yn meithrin teyrngarwch tymor hir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.