5 Nodweddion Galw Cwsmeriaid Teyrngar o'ch Gwerthiant a'ch Marchnata

addysg marchnata gwerthu b2b

Mae Brett Evans yn dalent gwerthu lleol wych ac fe'm cynghorodd i ddarllen Arwerthiant yr Heriwr: Cymryd Rheolaeth ar y Sgwrs Cwsmer yn un o'n trafodaethau niferus ar orgyffwrdd gwerthu a marchnata.

the-Challenger-saleYn seiliedig ar astudiaeth gynhwysfawr o filoedd o gynrychiolwyr gwerthu ar draws sawl diwydiant a daearyddiaeth,Arwerthiant yr Heriwr yn dadlau bod adeiladu perthynas glasurol yn ddull coll, yn enwedig o ran gwerthu atebion busnes-i-fusnes cymhleth ar raddfa fawr. Canfu astudiaeth yr awduron fod pob cynrychiolydd gwerthu yn y byd yn disgyn i un o bum proffil gwahanol, ac er y gall pob un o'r mathau hyn o gynrychiolwyr gyflawni perfformiad gwerthu ar gyfartaledd, dim ond un-yr Challenger- sy'n cyflawni perfformiad uchel yn gyson.

Dwi ddim yn ffan mawr o lyfrau gwerthu. Rwy'n aml yn eu cael yn brosesau sydd wedi eu gorgymell a'u gwthio a allai ysgogi rhai pobl sy'n gwerthu, ond nid pob un. Rwy'n gwybod am bobl werthu anhygoel sy'n meithrin perthnasoedd dros flynyddoedd ac yn cau contractau enfawr, rwy'n gwybod am bobl werthu y gellir ymddiried ynddynt waeth beth yw'r cwmni maen nhw'n gweithio ynddo - gan ddod â chleientiaid gyda nhw o wlad i wlad, ac rydw i hyd yn oed yn adnabod pobl gwerthu allan anhygoel sy'n ymhyfrydu mewn puntio. y ffôn trwy'r dydd a rhywsut yn ennyn diddordeb y gobaith o fewn ychydig funudau i'w gyrru i'r cam nesaf.

Mae'r llyfr hwn yn dra gwahanol - yn chwalu gwahanol bersonoliaethau gwerthu ac yn darparu rhywfaint o ymchwil arloesol. Mae nid yn unig yn trafod cymhelliant a thactegau gwerthwyr, ond mae'n rhoi mewnwelediad cynhwysfawr i'r hyn y mae cwsmeriaid yn chwilio amdano yn y broses werthu. Canlynol yw'r 5 priodoledd uchaf, yn nhrefn eu pwysigrwydd, y mae cleientiaid yn eu ceisio yn eu perthynas â chynrychiolydd gwerthu:

  1. Cynrychiolwyr yn cynnig safbwyntiau unigryw a gwerthfawr ar y farchnad
  2. Cynrychiolydd yn fy helpu llywio dewisiadau amgen
  3. Cynrychiolydd yn darparu cyngor neu ymgynghoriad parhaus
  4. Cynrychiolydd yn fy helpu osgoi mwyngloddiau tir posib
  5. Cynrychiolydd yn fy addysgu ar faterion newydd a chanlyniadau

A wnaethoch chi sylwi ar ddycnwch, sgiliau trafod, cynyddu, cyflymder cau, neu unrhyw briodoledd arall yn y 5 uchaf hynny? Nope. Mewn gwirionedd, roedd y ddau briodoledd nesaf yn bod hawdd prynu oddi wrthynt a chael cefnogaeth eang ar draws y sefydliad.

Gweld unrhyw debygrwydd rhwng pa fath o brofiad gwerthu y mae eich rhagolygon yn ei geisio a pha fath o strategaeth marchnata cynnwys rydych chi'n ei gweithredu ar gyfer eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid? Gobeithio, byddwch chi'n gweld yr hyn rwy'n ei weld! Gadewch i ni ddisodli'r telerau:

  1. Mae eich cynnwys yn cynnig safbwyntiau unigryw a gwerthfawr ar y farchnad
  2. Mae eich cynnwys yn fy helpu llywio dewisiadau amgen
  3. Mae eich cynnwys yn darparu cyngor neu ymgynghoriad parhaus
  4. Mae eich cynnwys yn fy helpu osgoi mwyngloddiau tir posib
  5. Eich cynnwys yn fy addysgu ar faterion newydd a chanlyniadau

Gollwng Mic! Mae'r holl briodoleddau hyn yn tynnu sylw at un peth - adeiladu'r ddau ymddiriedaeth, awdurdod, a gwerth dros amser gyda rhagolygon a chwsmeriaid. Mae'r gwerthwyr gorau yn gwybod mai dyma sut maen nhw'n cau bargeinion ... ac mae'r timau cynnwys a marchnata cymdeithasol gorau yn gwybod sut y gallant gau bargeinion, neu yrru rhagolygon trwy'r twndis trosi, neu helpu eu timau gwerthu i gael mantais dros y gystadleuaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.