Mae'n bryd troi'ch cwmni i fyny

darlun 7

Pan fydd cwmnïau'n disgrifio eu hierarchaeth reoli, byddwch fel arfer yn cael diagram eithaf cŵl sy'n graddio gweithwyr yn ôl pwy maen nhw'n adrodd iddyn nhw. Mae'r rhai sydd â'r pŵer a'r iawndal bob amser wedi'u rhestru ar y brig ... yn nhrefn pwysigrwydd .

Hierarchaeth Gweithwyr

Nid yw'n syndod. Mae hyn yn rhoi'r cwsmer ar waelod yr hierarchaeth. Yn nodweddiadol, y gweithwyr hynny sy'n delio â rhagolygon a chwsmeriaid yn ddyddiol yw'r rhai â'r cyflog isaf, dibrofiad, gorweithio a dibwys adnoddau dynol yn y cwmni. A. hyrwyddo yn symud cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid i ffwrdd o'r cwsmer ac i rôl reoli lle mae problemau wedi cynyddu i'r rheolwr. Rhaid i hyn ddigwydd oherwydd nad oes gan weithwyr yr ymddiriedaeth, yr awdurdod na'r pŵer i wneud y newidiadau sy'n angenrheidiol i cyflawni disgwyliadau'r cwsmeriaid.

Ydych chi erioed wedi meddwl am hyn fel cwsmeriaid? Rydych chi'n bwysig yn cael ei raddio isod cyflogai'r gweithiwr isaf. Gweithwyr sydd â'r cyflog isaf, y ddeiliadaeth fyrraf a'r siawns leiaf o gael dyrchafiad neu gyfle. Neis. Dim rhyfedd pam mae cwsmeriaid yn troi!

Ffrind Kyle Lacy yn ddiweddar adolygodd lyfr Jason Baer, ​​Convince and Convert:

Yng ngeiriau Jason, mae'r cyfryngau cymdeithasol bellach ar flaen y gad ym mhrofiad y cwsmer. Nid yw meddyliau a syniadau brandiau bellach yn cael eu saernïo yn yr ystafell fwrdd (yr hoffai llawer o bobl eu credu) ond fe'u crëir yn ein hystafelloedd byw, bwytai, lleoedd ymgynnull a bysellfyrddau.

Pan ddarllenwch am lwyddiant Zappos, Mae Tony Hsieh yn parhau i fwlio gwasanaeth cwsmeriaid a sut mae ei gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yn cael eu grymuso i helpu'r cwsmer. Er eu bod ar waelod yr hierarchaeth iawndal, Zappos i bob pwrpas wedi gwrthdroi'r hierarchaeth pŵer.

Mae'n bryd i'r holl gwmnïau ddileu'r strwythur adrodd annodweddiadol a'r strwythur pŵer a'i droi wyneb i waered. Dylai cwsmeriaid gael eu rhoi ar frig eich hierarchaeth, dylid grymuso ac ymddiried yn eich gweithwyr rheng flaen i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer y cwsmer. Dylai eich rheolwyr, cyfarwyddwyr ac arweinwyr fod gwrando i'ch gweithwyr sy'n wynebu cwsmeriaid a datblygu strategaethau tymor hir yn seiliedig ar eu mewnbwn.

Hierarchaeth Cwsmeriaid

Po fwyaf yr wyf yn gweithio i gwmnïau, y mwyaf yr wyf yn cydnabod mai'r arweinwyr mwyaf yw'r rhai sy'n defnyddio adnoddau'n effeithiol, yn cael gwared ar rwystrau ffyrdd, yn grymuso gweithwyr, ac yn wirioneddol ymrwymedig iddynt bob cwsmer. Mae pob ystafell fwrdd anodd yr ymwelaf â hi yn llawn o narcissistiaid rhwysgfawr sy'n credu mai nhw oedd yr allwedd i'w llwyddiant eu hunain, eu bod yn haeddu bod lle maen nhw, a'u bod nhw'n gwybod yn well na'r cwsmer.

Un sgil-gynnyrch rhyfeddol o'r dirwasgiad hwn yw ein bod yn gweld y bobl hyn yn cwympo fel pryfed. Sut mae eich Hierarchaeth Cwsmer yn edrych yn eich busnes? Ydyn nhw ar frig neu waelod y gadwyn bŵer? Meddyliwch am y peth.

5 Sylwadau

  1. 1

    Post neis Doug. Bwyd i'w ystyried yn yr oes sydd ohoni o Brif Weithredwyr sydd wedi gordalu, gan feddwl mai'r cwmni yw rhoi eu waledi eu hunain. Mae'r cwsmer yn frenin - nid y ffordd arall.

  2. 2
  3. 4

    Pan oeddwn i'n gweithio i un o'r cludwyr diwifr mawr, roedd bob amser yn fy synnu sut roedden nhw bob amser yn sefydlu polisïau a oedd yn gorfodi'r bobl gwerthu / gwasanaeth i allu gwneud LLAI i'r cwsmer. Ac maen nhw'n meddwl tybed pam mae'r cadw mor isel. Mae angen i fusnesau, waeth beth fo'u “cynnyrch” traddodiadol, sylweddoli eu bod i gyd yn y diwydiant gwasanaeth.

  4. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.