Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid a Sut Gallwch Chi Farchnata Nhw

pam marchnata dyfeisiau sy'n wynebu cwsmeriaid

Mewn marchnata modern, mae swydd y Prif Swyddog Meddygol yn dod yn fwy a mwy heriol. Mae technolegau'n newid ymddygiad defnyddwyr. I gwmnïau, mae wedi dod yn anodd darparu profiadau brand cyson ar draws lleoliadau manwerthu a'u priodweddau digidol. Mae profiad cwsmeriaid rhwng presenoldeb ar-lein a chorfforol brand yn amrywio'n fawr. Mae dyfodol manwerthu yn gorwedd wrth bontio'r rhaniad digidol a chorfforol hwn. Mae Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn creu Rhyngweithiadau Digidol perthnasol a chyd-destunol i ddyrchafu profiad y cwsmer mewn lleoliadau ffisegol.

A Dyfais Wyneb Cwsmer yn ddyfais y bydd cwsmer yn rhyngweithio â hi neu'n ei phrofi'n uniongyrchol. Mae enghreifftiau o Ddyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn cynnwys Ciosgau Digidol, Pwynt Gwerthu Symudol (mPOS), Dyfeisiau Ruggedized, Arwyddion Digidol neu Ddyfeisiau Di-ben. Mae'r holl ddyfeisiau hyn wedi'u cynllunio i ymgysylltu a hysbysu cwsmeriaid mewn lleoliadau ffisegol.

Mae Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn disgyn i dri chategori

  1. Dyfeisiau Digidol - Dyfeisiau sy'n Cyflwyno Rhyngweithiadau ac Argraffiadau Digidol. Ymhlith yr enghreifftiau mae Arwyddion Digidol, Tabledi a Chiosgau Digidol.
  2. Trafodiadol - Dyfeisiau sy'n Trafod Trafodion Cwsmeriaid. Ymhlith yr enghreifftiau mae dyfeisiau Pwynt Gwerthu Symudol (mPOS) a chyflawni Gorchymyn.
  3. Profiadol - Dyfeisiau sy'n Codi Profiad y Cwsmer. Ymhlith yr enghreifftiau mae Hybiau Synhwyrydd Rhyngrwyd Pethau (IoT), Dyfeisiau Di-ben IoT).

Mae busnesau'n defnyddio Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid fel ciosgau hunanwasanaeth i'w cwsmeriaid. Mae'r ciosgau hyn yn hwyluso ystod eang o weithgaredd siopa o brofiadau eil diddiwedd ac addasu cynnyrch mewn manwerthu i hunan-fewngofnodi ac archebu bwyd mewn bwytai a gwestai. Mae busnesau'n defnyddio arwyddion digidol unigryw ar draws cannoedd o leoliadau i greu profiad brand cyson. Mae arwyddion digidol wedi cael eu defnyddio gan frandiau ar gyfer marsiandïaeth weledol ddigidol, arwyddion eil mewn siopau groser, dod o hyd i arwyddion, arwyddion digwyddiadau a llawer mwy. Mae arwyddion digidol yn ddatrysiad mwy cost-effeithiol a chadarn nag arwyddion printiedig, sy'n caniatáu i fusnesau ddefnyddio fideo ar arddangosfeydd cynnyrch yn lle delweddau statig.

Mae busnesau yn rhoi Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn nwylo gweithwyr er mwyn gwella'r llwybr i'w brynu yn y siop. Mae'r dyfeisiau trafodion hyn, megis mPOS a dyfeisiau cyflawni archeb mewn bwytai, yn caniatáu i weithwyr wella gwasanaeth cwsmeriaid trwy brosesau mwy effeithlon a mwy o wybodaeth am gynhyrchion a gweithgaredd cwsmeriaid.

Mae brandiau wedi dechrau defnyddio Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid i reoli profiad synhwyraidd eu cwsmeriaid. Gall brandiau olrhain symudiad a thraffig cwsmeriaid gyda hybiau synhwyrydd. Trwy ddefnyddio dyfeisiau di-ben, gall siop newid goleuadau, fformatau gweledol mawr, a cherddoriaeth yn ddeinamig. Gyda'r elfennau synhwyraidd hyn yn eu rheolaeth, gall brandiau greu profiad cyson i gwsmeriaid ar draws sawl lleoliad manwerthu corfforol. Nid oes angen sgrin ar y dyfeisiau hyn, ond fel pob Dyfais Wynebu Cwsmer, gellir eu rheoli o bell.

Mae Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn darparu Rhyngweithiadau Digidol perthnasol a chyd-destunol sy'n ennyn diddordeb cwsmeriaid. Trwy gyflawni, mesur ac optimeiddio Rhyngweithiadau Digidol, gallwch wella'ch ymdrechion marchnata yn y siop yn barhaus er mwyn cynyddu gwerthiant a boddhad cwsmeriaid. Gellir trosi tabledi safonol, oddi ar y silff yn Ddyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid a gellir prynu dyfeisiau di-ben am lai na $ 200. Mae Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn darparu datrysiad cadarn a chost-effeithlon ar gyfer eich anghenion marchnata omni-sianel.

Er mwyn helpu Prif Swyddogion Meddygol i ddeall gwerth Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid a sut i'w trosoli yn eu strategaeth farchnata, mae Moki wedi creu “Canllaw'r Prif Swyddog Meddygol i Ddyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid.”

Marchnata Dyfeisiau Cwsmer