CX yn erbyn UX: Y Gwahaniaeth rhwng Cwsmer a Defnyddiwr

cx vs ux

CX / UX - Dim ond un llythyr yn wahanol? Wel, mwy nag un llythyr, ond mae yna lawer o debygrwydd rhwng Profiad Cwsmer a Profiad Defnyddiwr gwaith. Mae gweithwyr proffesiynol sydd â'r naill ffocws neu'r llall yn gweithio i ddysgu am bobl trwy wneud ymchwil!

Tebygrwydd Profiad Cwsmer a Phrofiad y Defnyddiwr

Mae nodau a phroses Profiad Cwsmer a Defnyddiwr yn aml yn debyg. Mae gan y ddau:

 • Ymdeimlad nad yw busnes yn ymwneud â gwerthu a phrynu yn unig, ond â diwallu anghenion a darparu gwerth wrth wneud arian.
 • Pryder am y problemau sy'n digwydd pan fyddwn yn gwneud rhagdybiaethau a pharch at bŵer data da.
 • Diddordeb yn y data a gesglir gan gwsmeriaid cyfredol neu ddarpar gwsmeriaid.
 • Parch at bobl sy'n defnyddio cynhyrchion a gwasanaethau ac sy'n gwsmeriaid ac yn gleientiaid.
 • Cred y gall pobl gyffredin ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol am gynhyrchion a gwasanaethau.

Gwahaniaethau Profiad y Cwsmer a Phrofiad y Defnyddiwr

 • Ymchwil Profiad Cwsmer - Er ei bod yn ymddangos bod y gwahaniaethau'n ymwneud yn bennaf â dulliau, gall y data a gesglir ddarparu atebion gwahanol. Profiad Cwsmer Mae'n well gan ymchwil ddata gan nifer fawr o bobl i ragfynegi ymddygiad tebygol pan fydd llawer o bobl yn cymryd camau tebyg, yn gofyn am farn am nodwedd, cynnyrch neu frand ac yn aml yn casglu atebion i gwestiynau penodol. Mae pobl yn aml yn adrodd barn bersonol ac yn dweud yr hyn y maen nhw'n credu sy'n wir. Mae ymchwil CX yn aml yn dysgu pethau fel:
  • Rwy'n hoffi'r cynnyrch hwn.
  • Nid oes angen y nodwedd honno arnaf.
  • Byddwn yn prynu'r cynnyrch os yw ar gael.
  • Byddwn yn rhoi 3 allan o 5 iddo o ran bod yn anodd ei ddefnyddio.
  • Byddwn yn argymell y cynnyrch hwn i eraill.

  Mae hon yn wybodaeth werthfawr!

 • Ymchwil Profiad y Defnyddiwr - Mae ymchwil UX yn canolbwyntio ar ddata a gasglwyd gan niferoedd bach o bobl sy'n debyg go iawn defnyddwyr y cynnyrch a'r gwasanaethau. Gwneir y rhan fwyaf o'r ymchwil gydag unigolion yn hytrach na grwpiau o bobl. Gall gofyn cwestiynau fod yn rhan o'r broses. Gwahaniaeth allweddol gydag ymchwil profiad y defnyddiwr yw bod pobl yn cael eu harsylwi mewn lleoliadau realistig lle maent yn ceisio cwblhau tasgau priodol. Mae'r ffocws ar ymddygiad, nid barn yn unig, fel:
  • Cafodd sawl person anhawster dod o hyd i'r meysydd mewngofnodi
  • Roedd pawb a arsylwyd yn gallu dewis y cynnyrch a ddymunir.
  • Dim ond un o'r bobl a lwyddodd i gwblhau'r broses ddesg dalu heb wallau.
  • Roedd pobl yn aml yn edrych am nodweddion nad oeddent wedi'u cynnwys yn y dyluniad cyfredol, fel swyddogaeth chwilio.

Pam mae'r gwahaniaethau hyn yn bwysig?

At Gravitydrive rydym yn gwybod bod ymddygiad yn fwy tebygol o ddweud wrthym beth fydd pobl yn ei wneud mewn gwirionedd. Ein profiad wrth wylio pobl yn ceisio defnyddio cynhyrchion yw eu bod yn aml yn credu eu bod yn llwyddiannus, hyd yn oed pan nad ydyn nhw wedi cwblhau tasg neu weithred yn gywir. Dywed defnyddwyr eu bod yn cael cynnyrch yn foddhaol neu'n hawdd ei ddefnyddio, hyd yn oed pan fyddant wedi cael anhawster wrth ei ddefnyddio. Ac mae defnyddwyr yn aml yn mynegi dryswch a rhwystredigaeth, ond yn beio Eu hunain am eu problemau wrth ddefnyddio'r cynnyrch. Nid yw eu hymddygiad bob amser yn cyfateb i'r hyn maen nhw'n ei ddweud felly dwi'n tueddu i gredu'r ymddygiad!

Mae cwsmeriaid yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau. Mae defnyddwyr yn gwneud penderfyniadau, yn caru neu'n casáu'ch brand, yn drysu, yn defnyddio'ch cynnyrch bob dydd, yn prynu pethau ac yn dod yn gwsmeriaid ac yn gleientiaid.

Oherwydd ein bod yn parhau i ddysgu oddi wrth ein gilydd, rwy'n amau ​​y bydd methodolegau CX ac UX a dulliau casglu data yn parhau i uno / gorgyffwrdd. Mae'r nodau yr un peth mewn sawl agwedd - creu cynhyrchion a gwasanaethau sy'n ddefnyddiol, yn ddefnyddiadwy ac yn apelio
ac i gyfleu eu buddion i ddarpar gwsmeriaid.

Rydym yn parhau i fod â llawer i'w ddysgu!

2 Sylwadau

 1. 1

  Diddorol cymryd Suzi. Felly mae'n ymddangos yn debyg bod UX yn fwy o “astudiaeth ficrosgopig” ac mae CX yn fwy o “astudiaeth macrosgopig”. A fyddai hynny'n gwneud synnwyr pe bawn i'n esbonio'r un peth i ddweud economegydd neu fiolegydd?

 2. 2

  Gwnaeth eich sylw i mi feddwl! Diolch.

  Gadewch imi fynd gyda throsiad arall (Gydag ymryson bod hyn yn flêr ac efallai na fydd yn gywir i'r holl ymarferwyr, CX NEU UX.)

  Mae llawer o bobl sy'n dweud eu bod yn gwneud CX fel naturiaethwyr sy'n arsylwi anifeiliaid mewn sw.
  Maent yn ymwneud yn unig â'r hyn y gallant ei ddysgu sy'n ymwneud ag “ymddygiad sw” (defnyddio neu brynu eu cynnyrch ar unwaith).
  Maent yn aml yn gwneud gwaith gwych o ddogfennu ymddygiad yn yr amgylchedd rheoledig, ond gallant gyfyngu eu hunain i'r anifail y gellir ei gyrraedd trwy'r bariau (Fel yr arolygon pop-up hynny y gallech eu gweld wrth ddefnyddio gwefan) neu gyfrif y lleisiau achlysurol (Cwynion, Sgoriau Hyrwyddwr Net, ac ati)
  Mae'n well ganddyn nhw fuchesi nag unigolion hefyd.

  Rwy'n hoffi meddwl bod pobl sy'n gwneud UX nid yn unig yn mynd i'r sw, (Rydyn ni'n dysgu llawer yno hefyd) ond rydyn ni'n hoffi mynd allan yn y jyngl i arsylwi yn yr amgylchedd “naturiol”.
  Wrth wneud ymholiad cyd-destunol, gallwn ddilyn un person am ddiwrnod neu fwy.
  Mae yna lawer o resymau na allwn ni eu harsylwi bob amser yn y “gwyllt”, felly rydyn ni'n rhoi posau i'r anifeiliaid eu datrys (gwefan siopa) ac yna'n gwylio'r hyn maen nhw'n ei wneud wrth geisio datrys problemau ystyrlon (edrychwch ar ôl dewis cynnyrch ).

  Rwy'n gweld UX fel a ganlyn:
  * Ystod ehangach o offer.
  * Pwyslais ar ymddygiad ac arsylwi.
  * Ansoddol yn amlach na Meintiol.

  Beth ydych chi'n feddwl?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.