Llwyddiant Ar-lein Yn Dechrau gyda CXM

Mae Rheoli Profiad Cwsmer yn defnyddio technoleg i ddarparu profiad personol a chyson i bob defnyddiwr er mwyn troi rhagolygon yn gleientiaid gydol oes. Mae CXM yn ymgorffori marchnata i mewn, profiadau personol ar y we, a system rheoli perthynas â chwsmer (CRM) i fesur, graddio a gwerthuso rhyngweithiadau cwsmeriaid.

Rheoli Profiad Cwsmer

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Mae 16% o gwmnïau yn cynyddu eu cyllidebau marchnata digidol a chynyddu gwariant cyffredinol. Mae 39% o gwmnïau yn cynyddu eu cyllidebau marchnata digidol trwy ailddyrannu'r gyllideb bresennol yn farchnata digidol. Yn ôl y rheini a ffigurau eraill o a Adroddiad 2013 gan Gymdeithas yr Asiantaethau Digidol, mae pŵer ymgysylltu â marchnata ar-lein a'r enillion arno yn gorbwyso buddion blaenorol hysbysebu traddodiadol fel teledu, papur newydd, hysbysfyrddau neu radio. Mae gallu creu ymgysylltiad 1-ar-1 gyda chleientiaid, darpar a chyfredol, wedi chwyldroi'r byd gwerthu a marchnata. Mae hynny i gyd yn bosibl trwy CXM.

Allweddi i Lwyddiant CXM

  • Denu Cwsmeriaid Newydd i'ch Gwefan - Gan ddefnyddio strategaethau marchnata i mewn profedig, bydd cwsmeriaid newydd yn cael eu dwyn i'ch gwefan trwy'r cyfryngau cymdeithasol, SEO, blogiau, fideo, papurau gwyn a mathau eraill o farchnata cynnwys.
  • Ymgysylltu â'ch Ymwelwyr Gwefan - Dewch â'ch neges yn fyw i bob defnyddiwr trwy gynnwys wedi'i bersonoli ar gyfer pob ymwelydd yn seiliedig ar ei ymddygiad. Bydd hyn nid yn unig yn eu cael i weld y neges y maent yn chwilio amdani, ond mae cwmnïau sydd wedi gweithredu'r strategaethau hyn wedi gweld twf refeniw ac elw o 148% ar eu buddsoddiad. Cyplysu hyn â dyluniad rhyngweithiol hawdd ei ddefnyddio a strategaeth gynnwys gref ac mae gennych sylfaen gref i ganoli eich ymdrechion gwerthu a marchnata.
  • Gweithredu CRM Salesforce - Mae cymwysiadau CRM yn ganolbwynt i holl wybodaeth cleientiaid, sy'n galluogi cwmnïau i gipio data pwysig o'r holl ymdrechion marchnata a chynyddu effeithiolrwydd eu hymdrechion gwerthu.
  • Cadw Cwsmeriaid a Rhagolygon - Trwy ymgyrch ymgysylltu weithredol neu ymgyrch “gyffwrdd”, bydd y cadw cwsmeriaid cyfredol yn cael ei optimeiddio. Mae'r defnydd o awtomeiddio marchnata a chynnwys cleientiaid cyfredol yn eich ymdrechion marchnata i mewn yn fodd i lwyddo wrth gadw cwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.