Os ydych chi'n Casglu Data, mae gan eich Cwsmer y Disgwyliadau hyn

Depositphotos 42873219 s

Mae adroddiad diweddar gan Thunderhead.com yn ailddiffinio ymgysylltiad cwsmeriaid yn oes y trawsnewid digidol: Ymgysylltu 3.0: Mae Model Newydd ar gyfer Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn rhoi mewnwelediad i'r darlun cyfan o brofiad y cwsmer. Dyma rai canfyddiadau allweddol:

Mae 83% o gwsmeriaid yn teimlo'n gadarnhaol am fusnes sy'n defnyddio'r wybodaeth a'r data sydd ganddynt ar eu cwsmeriaid yn dda, er enghraifft trwy dynnu sylw at fanylion cynhyrchion a gwasanaethau yn ogystal â chynigion a fydd o fudd.

Tair cydran graidd mewn perthynas ddibynadwy

Rhaid bod gan fusnesau ddealltwriaeth o reolau perthnasoedd a ffurfiwyd gan y cytundeb rhwng y busnes a'r cwsmer. Mae tair cydran graidd mewn perthynas ddibynadwy y dylai busnesau geisio eu hefelychu wrth ryngweithio â chwsmeriaid:

  1. Ailadrodd - cyflawni'r hyn a addawyd yn gyson
  2. Anhunanoldeb - sicrhau bod gwerth yn cael ei gynhyrchu i'r cwsmer
  3. Hirhoedledd - deall sut i gadw cwsmeriaid dros y tymor hir.

Mae darparu Gwerth am Gyfnewidiadau Gwybodaeth yn hollbwysig

Dylid rheoli perthnasoedd mewn ffyrdd sy'n cyfnewid gwybodaeth, yn ychwanegu gwerth ac yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer perthynas fwy adeiladol, ymgysylltiedig â'u cwsmeriaid. Gosod a chadw at nodau cyffredin i ennyn ymddiriedaeth ac adeiladu ymgysylltiad dilys:

  1. Cyflwyno'r hyn a addawyd, trwy ystyried dewisiadau personol cwsmeriaid a rheoli disgwyliadau ar draws taith y cwsmer.
  2. Sicrhewch fod gwerth yn cael ei gynhyrchu i gwsmeriaid trwy ddarparu gwybodaeth a chynigion ar yr union adeg gywir neu lif parhaus o gyswllt defnyddiol â chwsmeriaid (yn hytrach na cheisio gwerthu yn unig)
  3. Cadwch gwsmeriaid dros y tymor hir trwy ychwanegu gwerth trwy ddefnyddio gwybodaeth a data i dynnu sylw at fanylion gwasanaethau, cyfathrebiadau a chynigion neu ymuno ag adrannau a rhannu manylion hanes prynu.
  4. Deall parodrwydd cwsmeriaid i rannu gwybodaeth bersonol er mwyn i fusnesau gynnig profiad gwell i gwsmeriaid i'w cwsmeriaid.

Dylid defnyddio cyfnewid gwybodaeth bersonol i ddarparu gwell gwasanaeth, profiadau mwy personol a pherthnasol, cysondeb rhyngweithio ar draws adrannau, arbed amser a galluogi cyswllt cywir y tro cyntaf a chynhyrchion a gwasanaethau wedi'u targedu'n dda.

Dadlwythwch adroddiad Engagement 3.0 rhad ac am ddim Thunderhead.com heddiw i ddarganfod meddwl o'r newydd sut y bydd ffocws ar adeiladu ymgysylltiad cwsmeriaid ar draws taith y cwsmer yn sicrhau perthnasoedd cyfoethocach a mwy cydweithredol â'ch cwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.