7 Ffordd i Warantu Gwefan sy'n Canolbwyntio ar y Cwsmer

gwefan sy'n canolbwyntio ar y cwsmer

Yn ddiweddar roeddwn yn adolygu rhai gwefannau CPG / FMCG corfforaethol a pha sioc a gefais! Mae'r rhain yn sefydliadau gyda'r defnyddiwr yn eu henw go iawn felly dylent fod y mwyaf defnyddiwr-ganolog, dde? Wel ie wrth gwrs!

Ac eto ychydig ohonynt sy'n ymddangos fel pe baent yn cymryd persbectif y defnyddiwr wrth greu ei wefannau. Mae llai fyth yn ddigon pleserus i wneud i mi fod eisiau dychwelyd i'w gwefan, o leiaf unrhyw amser yn fuan!

O fy adolygiad o sawl gwefan, mae'n edrych fel bod y mwyafrif o sefydliadau'n adeiladu eu gwefannau i rannu deunydd â'u cwsmeriaid. Fodd bynnag, dyma'r wybodaeth maent yn eisiau rhannu, nid yr hyn yr hoffai eu cwsmeriaid ei gael.

Gwnaeth hyn i mi feddwl am yr hyn a fyddai'n bwysig, o safbwynt cwsmer, i'w gynnwys ar wefan. Dyma fy rhestr o saith peth, ond rwy'n croesawu eich syniadau neu'ch ychwanegiadau eich hun yn y sylwadau isod.

Y 7 Peth Y RHAID iddynt fod ar Wefan

  1. Strwythur clir sydd sythweledol. Dylech gynnwys map gwefan o hyd ar gyfer y rhai sydd angen cymorth pellach neu sy'n llai rhesymegol wrth chwilio.
  2. Dolenni cyswllt hawdd eu darganfod, neu fanylion cwmni llawn ar y dudalen gartref. Dylai'r rhain gynnwys rhifau ffôn, e-bost, cyfeiriadau post a stryd, ac eiconau cyfryngau cymdeithasol. Dylech gofio bod cwsmeriaid y dyddiau hyn yn aml yn mynd i wefan i ddarganfod sut i gysylltu â brand neu gwmni. Felly gwnewch hi'n hawdd â phosib iddyn nhw.
  3. Rhestr o'ch brandiau, cynhyrchion a gwasanaethau. Gan fod cwsmeriaid yn meddwl brandiau cyn categorïau, dylech gynnwys delweddau ohonyn nhw, ynghyd â manylion perthnasol fel cynnwys pecyn a chynhwysion. Ychwanegwch awgrymiadau defnydd, yn enwedig os oes unrhyw gyfyngiadau, a gwybodaeth ar ble i ddod o hyd iddo, yn enwedig os yw'r dosbarthiad yn gyfyngedig. Dyma'r ffeithiau lleiaf i'w cynnwys, ond wrth gwrs gallwch gynnwys manylion pellach y gwyddoch a allai fod o ddiddordeb ac yn bwysig i'ch cwsmeriaid eu gwybod.
  4. Adran yn ymwneud â manylion y cwmni, gan gynnwys ei dîm rheoli - nid (dim ond) y cyfarwyddwyr anweithredol. Os ydych chi'n gwmni byd-eang, ychwanegwch yr ardaloedd daearyddol rydych chi'n eu cynnwys a chynigiwch ddewis o ieithoedd ar yr hafan. Mae datganiad cenhadaeth y cwmni, ei werthoedd, ei strategaeth a'i ddiwylliant hefyd yn bwysig i rannu a helpu i adeiladu delwedd gadarnhaol gyda chwsmeriaid. Er bod yn rhaid bod gennych adran gyfryngau ar gyfer newyddiadurwyr a buddsoddwyr, mae cwsmeriaid hefyd yn hoffi gwybod beth sy'n digwydd gyda'u hoff frandiau, felly ychwanegwch adran newyddion gyda'r straeon diweddaraf.
  5. Cynnwys gwerthfawr o safbwynt y cwsmeriaid. Rhaid diweddaru'r wefan yn rheolaidd a rhaid iddi fod yn gydnaws â thraws-borwr â delweddau sy'n gyfeillgar i'r we. Gan fod lluniau a fideos yn un o elfennau mwyaf poblogaidd y we, cynhwyswch nhw neu gwahoddwch eich cwsmeriaid i ychwanegu eu rhai eu hunain.

Mae Purina wedi dod yn safle hoffus diolch i'w gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, ac mae hefyd yn ychwanegu ei hysbyseb TVC ac argraffu diweddaraf. Mae pobl wrth eu bodd yn gwylio, rhoi sylwadau a rhannu deunydd newydd, felly gwnewch hi'n hawdd iddyn nhw wneud ac apelio i ddychwelyd yn rheolaidd am y newyddion diweddaraf.

  1. Adran Cwestiynau Cyffredin gyda'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Mae angen diweddaru'r maes hwn yn rheolaidd hefyd gyda'r cwestiynau'n dod i'r tîm llinellau gofal a gwasanaethau cwsmeriaid.
  2. Mae'n werth ychwanegu cyfleustodau fel ffurflenni chwilio, cofrestru a thanysgrifio, a phorthiant RSS i'ch cwsmeriaid, i'w helpu i gael y gorau o gynnwys eich gwefan. Yn ogystal, bydd codau olrhain a dadansoddi yn eich galluogi i ddilyn ble a beth mae eich cwsmeriaid yn edrych arno amlaf. Bydd hyn yn darparu mwy o wybodaeth na'r hyn a geir trwy ofyn i'ch cwsmeriaid yn uniongyrchol, pa rannau sydd angen eu hadolygu neu eu hadnewyddu.

Enghraifft dda o ysbrydoliaeth

Un o'r gwefannau corfforaethol gwell i mi ddod ar eu traws ac sydd hefyd yn llawer o hwyl i ryngweithio â nhw, yw gwefan Benckiser Reckitt. Roedd o ddiddordeb mawr i mi ac wedi ennyn diddordeb fi ers cryn amser ac mewn llawer o wahanol feysydd. Er enghraifft, yn lle'r rhestr arferol o'i frandiau a'u logos, mae'n dangos yr hyn y mae'n ei alw'n Powerbrand lein-yp wedi'i arddangos ar silff adwerthu neu yn ystafelloedd cartref rhithwir (dwi'n cyfaddef i'r effeithiau sain fy nghythruddo rhywfaint, ond gallwch chi eu diffodd). Yna gallwch glicio ar y llun o'r cynnyrch i gael mwy o wybodaeth arno, y categori a'i hysbysebu diweddaraf.

Mae gwahodd cyfranogiad y gynulleidfa yn annog pobl i glicio ar yr holl frandiau i ddarganfod mwy amdanynt. Ac mae'r arddangosiadau rhyngweithiol o fyd corfforaethol Reckitt Benckiser, trwy ychwanegu gemau a heriau, yn ychwanegu apêl bellach, nid yn unig i ddefnyddwyr, ond hefyd i weithwyr blaenorol, presennol a darpar weithwyr.

Cymerwch gip ar eu gwefan sydd wedi'i chysylltu uchod a'i chymharu â'ch gwefan gorfforaethol eich hun. Pa un yr hoffech chi dreulio amser arno? A yw'ch gwefan yn un gorfforaethol neu'n ganolog i'r cwsmer? Oes gennych chi bob un o'r saith peth a grybwyllir uchod ar gyfer eich gwefan eich hun? Os na, mae'n bryd meddwl cwsmer yn gyntaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.