Beth Rydyn ni wedi'i Ddysgu Am Gaffael Cwsmer trwy Swinging for the Fences

3dplwsme

Ewch â ni allan i'r ballgame? Ie! 3DplwsMe, cwmni a gafwyd gan GwynClouds, wedi bod yn ddeiliad trwydded MLB am y ddwy flynedd ddiwethaf, gan greu profiadau 3D rhyngweithiol a chynhyrchion 3D lliw-llawn wedi'u personoli ar gyfer pobl sy'n mynd â balgame. Gwnaethom adeiladu a darparu'r dechnoleg sy'n galluogi mynychwyr MLB i gael eu drafftio i'w hoff dîm a “dod” yn chwaraewr trwy ein platfform dal i argraffu. Mae ffans yn dewis eu tîm, gwisg, enw crys, rhif ac ystum ac o fewn eiliadau maent yn gweld eu hunain fel chwaraewr i'w hoff dîm. O'r fan honno, gallant archebu fersiwn argraffedig 3D lawn sy'n cael ei danfon i'w cartref.

3DplusMe hefyd yw'r platfform ar gyfer profiadau dal-i-argraffu 3D wedi'u personoli mewn manwerthu. Gwesteion dod yn eu hoff degan, ffigwr gweithredu, arwr chwaraeon, gêm fideo neu gymeriad ffilm, a mwy, mewn manwerthwyr fel Target, Toys R Us a Wal-Mart.

O ystyried ein hanes yn y ddau amgylchedd, rydym wedi canolbwyntio ar a dysgu beth sy'n denu ac yn trosi cwsmeriaid, ac yn meddwl y gellir cymhwyso'r hyn a ddysgwyd yn eang, ni waeth yr amgylchedd. Dyma beth mae ein hymchwil a'n profiad yn ei ddangos:

  • Mae cwsmeriaid yn fwy parod i brynu pan fyddwch chi'n creu profiad sy'n dod â nhw i mewn i stori'r cynnyrch. Pan fydd cefnogwyr mewn digwyddiadau maent yn cymryd rhan yn emosiynol yn y cynnwys hwnnw sy'n gyrru eu hymddygiad am brofiadau cynnyrch.
  • Mewn amgylchedd manwerthu safonol, pan fydd gwestai yn pasio yn ôl cynnyrch, mae 15% o'r cefnogwyr sy'n ymgysylltu â'r profiad 3D wrth brynu manwerthu ar asp yn $ 59.00. Mae'r profiad yn caniatáu i unrhyw un roi cynnig arno am ddim a gweld eu hunain fel eu hoff archarwr neu degan arall. Swydd y profiad yw gyrru cefnogwyr i brynu. Mae'r rhain yn niferoedd solet o'u cymharu â chyfradd trosi manwerthu safonol o 1-2%.
  • Mewn digwyddiadau lle mae cefnogwyr ffyddlon dwys yn cael eu cynrychioli, mae 60% o gefnogwyr yn prynu mewn asp ar gyfer $ 135. Mae enghreifftiau perffaith o'r gyfradd drawsnewid honno wedi'u dangos mewn stadia yng Nghyfres y Byd, Gwyl Fan Gêm All Star MLB, Spring Training ac amgylcheddau digwyddiadau eraill. Mae ffans eisiau dod yn rhan o'r tîm ac mae'r profiad 3D yn rhoi'r cyfle hwnnw iddyn nhw.

Y tecawê allweddol o'n safbwynt ni:

Mae profiadau trawsnewidiol yn cynyddu trosi

Pan allwch chi adeiladu profiadau cynnyrch sy'n creu eiliadau aha a rhyngweithio emosiynol, mae pobl eisiau prynu. Mewn amgylcheddau manwerthu safonol, lle mae'n draddodiadol anodd cynyddu trosi, rydym wedi profi y gallwch gynyddu eich cyfraddau trwy greu profiadau “manwerthu” i gwsmeriaid. Rydym hefyd wedi profi pan fyddwch chi mewn digwyddiadau fel Cyfres y Byd, gemau All Star, Comic-con, a'r Super Bowl y gallwch chi yrru trosi uchel trwy brofiadau cymhellol.

Cysylltiadau emosiynol sy'n cael eu gyrru gan stori yw'r allwedd i yrru gwerthiannau. Mae ein profiad wedi darparu rhai awgrymiadau hawdd y gall marchnatwyr eu cyflogi mewn unrhyw amgylchedd manwerthu.

  1. Defnyddiwch eich adnoddau a'ch partneriaid busnes i greu “profiadau trawsnewidiol” sy'n cyd-fynd â'ch brand. Gall y rhain fod yn ddigwyddiadau cyhoeddus ar raddfa fawr neu'n hyrwyddiadau siop llai agos atoch. Er enghraifft, buom yn gweithio gydag Ubisoft i gynnig y gallu i gefnogwyr ddod yn “Arno” pan lansiodd Assassin Creed Unity yn Lolfa Ubisoft yn E3 (Electronic Entertainment Expo). Roedd hyn yn darparu profiad unigryw i gefnogwyr ynghlwm wrth linell stori'r eiddo.
  2. Creu profiad sy'n adeiladu gyda disgwyliad a chyffro o'r munud y mae cwsmeriaid yn ymgysylltu â'r gwerthiant terfynol. Er enghraifft, o'r eiliad y mae ffan yn mynd i mewn i'r pafiliwn 3DplusMe ar y safle, maen nhw'n cael eu hudo. Mae'n dechrau trwy sicrhau bod popeth sy'n digwydd yn cyd-fynd â'r stori o arwyddion sy'n gwahodd gwesteion i “Get Drafted to Your Hoff Dîm,” gan symud ymlaen i ddetholiad personol iawn o bob nodwedd a gorffen gyda datgeliad dramatig terfynol (cerddoriaeth wedi'i chynnwys) o'r cymeriad. Mae'r profiad trawsnewidiol hwn yn cyd-fynd yn berffaith â'r emosiynau a deimlir gan fynychwyr digwyddiadau.
  3. Cynnig denau anorchfygol. Mae parciau difyrion yn gwybod pan fyddant yn arddangos lluniau o bob gwestai ar daith boblogaidd heb unrhyw rwymedigaeth i brynu; bydd tynfa emosiynol bwerus yn digwydd a bydd gwerthiannau'n cael eu gwneud! Yn yr un modd, yn ein gorsafoedd sganio, gall cwsmeriaid sganio eu hwynebau yn rhad ac am ddim, a gweld ar unwaith sut olwg fydd ar y cynnyrch terfynol, sy'n helpu i gymell prynu.
  4. Profi a gwneud y gorau: Unwaith y bydd gennych brofiad wedi'i lywio gan stori mae'n rhaid i chi brofi a gwneud y gorau i sicrhau eich bod yn crefftio proses sy'n arwain cwsmeriaid trwy'r profiad mewn ffordd gymhellol. Mae angen strwythur arnoch sy'n caniatáu ichi weld beth sy'n gweithio a pharhau i wella ar y broses honno.

Mae'r marchnatwyr gorau yn gwybod mai dod â chwsmeriaid i linell stori'r cynnyrch yw'r ffordd orau i yrru trosi a theyrngarwch sydd yn y pen draw yn cynyddu gwerthiant. Pan fyddwch chi eisiau siglo am y ffensys mae'n rhaid i chi godi i ystlumod lawer gwaith, dysgu o bob cae ac yn y pen draw byddwch chi'n taro cartref.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.