Effaith Pecynnu Custom ar Eich Gwerthiannau E-Fasnach?

gwerthiannau effaith pecynnu

Un o'r pecynnau cyntaf i mi eu hagor erioed a oedd yn arbennig oedd y MacBookPro cyntaf i mi ei brynu. Roedd yn teimlo fel dadorchuddio wrth imi agor y blwch arddull cês dillad gyda'r gliniadur a'r ategolion wedi'u gosod yn hyfryd ynddo. Roedd yn fuddsoddiad mawr, a gallech weld y gofal a gymerodd Apple i wneud yn siŵr fy mod i'n gwybod ei fod yn arbennig wrth imi agor y blwch.

Mae cydweithiwr i mi yn gweithio yn y diwydiant cyflenwi harddwch. Mae wedi dangos i mi lle mae gan rai o'r cynhyrchion y maen nhw'n eu cyflawni ar gyfer eu cleientiaid gynwysyddion, lapio, pecynnu a blychau sy'n costio cryn dipyn yn fwy na'r eli go iawn a geir ynddo. Ac mae'n gwneud byd o wahaniaeth. Trwy ddylunio a phecynnu'r cynnyrch yn ofalus, gallant godi hyd at 4 neu 5 gwaith pris yr eli corfforol! Ac maen nhw'n cyflawni degau o filoedd o gynhyrchion y dydd.

Rydyn ni wedi trafod y profiad o siopa cryn dipyn, o ddarganfod siopa atmosfferig degawdau yn ôl i Llyfr Brian Solis ar farchnata trwy brofiad - mae busnesau'n dechrau cydnabod yr elw ar brofiad.

Arolygwyd Pecynnu Shorr cannoedd o siopwyr e-fasnach oedolion yn cynrychioli croestoriad o Americanwyr. Y nod oedd deall hoffterau defnyddwyr o ran pecynnu arfer a sut mae amlder a gwariant siopa yn effeithio ar y dewisiadau hynny. Un peth allweddol a gymerwyd o'r arolwg oedd hynny siopwyr premiwm (cwsmeriaid sy'n gwario mwy na $ 200 y mis) yn rhoi gwerth ychwanegol ar ddyluniad pecynnu personol.

Pecynnu personol yw'r profiad cyffyrddol cyntaf sydd gan gwsmer e-fasnach gyda'ch brand, felly mae'n bwysig gwneud argraff gyntaf gadarnhaol.

Yn yr arolwg, canfu Shorr mai dim ond 11% o gwsmeriaid e-fasnach sy'n gwbl fodlon â'r pecynnu maen nhw'n ei dderbyn heddiw. Canfu Shorr fod cwsmeriaid troi yn gwario 67% ar gyfartaledd ar gyfartaledd na chwsmeriaid tro cyntaf sy'n atgyfnerthu ymhellach bwysigrwydd gwneud argraff gyntaf dda gyda'ch pecynnu.

Dadlwythwch Adroddiad Pecynnu Shorr

Nid yw'n ymwneud â'r ymddygiad prynu chwaith. Pan mae'n brofiad unigryw, 37% o siopwyr premiwm rhannwch y profiad hwnnw ar-lein! Er y gallai llawer o'r byd gweithgynhyrchu edrych ar becynnu fel cost weithredol angenrheidiol, efallai bod angen i'ch busnes edrych ar becynnu arfer fel marchnata buddsoddiad. Mae yna lawer o le i wella - dim ond 11% o ddefnyddwyr a ddywedodd fod pecynnu'r cynnyrch y gwnaethon nhw ei brynu wedi creu argraff arnyn nhw.

Pecynnu E-Fasnach

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.