Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataFideos Marchnata a Gwerthu

Sut i Weithredu Grwpiau Custom Google Analytics gyda Rheolwr Tag Google

Mewn erthygl flaenorol, rhannais sut i weithredu Google Tag Manager a Universal Analytics. Mae hynny'n ddechreuwr eithaf sylfaenol dim ond er mwyn eich rhoi ar ben ffordd, ond mae Google Tag Manager yn offeryn anhygoel o hyblyg (a chymhleth) y gellir ei ddefnyddio ar gyfer dwsinau o wahanol strategaethau.

Er fy mod yn sylweddoli y gallai rhywfaint o ddatblygiad leddfu rhai o gymhlethdodau'r gweithredu hwn, dewisais fynd â llaw gydag ategion, newidynnau, sbardunau a thagiau. Os oes gennych well ffordd o weithredu'r strategaeth hon heb god - rhannwch hi yn y sylwadau ar bob cyfrif!

Un o'r strategaethau hynny yw'r gallu i boblogi Grwpio Cynnwys mewn Universal Analytics gan ddefnyddio Google Analytics. Bydd yr erthygl hon yn gyfuniad o rant, problemau i fod yn ymwybodol ohonynt, a chanllaw cam wrth gam wrth weithredu Grwpio Cynnwys yn benodol gan ddefnyddio Ategyn Rheolwr Tag Google DuracellTomi ar gyfer WordPress, Rheolwr Tag Google a Google Analytics.

Rheolwr Tag Google Rant

Ar gyfer offeryn mor rhyfeddol o gymhleth, mae erthyglau cymorth Google yn hollol sugno. Dydw i ddim yn swnian yn unig, rydw i'n bod yn onest. Eu holl fideos, fel yr un uchod, yw'r fideos disglair a lliwgar hyn ar yr hyn y gellir ei gyflawni gyda dim fideos cam wrth gam, dim sgrinluniau yn eu herthyglau, a dim ond gwybodaeth lefel uchaf. Yn sicr, byddant yn cynnwys yr holl opsiynau a hyblygrwydd sydd ar gael ichi ond nid oes gennych unrhyw fanylion ar ei ddefnyddio mewn gwirionedd.

Ar ôl 30 fersiwn o ddefnyddio fy tagiau, dwsinau o olygiadau yn Google Analytics, ac ychydig wythnosau yn pasio rhwng newidiadau i brofi ... roeddwn yn teimlo bod yr ymarfer hwn yn hynod rwystredig. Mae'r rhain yn ddau blatfform a ddylai weithio'n ddi-dor ond mewn gwirionedd nid oes ganddynt bron unrhyw integreiddio wedi'i gynhyrchu o gwbl y tu allan i gwpl o feysydd i'w rhagboblogi.

Rant Grwpio Cynnwys Google

Er bod categoreiddio a thagio wedi bod o gwmpas ers cwpl o ddegawdau, ni fyddwch yn ei gael yng ngalluoedd Grwpio Cynnwys. Efallai fy mod yn cyhoeddi swydd fel hon sy'n ymgorffori sawl categori, rhyw ddwsin o dagiau, sgrinluniau a fideo. Oni fyddai'n anhygoel tafellu a disio'r wybodaeth honno gan ddefnyddio Google Analytics? Wel, pob lwc, oherwydd mae eich gallu i ddatblygu grwpiau cynnwys yn gyfyngedig. Nid oes unrhyw fodd i basio amrywiaeth o gategorïau, tagiau, neu nodweddion i Google Analytics. Rydych chi'n sownd â 5 maes testun yn y bôn wedi'u cyfyngu i un newidyn yr un.

O ganlyniad, rwyf wedi cynllunio fy Grwpio Cynnwys fel a ganlyn:

 1. Teitl y Cynnwys - Er mwyn i mi allu edrych ar erthyglau fel “sut i” ac erthyglau eraill sy'n dwyn y teitl cyffredin.
 2. Categori Cynnwys - Er mwyn i mi allu edrych ar y categori cynradd a gweld pa mor boblogaidd yw pob categori a sut mae'r cynnwys yn perfformio ynddo.
 3. Awdur Cynnwys - Er mwyn i mi allu gweld ein hawduron gwadd a gweld pa rai sy'n sbarduno ymgysylltiad a thrawsnewidiadau.
 4. Math o Gynnwys - Er mwyn i mi allu edrych ar ffeithluniau, podlediadau, a fideos i weld sut mae'r cynnwys hwnnw'n perfformio o'i gymharu â mathau eraill o gynnwys.

Mae gweddill y tiwtorial hwn yn seiliedig ar y ffaith eich bod chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer Rheolwr Tag Google.

Cam 1: Sefydlu Grwpio Cynnwys Google Analytics

Nid oes yn rhaid i chi gael unrhyw ddata yn dod i Google Analytics er mwyn sefydlu'ch Grwpio Cynnwys. Yn Google Analytics, llywiwch i weinyddiaeth a byddwch yn gweld Grwpio Cynnwys ar y rhestr:

cynnwys-grwpiau-admin

O fewn Grwpio Cynnwys, byddwch chi eisiau ychwanegwch bob grwp cynnwys:

Ychwanegu Grwpio Cynnwys

Sylwch ar y ddwy saeth! Er mwyn arbed eich hun rhag rhwygo'ch gwallt pan nad yw'ch data i'w weld yn Google Analytics, byddwch yn hollol wyliadwrus wrth wirio'r slot yn cyfateb i'ch rhif mynegai. Mae pam fod hyn hyd yn oed yn opsiwn y tu hwnt i mi.

Dylai'r rhestr grwpio cynnwys gorffenedig ymddangos fel hyn (pan fyddwch chi'n clicio didoli ... oherwydd am ryw reswm mae Google Analytics yn hoffi arteithio defnyddwyr gorfodaeth obsesiynol sy'n meddwl tybed pam nad ydyn nhw eisoes wedi'u didoli yn nhrefn rifol O ... ac os nad yw hynny'n artaith yn ddigonol, ni allwch fyth ddileu grwpio cynnwys. Gallwch ei analluogi yn unig.)

rhestr cynnwys-grwpio

Whew ... edrych yn dda. Gwneir ein gwaith yn Google Analytics! Math o ... bydd yn rhaid i ni brofi ac anfon rhywfaint o ddata yn ddiweddarach y gallwn ei adolygu.

Cam 2: Sefydlu Ategyn WordPress DuracellTomi ar gyfer Rheolwr Tag Google

Nesaf i fyny, mae angen i ni ddechrau cyhoeddi data y gall Rheolwr Tag Google ei ddal, ei ddadansoddi, a sbarduno cod Google Analytics drwyddo. Gallai hyn fod yn dipyn o ymgymeriad, nid oedd hynny i rai datblygwyr WordPress anhygoel. Rydyn ni'n caru'r opsiynau sydd ar gael drwodd Ategyn WordPress DuracellTomi. Mae'n cael ei reoli a'i gefnogi'n dda.

Gafaelwch yn eich ID Rheolwr Tag Google o'ch Gweithle yn Google Tag Manager a'i roi yng ngosodiadau cyffredinol yr ategyn> maes ID Rheolwr Tag Google.

google-tag-manager-id

Byddwn yn argymell yn fawr gosod yr ategyn trwy ddefnyddio'r dull arferiad lle rydych chi'n mewnosod y sgript yn eich thema (y ffeil header.php yn nodweddiadol). Os na wnewch hynny, gall achosi mater arall a fydd yn eich gyrru'n wallgof yn llwyr ... y DataLayer y mae'r ategyn yn ei anfon at Google Tag Manager Rhaid cael ei ysgrifennu cyn i'r sgript gael ei llwytho ar gyfer Google Tag Manager. Nid wyf yn deall y rhesymeg dan sylw yno, dim ond gwybod y byddwch chi'n tynnu'ch gwallt allan yn pendroni pam nad yw data'n cael ei anfon yn iawn heb y lleoliad hwn.

google-tag-rheolwr-cwstom

Y cam nesaf yw ffurfweddu pa Ddatawyr Data rydych chi am gael eu trosglwyddo i Reolwr Tag Google. Yn yr achos hwn, rydw i'n pasio'r math o bost, y categorïau, y tagiau, enw awdur y post, a theitl y swydd. Fe welwch fod llawer o opsiynau eraill ar gael, ond rydyn ni eisoes wedi esbonio'r grwpiau rydyn ni'n eu ffurfweddu a pham.

Rheolwr Tag Google WordPress dataLayer

Ar y pwynt hwn, mae'r ategyn wedi'i osod a Rheolwr Tag Google wedi'i lwytho, ond nid oes gennych ddata wedi'i drosglwyddo i Universal Analytics (eto). Os edrychwch ar ffynhonnell eich tudalen nawr, fe welwch DataLayers yn cael eu cyhoeddi ar gyfer Google Tag Manager, er:

Gweld Cod

Sylwch fod y DataLayer wedi'i uno mewn parau gwerth allweddol (KVP). Yn 4 cam isod, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i wirio'r rhain heb edrych ar ffynhonnell cod eich tudalen. Ar gyfer Ategyn DuracellTomi, yr allweddi yw:

 • tudalenTitle - Dyma deitl y dudalen.
 • tudalenPostType - Mae hyn yn p'un a yw'n bost neu'n dudalen.
 • tudalenPostType2 - Mae hyn yn p'un a yw'n swydd sengl, archif categori, neu dudalen.
 • tudalenCategori - Dyma amrywiaeth o'r categorïau y cafodd y swydd eu categoreiddio ynddynt.
 • tudalenAttributes - Dyma amrywiaeth o'r tagiau y cafodd y post eu tagio ar eu cyfer.
 • tudalenPostAuthor - Dyma'r awdur neu'r post.

Cadwch y rhain wrth law, bydd angen y rhain arnom yn nes ymlaen wrth i ni ysgrifennu ein sbardunau.

Rwy'n cymryd bod gennych ategyn Google Analytics wedi'i lwytho neu eich bod wedi gwreiddio'r analytics tag sgript yn eich thema eich hun. Ysgrifennwch eich ID Google Analytics (mae'n edrych fel UA-XXXXX-XX), bydd angen hynny arnoch chi nesaf. Byddwch chi am gael gwared ar y tag sgript neu'r ategyn, yna llwytho Universal Analytics trwy Google Tag Manager.

Cam 3: Sefydlu Rheolwr Tag Google

Os ydych chi'n mynd i banig am beidio â chyhoeddi Google Analytics ar eich gwefan ar y pwynt hwn, gadewch i ni wneud hynny'n gyflym iawn cyn i ni wneud unrhyw addasiadau. Pan fewngofnodwch i Google Tag Manager, dewiswch eich Gweithle:

 1. dewiswch Ychwanegu Tag
 2. dewiswch Dadansoddeg Gyffredinol, enwwch eich tag yn y chwith uchaf a nodwch eich id UA-XXXXX-XX
 3. Nawr dywedwch wrth y tag pryd i danio nawr trwy glicio ar Sbarduno a dewis pob tudalen.

Universal Analytics Ychwanegu Rheolwr Tag Google Tag

 1. Dydych chi ddim wedi gwneud! Nawr mae'n rhaid i chi glicio Cyhoeddi a bydd eich tag yn fyw a analytics yn cael ei lwytho i fyny!

Cam 4: A yw Rheolwr Tag Google yn Gweithio Mewn gwirionedd?

O, rydych chi'n mynd i garu'r un hon. Mae Rheolwr Tag Google mewn gwirionedd yn dod gyda dull i brofi'ch tagiau i'ch helpu chi i ddatrys problemau a'u trwsio. Mae yna ychydig o ddewislen ar yr opsiwn Cyhoeddi y gallwch glicio arno - Rhagolwg.

Rhagolwg a Dadfygio Rheolwr Tag Google

Nawr agorwch y wefan rydych chi'n gweithio arni mewn tab newydd a byddwch chi'n hudolus yn gweld gwybodaeth y Rheolwr Tag mewn panel troedyn:

Rheolwr Tag Google - Rhagolwg a Dadfygio

Pa mor cŵl yw hynny? Ar ôl i ni fynd heibio i'r data Grwpio Cynnwys gan ddefnyddio Google Tag Manager, gallwch weld pa dag sy'n tanio, beth sydd ddim yn tanio, ac unrhyw ddata sy'n cael ei basio! Yn yr achos hwn, dyma'r Tag a enwasom Dadansoddeg Gyffredinol. Os cliciwn ar hynny, gallwn weld gwybodaeth tag Google Analytics mewn gwirionedd.

Cam 5: Sefydlu Grwpiau Cynnwys yn Google Tag Manager

Woohoo, rydyn ni bron â gwneud! Wel, ddim mewn gwirionedd. Dyma fydd y cam a allai roi amser anodd ichi mewn gwirionedd. Pam? Oherwydd bod yn rhaid cyflawni tanio tudalen mewn Universal Analytics gyda'r Grwpio Cynnwys mewn un digwyddiad. Yn rhesymegol, dyma sut mae'n rhaid iddo ddigwydd:

 1. Gofynnir am dudalen WordPress.
 2. Mae'r WordPress Plugin yn arddangos y dataLayer.
 3. Mae sgript Google Tag Manager yn gweithredu ac yn trosglwyddo'r dataLayer o WordPress i Google Tag Manager.
 4. Nodir newidynnau Rheolwr Tag Google yn y dataLayer.
 5. Nodir sbardunau Rheolwr Tag Google yn seiliedig ar y newidynnau.
 6. Mae Rheolwr Tag Google yn tanio tagiau penodol yn seiliedig ar y sbardunau.
 7. Mae tag penodol yn cael ei danio sy'n gwthio'r data grwpio cynnwys priodol i Google Analytics.

Felly ... os mai'r peth cyntaf sy'n digwydd yw bod y DataLayer yn cael ei basio i Google Tag Manager, yna mae'n rhaid i ni allu darllen y parau gwerth allweddol hynny. Gallwn wneud hyn trwy nodi'r newidynnau hynny a basiwyd.

Newidiadau Diffiniedig Defnyddiwr Rheolwr Tag Google

Nawr mae angen i chi ychwanegu a diffinio pob un o'r newidynnau a basiwyd yn y DataLayer:

 • tudalenTitle - Teitl y Cynnwys
 • tudalenPostType - Math o Gynnwys
 • tudalenPostType2 - Math o Gynnwys (Rwy'n hoffi hwn gan ddefnyddio'r un hwn gan ei fod yn fwy penodol)
 • tudalenCategori - Categori Cynnwys
 • tudalenAttributes - Tagiau Cynnwys (efallai yr hoffech chi ddefnyddio hwn o bryd i'w gilydd yn lle categorïau yn unig)
 • tudalenPostAuthor - Awdur Cynnwys

Gwnewch hyn trwy ysgrifennu yn yr Enw Amrywiol Haen Data ac arbed y newidyn:

Ffurfweddiad Amrywiol

Ar y pwynt hwn, mae Rheolwr Tag Google yn gwybod ei fod yn deall sut i ddarllen y newidynnau dataLayer. Byddai'n braf pe gallem basio'r data hwn i mewn i Google Analytics, ond ni allwn wneud hynny. Pam? Oherwydd y bydd eich amrywiaeth o gategorïau neu dagiau yn rhagori ar y terfynau cymeriad a osodir ar bob Grwpio Cynnwys a ganiateir yn Google Analytics. Yn anffodus, ni all Google Analytics dderbyn arae. Felly sut mae mynd o gwmpas y peth? Ugh ... dyma'r rhan rwystredig.

Bydd yn rhaid i chi ysgrifennu sbardun sy'n chwilio am eich categori neu enw tag o fewn y llinyn arae a basiwyd yn y newidyn dataLayer. Rydyn ni'n iawn pasio teitl, awdur, teip gan eu bod nhw'n dermau testun sengl. Ond nid yw categori felly mae angen i ni adolygu'r categori cyntaf (cynradd) a basiwyd yn yr arae. Yr eithriad, wrth gwrs, yw os na ddewiswch sawl categori fesul post ... yna gallwch glicio ar y botwm a dewis Categori Cynnwys.

Dyma edrych yn rhannol ar ein rhestr o Sbardunau:

Sbardunau yn ôl Categori

Dyma enghraifft o un o'r sbardunau hynny ar gyfer ein categori Marchnata Cynnwys:

Rhai Sbardunau Gweld Tudalen

Mae gennym fynegiant rheolaidd yma sy'n cyfateb i'r categori cyntaf (cynradd) a basiwyd yn yr arae yn y DataLayer, yna rydym yn sicrhau ei bod yn swydd sengl.

Os ydych chi'n cael amser anodd yn ysgrifennu ymadroddion rheolaidd, efallai yr hoffech chi roi'r gorau i dynnu'ch gwallt a bwrw ymlaen Fiverr. Rwyf wedi cael canlyniadau anhygoel o wych ar Fiverr - ac yn nodweddiadol gofynnaf am yr ymadrodd yn ogystal â dogfennaeth ar sut y gweithiodd.

Ar ôl i chi gael set sbardun ar gyfer pob categori, rydych chi'n barod i adeiladu eich rhestr tagiau! Ein strategaeth yma yw yn gyntaf ysgrifennu tag Universal Analytics (UA), ond nid yw'n cael ei danio pryd bynnag y bydd unrhyw un o'n tagiau categori yn cael eu tanio. Mae'n ymddangos bod y rhestr orffenedig yn edrych fel hyn:

Tagiau yn Rheolwr Tag Google

Alright ... dyma fe! Rydyn ni nawr yn mynd i ddod â'r holl hud ynghyd â'n tag. Yn yr enghraifft hon, rydw i'n mynd i basio'r Grwpio Cynnwys ar gyfer unrhyw swydd sengl sydd wedi'i chategoreiddio â Marchnata Cynnwys (“cynnwys”):

Grwpiau Cynnwys Categori

Enwch eich tag, nodwch eich ID Google Analytics, ac yna ehangwch Mwy Gosodiadau. Yn yr adran honno, fe welwch Grwpiau Cynnwys lle byddwch chi am nodi'r rhif Mynegai yn union sut y gwnaethoch chi ei nodi Gweinyddiaeth Google Analytics lleoliadau.

Dyma beth fud arall ... y drefn rhaid cyfateb trefn eich gosodiadau Gweinyddol Dadansoddeg ar gyfer y data. Nid yw'r system yn ddigon deallus i fachu'r newidynnau cywir ar gyfer y rhif mynegai cywir.

Gan nad yw'r categori wedi'i basio (oherwydd yr anhawster arae), bydd yn rhaid i chi deipio'ch categori ar gyfer Mynegai 2. Fodd bynnag, ar gyfer y 3 grŵp cynnwys arall, gallwch glicio ar y blwch ar y dde a dewis y newidyn. mae hynny'n cael ei basio'n uniongyrchol o fewn y DataLayer. Yna bydd angen i chi ddewis y sbardun ac arbed eich tag!

Ailadroddwch ar gyfer pob un o'ch categorïau. Yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd yn ôl i'ch tag AU (dal i bawb) ac ychwanegu eithriadau ar gyfer pob un o'ch categorïau. Rhagolwg a dadfygio i brofi a sicrhau eich bod yn tanio'ch tagiau ac yn anfon data i'r grwpiau cynnwys yn iawn.

Fe ddylech chi allu gwirio popeth, ond bydd yn rhaid i chi aros ychydig oriau o hyd i Google Analytics ddal i fyny. Y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi, byddwch yn gallu ei ddefnyddio Teitl y Cynnwys, Categori Cynnwys, ac Awdur Cynnwys i dafellu a disio'ch data yn Google Analytics!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

 1. Helo Douglas,

  Diolch am gymryd amser i lunio'r erthygl hon. Fel gweithiwr proffesiynol sy'n treulio llawer o'i amser yn gweithio gyda Google Tag Manager a Google Analytics, hoffwn rannu rhai meddyliau sydd gen i â'r pwyntiau rydych chi wedi'u codi.

  Credaf fod nifer o wendidau gyda'r ddau offeryn; nid yw'r ateb hwn yn mynd i ganolbwyntio ar hynny. Yn hytrach, rydw i'n mynd i fynd i'r afael â phwyntiau yn eich erthygl lle dwi'n meddwl eich bod chi'n gywir, ac mae meysydd eraill rydw i'n anghytuno yn cytuno â nhw. Rwy'n credu bod y math hwn o ddeialog yn iach o fewn ein cylch proffesiynol. NID wyf yn ceisio trolio.

  “Ar gyfer teclyn mor rhyfeddol o gymhleth, mae erthyglau cymorth Google yn sugno’n llwyr”

  Rwy'n credu eich bod chi'n edrych ar y ddogfennaeth anghywir. O ran y fideos “lefel uchel”, ie - nid ydych chi'n mynd i gyrraedd yn bell iawn. Yn sicr roedd dogfennaeth Google yn arfer sugno, ond mae'n llawer gwell nawr.

  Gan fod GTM a GA yn offer sy'n gofyn am gryn dipyn o wybodaeth dechnegol i'w gweithredu'n gywir, hoffwn awgrymu bod eich darllenwyr yn troi at y canllawiau datblygwyr ar gyfer y cynhyrchion hyn:

  https://support.google.com/tagmanager/
  https://developers.google.com/tag-manager/devguide

  Hefyd, nid oes gan y rhyngrwyd brinder canllawiau hawdd eu cyrraedd ar gyfer gwneud yn y bôn beth bynnag yw'r hec rydych chi ei eisiau gyda GTM. Y ffynonellau gwybodaeth gorau yw:

  https://www.simoahava.com/
  https://www.thyngster.com/
  http://www.lunametrics.com/blog/

  Yn y bôn, mae'r tri hynny eisoes wedi ymdrin ag unrhyw beth yr hoffwn i ysgrifennu fy hun amdano am GTM.

  O'm rhan i, nid oes angen i'r ddogfennaeth AZ ddod o Google. Mae'r gymuned mor gadarn fel y gallwch ddod o hyd i unrhyw ateb heb fawr o ymdrech.

  “Mae'r rhain yn ddau blatfform a ddylai weithio'n ddi-dor ond mewn gwirionedd nid oes ganddynt bron unrhyw integreiddio wedi'i gynhyrchu o gwbl y tu allan i gwpl o feysydd i'w rhagboblogi."

  Rwy'n credu eich bod yn camddeall beth yw GTM. Mae'n gweithio'n wych gyda GA, yn llawer gwell nag unrhyw TMS arall. Mae GTM nid yn unig ar gyfer defnyddio Google Analytics. Wedi dweud hynny, ni fyddwn yn defnyddio GA gan ddefnyddio unrhyw offeryn arall.

  Mae tag Google Analytics GTM yn rhyngwyneb defnyddiwr graffigol ar gyfer defnyddio cod y byddai llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd ei reoli.

  O ran grwpiau cynnwys, mae'n swnio'n llawer haws i mi lenwi blwch bach yn GTM gyda newidyn nag ysgrifennu

  ga ('set', 'contentGroup', ”);

  a bod â gwerthoedd deinamig eich meysydd wedi'u poblogi gan resymeg ochr y gweinydd sy'n anoddach ei gynnal na haen ddata.

  “Nid oes unrhyw fodd i basio amrywiaeth o gategorïau, tagiau, neu nodweddion i Google Analytics”

  Er eich bod yn gywir bod Google Analytics yn cofnodi gwerthoedd ar gyfer Grwpiau Cynnwys fel llinynnau, nid araeau neu wrthrychau, dim ond terminoleg dechnegol yw hynny.

  Gallwch chi basio amrywiaeth o gategorïau neu dagiau i GA. Trowch eich arae yn llinyn amffiniedig ac rydych chi wedi'ch gosod.

  Bydd newidyn javascript arfer syml yn troi'ch arae yn llinyn.

  swyddogaeth () {
  var pageCategory = {{dl - page - pageCategory}};
  dychwelyd tudalenCategory.join (“|”);
  }

  Gweler yr erthygl hon am enghreifftiau o sut i ddadansoddi'r data hwnnw: http://www.lunametrics.com/blog/2016/05/25/report-items-in-multiple-categories-in-google-analytics/

  A oes angen i chi wybod rhywfaint o javascript sylfaenol i ddefnyddio GTM yn effeithiol? Yn bendant. A yw hynny'n ddyfodiad byr o'r offeryn? Yn hollol ddim. Mae'n TMS. Wrth gwrs mae angen i chi wybod javascript i'w ddefnyddio.

  ”O… ac os nad yw hynny'n artaith yn ddigonol, ni allwch fyth ddileu grwpio cynnwys. Gallwch chi ei analluogi yn unig. ”

  YN WIR. Dylai fod toglau mewn gwirionedd i dynnu'r maes o adroddiadau.

  “Rhaid ysgrifennu'r DataLayer y mae'r ategyn yn ei anfon at Google Tag Manager cyn i'r sgript gael ei llwytho ar gyfer Google Tag Manager”

  Mae hon yn broblem gyda'r ategyn. Mae awdur yr ategyn yn cychwyn y DataLayer yn anghywir ac nid yn defnyddio “digwyddiad” sef bws negeseuon mewnol GTM. Peidiwch â thynnu'ch gwallt allan, serch hynny. Nid yw'n werth chweil.

  Neidio i gam 5 (mae camau eraill yn ymddangos ar y targed)

  “Oherwydd y bydd eich amrywiaeth o gategorïau neu dagiau yn rhagori ar y terfynau cymeriad a osodir ar bob Grwpio Cynnwys a ganiateir yn Google Analytics. Yn anffodus, ni all Google Analytics dderbyn arae. Felly sut mae mynd o gwmpas y peth? Ugh ... dyma'r rhan rwystredig. "

  Nid mater o derfynau cymeriad ar gyfer GA yw hwn. 'Ch jyst angen i chi newid eich arae i linyn, sef y gwerth disgwyliedig yn API GA. Mae dimensiwn yn disgrifio'r peth. Felly llinyn (gair) yw'r hyn a ddisgwylir.

  “Ar ôl i chi gael set sbardun ar gyfer pob categori, rydych chi'n barod i adeiladu eich rhestr tagiau!”

  Noooooo! 🙂 Peidiwch â mynd i lawr y llwybr hwnnw. Defnyddiwch werth amffiniedig ac rydych chi'n arbed tunnell o gur pen i chi'ch hun.

  “Dyma beth fud arall ... rhaid i'r gorchymyn gyd-fynd â threfn eich gosodiadau Gweinyddiaeth Dadansoddeg ar gyfer y data. Nid yw'r system yn ddigon deallus i fachu'r newidynnau cywir ar gyfer y rhif mynegai cywir. "

  Nid wyf yn credu bod hynny'n wir. Cyn belled â bod eich mynegai yn rhif, bydd y gwerth ar gyfer y mynegai yn poblogi'ch tag gyda'r gwerth cywir.

  Y prif gludfwyd positif sydd gennyf o'ch erthygl yw bod eich darllenwyr yn agored i ffordd hanfodol o “sleisio a dis” data yn GA. Mae hynny o bwysigrwydd enfawr ac mae ategion am ddim ar gyfer WordPress a fydd yn caniatáu iddynt wneud hynny.

  O ran rheoli eu casglu data mewn dull mwy soffistigedig, mae'n swyddogaeth TG mewn gwirionedd i ddarparu'r data cywir i farchnata sydd â gwerth busnes. Yr her y mae offeryn fel GTM wedi'i chyflwyno i'r farchnad (oherwydd ei fabwysiadu'n enfawr) yw nad yw marchnatwyr yn credu bod angen iddynt ddibynnu ar TG i gasglu data. Maen nhw'n gwneud. Achos pwynt -> Mae angen llinyn ar gyfer meysydd Dimensiwn Custom ar API GA. Os na fyddwch yn trosi arae yn llinyn, byddwch yn y pen draw yn creu nifer hurt o dagiau. Nid yw hynny'n ddatrysiad cain, neu hyd yn oed yn ofynnol.

  Gobeithio y derbynnir fy adborth ar eich erthygl yn dda. Nid wyf yn ceisio trolio. Yn hytrach, rwy'n ceisio ychwanegu fy mhrofiad gydag offer rydych chi'n eu trafod i ehangu'r sgwrs mewn ffordd broffesiynol ac adeiladol.

  Gorau,

  Yehosua

  1. Yehoshua, wyt ti'n twyllo? Nid trolio yw hynny ... dyna adborth AMAZING. Yn hollol hoff o'r adborth a'r arbenigedd rydych chi'n ei rannu gyda'n cynulleidfa.

   Nodyn: Cefais y mynegeion wedi'u gosod yn gywir ar y data a basiwyd ar gyfer Grwpiau Cynnwys ond NID oedd yn gweithio pan nad oedd yn y drefn gywir.

   Diolch unwaith eto!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol