Curadu Cynnwys i Adeiladu Ymddiriedolaeth

Arddangosyn Oriel (trwy WikiMedia Commons)
Arddangosyn Oriel (trwy WikiMedia Commons)
Arddangosyn Oriel (trwy WikiMedia Commons)

Arddangosyn Oriel (trwy WikiMedia Commons)

Rwyf wedi bod yn gwneud llawer o guradu cynnwys yn ddiweddar; wyddoch chi, y duedd ffasiynol ddiweddaraf mewn cynnwys digidol. O leiaf, rwy'n gobeithio ei fod yn ffasiynol, oherwydd mae'n ddatblygiad rhyfeddol sy'n taflu wrench yng ngweithiau dosbarthu awtomataidd.

Mae curadu cynnwys yn sefydlu haen olygyddol wrth gyflwyno newyddion a gwybodaeth arall. Mae golygyddion dynol yn dewis y straeon y mae eu defnyddwyr “angen” eu gwybod, fel dewis arall yn lle eu gorlifo â chynnwys a ddewiswyd yn algorithmig y gallai eu defnyddwyr “eisiau” ei wybod.

Yn achos un cleient, rydym yn dewis deg stori yr wythnos i'w hail-bostio ar eu Twitter a Facebook tudalennau. Nid yw'r straeon o reidrwydd yn uniongyrchol gysylltiedig â'r cynhyrchion y mae'r cwmni'n eu gwerthu, ond maent o ddiddordeb neu bryder oherwydd eu bod yn ymwneud â maes busnes cyffredinol y cwmni. I ddefnyddio ymadrodd hacni, mae'n “ychwanegu gwerth:” mae dewis straeon allanol dibynadwy o ddiddordeb i'w cwsmeriaid yn adeiladu ymddiriedaeth ac yn eu sefydlu fel ffynhonnell gwirionedd.

Ciw Google News, sydd wedi camu i fyny a dechrau profi adran “Editor's Pick” i'w canlyniadau newyddion. Mae gan Mashable swydd wych am y datblygiad hwn, ond gadewch imi grynhoi: Mae'r cwmni wedi partneru â chyhoeddwyr fel Slate.com, Reuters ardderchog a'r Mae'r Washington Post sy'n dewis straeon perthnasol â llaw i'w cyflwyno ochr yn ochr â chysylltiadau newyddion a gynhyrchir yn awtomatig er mwyn personoli cyflwyno cynnwys ymhellach.

Nid yn unig y mae'r cynnwys curadu dynol hwn yn werthfawr o safbwynt cyflwyniad newyddion, gan dynnu sylw at straeon a allai fod yn hanfodol i ymwybyddiaeth y cyhoedd, ond gall dynnu sylw at straeon y gall ffermydd cynnwys awtomataidd eu hanwybyddu. Ar ben hynny, mae gwerth mewn argymhellion, fel y'u ganed gan Facebook Likes, yn ail-drydar ar Twitter, ac ati.

Mae cynnwys sy'n cael ei argymell (wedi'i guradu) yn dal ein sylw oherwydd ein bod ni'n adnabod rhywun wedi eistedd i lawr a meddwl am werth y stori honno. P'un a ydym yn adnabod y parti sy'n argymell yn uniongyrchol (ein ffrindiau Facebook a chysylltiadau Twitter) ai peidio (golygyddion Slate neu Washington Post), rydym yn ymwybodol o'r ffaith bod bod dynol yn meddwl bod stori benodol yn ddigon pwysig i warantu lleoliad amlwg. Dyna deimlad o hyder ac ymddiriedaeth na all unrhyw algorithm cyfrifiadur ei ddarparu.

Mae'r hyder hwn yn ehangu y tu hwnt i ddarparu newyddion yn unig. Gall cwmnïau nad ydyn nhw yn y busnes cyhoeddi ddal i guradu cynnwys ar gyfer eu cwsmeriaid fel ffordd o gynyddu ymwybyddiaeth a gyrru gwerthiannau. Os yw pobl yn gwybod bod Cwmni A yn gofalu digon i ddewis straeon newyddion pwysig, perthnasol sy'n ymwneud â fy niddordebau ac efallai hyd yn oed yn cynnig awgrymiadau am help, bydd pobl yn gweld y cwmni hwnnw mewn goleuni positif: fel ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy sydd â diddordeb mewn mwy na gwerthu teclynnau yn unig. .

Beth yw eich barn chi? A yw curadu cynnwys yn werth chweil? Pa effeithiau y mae'n eu cael ar gwsmeriaid? Sylw i ffwrdd.

4 Sylwadau

 1. 1

  Matt,

  Mae curadu cynnwys mor bwysig - yn union fel deddf cyflenwi a galw. Yn naturiol, bydd pobl yn ymddiddori mewn pynciau sy'n berthnasol iddynt.

  Ac wrth lenwi galw fel ysgrifennwr, byddwch yn ofalus i sicrhau ei fod yn feddylgar ac yn fwriadol. Pwynt gwych am gynyddu ymwybyddiaeth a gyrru gwerthiannau.

  -Chelsea Langevin

 2. 2

  Diolch am ddarllen, Chelsea. Rydych chi'n codi'r pwynt pwysicaf yn fy meddwl, sef bod angen meddwl am gynnwys a argymhellir / wedi'i guradu. Ac mae pobl yn ei adnabod ac yn ymateb iddo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.