Menter Crunchbase ar gyfer Salesforce: Nodi, Mewnforio a Chydamseru Data Prospect B2B

Crunchbase ar gyfer Salesforce

Mae cwmnïau ledled y byd yn trosoledd Maes Cronfeydd data i gyfoethogi eu cronfa ddata gobaith busnes, sicrhau hylendid data da, a rhoi mynediad i'w timau gwerthu i'r wybodaeth y mae ei hangen ar y cwmni i sylwi ar gyfleoedd.

Crunchbase - Cadarnwedd a Data Cwmni

Mae Crunchbase wedi lansio newydd Integreiddiad Salesforce ar gyfer holl ddefnyddwyr Crunchbase a fydd yn galluogi unigolion a thimau gwerthu bach i ddarganfod ac actifadu rhagolygon o ansawdd uchel yn gyflym.

Daw'r diweddariad hwn ar adeg arbennig o dyngedfennol i werthwyr - gyda 80% o gwmnïau mynd ati i archwilio ffyrdd o symud eu strategaethau mynd i'r farchnad tuag at rai digidol, a chyda 32% o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gan ddweud ei bod yn debygol iawn bod newidiadau cysylltiedig â phandemig mewn dulliau gwerthu yma i aros. 

Gyda'r integreiddiad hwn, ni fydd yn rhaid i ddefnyddwyr Crunchbase dreulio amser gwerthfawr â llaw yn allforio rhagolygon o Crunchbase i'w CRM. Mae integreiddiad Salesforce ar gyfer Crunchbase Enterprise yn caniatáu ichi gyfoethogi'r holl gofnodion cyfrifon Salesforce newydd a phresennol gyda data ariannol cadarn a chynhwysfawr Crunchbase (dyna 40+ maes data).

Mewnforio a chydamseru data corfforaethol o Crunchbase i Salesforce

Crunchbase i Nodweddion Salesforce

  • Ewch o ymchwil i allgymorth mewn ychydig o gliciau: Hidlwyr chwilio Crunchbase, paru gyda'r profiad proffil cwmni newydd caniatáu i ddefnyddwyr ddysgu am gwmni penodol, darganfod rhagolygon, a'u harbed yn uniongyrchol i Salesforce.
  • Canolbwyntiwch ar werthu, nid mewnbynnu data: Gweld pa ragolygon sydd eisoes yn Salesforce ac osgoi dyblygu record. Pan fydd defnyddwyr yn dod o hyd i obaith newydd o Crunchbase i Salesforce ac yn ei arbed, mae'r wybodaeth sylfaenol am y cwmni sydd ei hangen i bersonoli allgymorth yn cael ei chadw hefyd.
  • Yn berchen ar y rhagolygon maen nhw'n eu harbed: Gyda chystadleuaeth ffyrnig ymhlith gwerthwyr, yr her gyntaf yn aml yw hawlio gobaith. Bydd unrhyw obaith y mae defnyddiwr yn ei arbed o Crunchbase i Salesforce o dan eu henw.

Mae gwerthwyr yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ddarpar gwsmeriaid sy'n dal i fod â phŵer prynu yn ystod y dirywiad economaidd hwn. Maent yn treulio amser gwerthfawr yn chwilio am arweinwyr newydd ac yn eu cymhwyso, ymhell cyn iddynt anfon e-bost allgymorth cychwynnol hyd yn oed. Mae ein hintegreiddiad Salesforce newydd yn cyflymu'r broses chwilio honno trwy uno offer chwilio a chronfa ddata cwmnïau Crunchbase â llifoedd gwaith presennol timau gwerthu. Nawr, gall gwerthwyr gysoni cyfrifon newydd maen nhw wedi'u darganfod yn Crunchbase yn uniongyrchol i'w CRM. A gweld yn hawdd pa gyfrifon Crunchbase sydd ar goll o'u enghraifft Salesforce, fel y gallant ddarganfod cyfrifon nad oes unrhyw un ar eu tîm wedi'u hawlio eto.

Arman Javaharian, Pennaeth Cynnyrch Crunchbase

Yn ddiweddar, lansiodd Crunchbase a ailgynllunio cyflawn i broffiliau cwmni gyda throsolwg tab yn wynebu pwyntiau data allweddol sy'n helpu gwerthwyr yn gyflym: 

  • Deall beth mae cwmni'n ei wneud a'u statws twf.
  • Dadansoddwch berfformiad cwmnïau gyda gwybodaeth ariannol gan gynnwys cyfanswm cyllid a chaffaeliadau.
  • Cloddiwch i'r manylion i benderfynu a yw cwmni'n gweddu i'w hanghenion trwy wybodaeth fanwl am dechnoleg cwmni, amcangyfrif o ystod refeniw, pobl a signalau twf.

Dysgu Mwy Am Crunchbase ar gyfer Menter

Ymwadiad: Mae Douglas yn gyd-sylfaenydd HighbridgeI Partner Salesforce

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.