CrowdTwist: Cymell, Cydnabod a Gwobrwyo Teyrngarwch

torfwr

CrowdTwist yn cynnig platfform label gwyn, uwch analytics a chwblhau cyfres o offer rheoli ac adrodd i integreiddio, lansio, rheoli a gwneud y mwyaf o'ch ymdrechion i adeiladu brand. Yn ddiweddar cawsom gyfweliad gwych gydag Irving Fain ar Ymyl y Radio Gwe a rhoddodd gipolwg i ni ar gwmni sy'n wirioneddol effeithio ar farchnata a gwobrau traws-sianel menter.

Ymgyrch Ffactor X CrowdTwist

Os ydych chi am weld sut mae ymgyrch genedlaethol wedi'i chydlynu'n dda yn cael ei gweithredu, edrychwch ymhellach nag astudiaeth achos X Factor CrowdTwist. Gyda gwylwyr dros 8.5 miliwn o bobl, roedd The X Factor gan Fox eisiau dod o hyd i ffyrdd newydd o ennyn diddordeb gwylwyr cyn, yn ystod ac ar ôl y sioe.

Roedd yr ymgyrch eisiau gyrru lawrlwythiadau o ap symudol y sioe yn ogystal â chynyddu gweithgaredd cymdeithasol a gynhyrchir gan y gynulleidfa ar draws eu tudalennau Facebook a'u hashnodau Twitter. Yn olaf, roedd Fox eisiau darparu amlygiad ychwanegol a chyfleoedd hyrwyddo premiwm ar gyfer y sioeau sy'n noddwyr blaenllaw gan gynnwys Pepsi, BestBuy a Verizon.

Defnyddiodd Fox lwyfan CrowdTwist er mwyn darparu'r rhaglen gwobrau ffan eithaf i'w gwylwyr, a hyrwyddwyd ganddynt trwy hysbysebu cenedlaethol mewn partneriaeth â'r noddwr teitl Pepsi. Trwy gydol y tymor, roedd cefnogwyr yn gallu ennill pwyntiau am yr holl ffyrdd roeddent yn rhyngweithio â'r sioe, gan gynnwys:

 • Dadlwytho ap symudol y sioe
 • Ymweld â gwefan X Factor
 • Gwylio cyn-sioe Pepsi
 • Pleidleisio ar-lein neu drwy ffôn symudol pa ganeuon yr oeddent am i gystadleuwyr eu perfformio
 • Syncio eu app symudol gyda'r sioe fyw a graddio perfformiadau cystadleuwyr trwy'r ail sgrin
 • Ymgysylltu â'r sioeau tudalennau Facebook a Twitter
 • Mae gwylio orielau lluniau, darllen erthyglau, cofrestru ar gyfer a darllen e-byst cysylltiedig yn dangos a llawer mwy…

Llwyddodd ffans i ad-dalu eu pwyntiau am amrywiaeth o wobrau gan gynnwys cyfeiriadau enwog Twitter gan feirniaid y sioe, nwyddau argraffiad cyfyngedig ac amryw electroneg defnyddwyr galw uchel gan bartneriaid y sioe. Rhoddodd y rhaglen arloesol hon lifftiau digynsail i Fox o ran ymgysylltu â gwylwyr, gweithgaredd ail sgrin, rhyngweithio cymdeithasol a lawrlwythiadau symudol, ynghyd â gwerth cynyddrannol ac amlygiad i amrywiol noddwyr y sioe.

Canlyniadau Ffactor X CrowdTwist

 • Cofrestrodd bron i 250,000 o bobl i gymryd rhan yn rhaglen ffyddlondeb y sioe yn ystod ei thymor 16 wythnos.
 • Dadlwythodd mwy na 75% o aelodau Ap symudol XTRA FACTOR, gyda 35% o aelodau yn cyd-fynd â'u profiad symudol yn ystod y sioe fyw er mwyn datgloi nodweddion a chynnwys bonws.
 • Roedd mwy na 50% o'r holl aelodau'n rhyngweithio ar draws gwahanol eiddo'r sioe yn wythnosol, gyda'r aelodau'n gwylio 6x nifer y tudalennau gwe na'r rhai nad oeddent yn aelodau.
 • Gyrrodd a mesurodd y platfform effeithiolrwydd bron i 10 miliwn o argraffiadau cyfryngau cymdeithasol ar draws Facebook a Twitter.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.