Camu i mewn i Optimeiddio Traws Cyfryngau

asgwrn cefn

Cafwyd cryn dipyn o sesiynau yn y Cynhadledd Ymgysylltu Webtrends 2009 siaradodd hynny â phŵer integreiddio data a'i effaith gadarnhaol ar ganlyniadau busnes. Mae llawer o gwmnïau'n dechrau gyda dyluniad datamart enfawr ac yna'n symud tuag yn ôl - gan geisio gwneud popeth yn ffitio i'w model data. Mae'n broses ddiffygiol gan fod prosesau'n newid yn barhaus ... ni fyddwch byth yn ei weithredu'n llwyddiannus gan ei fod yn newid cyn gynted ag y bydd wedi'i ddiffinio.

Craig Macdonald, uwch is-lywydd a phrif swyddog marchnata Covario, gwnaeth drosolwg rhagorol ar sut i gamu i Optimeiddio Traws-Farchnata. Galwyd y cyflwyniad a'r sesiwn Y Prif Swyddog Meddygol Newydd: Optimeiddio Traws-Farchnata. Ni aeth Craig i fanylion am bob sianel a'r prosesau, felly ceisiaf ddarparu manylion ychwanegol gyda fy nghanfyddiad o'r broses.

Mae'r broses yn symud o fach i fawr yn lle i'r gwrthwyneb. Mae data cwsmeriaid yn dameidiog mewn sefydliadau ar draws sianeli, systemau, prosesau, ac ati. Mae integreiddio data cwsmeriaid i mewn i datamart yn gofyn bod gweithrediad y gronfa ddata yn ystwyth ... yn debyg iawn i adeiladu asgwrn cefn. Mae pob sianel yn ddisg. Mae'r disgiau wedi'u cyfuno i mewn i asgwrn cefn. Ar ôl i'r asgwrn cefn fod yn ei le, gellir ychwanegu esgyrn, yna cig at yr esgyrn, na chroen i'r cig, ac ati. Cyfatebiaeth gros, dwi'n gwybod ... ond mae'n gweithio.

asgwrn cefnDiffinio'r broses o fewn pob sianel yw'r cam cyntaf. Un enghraifft o broses sianel yw'r camau y mae gobaith yn eu cymryd ar-lein o ddod o hyd i'ch busnes i drosi, y Sianel Peiriannau Chwilio. Efallai eu bod yn dechrau gyda pheiriant chwilio, yna glanio ar dudalen, yna cliciwch i ychwanegu eitem at drol siopa, yna crynodeb archeb, yna tudalen drosi. Mae'n allweddol deall pa beiriant chwilio y cawsant eu darganfod ynddo…

 • Pa eiriau allweddol wnaethon nhw chwilio amdanyn nhw?
 • Beth oedd y dudalen lanio yn seiliedig ar yr allweddeiriau hynny?
 • Beth wnaethon nhw glicio i ychwanegu'r eitem at y drol siopa?
 • A wnaethant drosi neu gefnu?
 • Porwr, System Weithredu, Cyfeiriad IP, ac ati?

Mae'r holl ddarnau data hyn yn hollbwysig wrth werthuso'ch twmffat fel y gallwch ddod o hyd i ddarnau effeithiol ac aneffeithiol pob llwybr. Mae pob elfen neu ddarn o ddata meta y gallwch ei gipio am daith y cwsmer yn hanfodol felly daliwch bopeth, waeth pa mor ddibwys ydyw. Unwaith y bydd y data yn ei le, mae optimeiddio'r sianel yn weddol syml.

Unwaith y bydd pob proses benodol wedi'i diffinio, ei chipio a'i optimeiddio, canoli'r data yw'r cam nesaf. Mae canoli'r data yn caniatáu i gwmni nawr gymharu sianeli, eu heffeithiolrwydd, ac yn bwysicaf oll, sut mae un sianel yn effeithio ar y llall. Ydych chi'n canibaleiddio'ch ymdrechion trwy wario arian ar dalu-fesul-clic ar eiriau allweddol rydych chi eisoes yn eu hennill yn organig? A yw'ch proses brynu (rhad) yn gyrru pobl i (yn ddrud) ffonio'ch cwmni yn lle?

Mae optimeiddio traws-gyfrwng yn hanfodol os yw'ch cwmni'n dymuno cadw costau i lawr ac enillion yn uchel. Mae'n ymdrech gymhleth a all gymryd blynyddoedd (a newid yn barhaus), ond unwaith y bydd y darnau yn eu lle, gellir gwneud penderfyniadau yn hyderus. Nid strategaeth ar gyfer sefydliadau menter yn unig mohono, gall y rhain fod yn hanfodol i fusnesau bach hefyd.

Nododd Craig fod cwmnïau'n tanseilio'n ddifrifol yr adnoddau sydd eu hangen i wneud enillion sylweddol wrth optimeiddio traws-gyfryngau. Mae'n credu y dylai ~ 10% o'ch treuliau marchnata / TG ​​fod yn gysylltiedig â dadansoddi ac optimeiddio. Mae hynny'n bilsen anodd i'w llyncu os na allwch chi ategu'r gost honno gydag elw ar fuddsoddiad. Nid wyf yn amau ​​a yw hynny'n bosibl, rwy'n credu ei fod yn achos cyw iâr neu'r wy. Sut ydych chi'n cyfiawnhau 10% os nad ydych chi wedi'i wneud. Sut allwch chi ei wneud oni bai eich bod chi'n gwario 10%?

Efallai bod cerdded i mewn i'r buddsoddiad wrth i chi gamu i'r broses yn allweddol. Efallai y bydd optimeiddio un sianel yn rhoi'r enillion sydd eu hangen arnoch i ehangu eich staff a'ch adnoddau.

2 Sylwadau

 1. 1

  Caru'r gyfatebiaeth Doug, ddim yn wirioneddol gros o gwbl, yn ffordd wych o feddwl am strwythur rhesymegol a hyblyg. Rwy'n cytuno ei fod yn gweithio'n dda. Tybed faint o farchnatwyr sydd wir yn meddwl am faterion fel hyn ar hyn o bryd yn yr economi gyfredol? Dylent fod, ond am nifer o resymau fy nyfalu yw nad ydyn nhw mor canolbwyntio ar hyn ag y dylen nhw fod. Byddwch yn ddiddorol i ddarllenwyr eraill gyfareddu yr agweddau ynglŷn â chofleidio gwir optimeiddio traws-gyfryngol? Post neis, pethau sy'n procio'r meddwl.

  • 2

   Diolch Chris! Gwerthfawrogi eich bod chi'n stopio heibio. Byddwn i wrth fy modd yn clywed gan farchnatwyr eraill hefyd! Roedd yna ychydig o enghreifftiau yn y gynhadledd - hyd yn oed gan gynnwys cyfryngau eang fel teledu a phapur newydd. Mae'n cymryd cryn dipyn o waith i ddal yr addasiadau hynny ... naill ai rhifau 1-800 wedi'u haddasu, codau disgownt arfer, neu arolygu cwsmeriaid yn llai dibynadwy.

   Mae unrhyw beth y gall busnes ei wneud i olrhain arweinyddion ymlaen llaw hefyd yn allweddol i'r strategaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.