Camu i mewn i Optimeiddio Traws Cyfryngau

asgwrn cefn

Cafwyd cryn dipyn o sesiynau yn y Cynhadledd Ymgysylltu Webtrends 2009 that spoke to the power of data integration and its positive impact on business results. Many companies start with an enormous datamart design and then move backwards – trying to make everything fit into their data model. It's a flawed process since processes continuously change… you'll never successfully implement it since it changes as soon as its defined.

Craig Macdonald, uwch is-lywydd a phrif swyddog marchnata Covario, gwnaeth drosolwg rhagorol ar sut i gamu i Optimeiddio Traws-Farchnata. Galwyd y cyflwyniad a'r sesiwn Y Prif Swyddog Meddygol Newydd: Optimeiddio Traws-Farchnata. Craig didn't go into detail about each channel and the processes, so I'll try to provide additional detail with my perception of the process.

Mae'r broses yn symud o fach i fawr yn lle i'r gwrthwyneb. Mae data cwsmeriaid yn dameidiog mewn sefydliadau ar draws sianeli, systemau, prosesau, ac ati. Mae integreiddio data cwsmeriaid i mewn i datamart yn gofyn bod gweithrediad y gronfa ddata yn ystwyth ... yn debyg iawn i adeiladu asgwrn cefn. Mae pob sianel yn ddisg. Mae'r disgiau wedi'u cyfuno i mewn i asgwrn cefn. Ar ôl i'r asgwrn cefn fod yn ei le, gellir ychwanegu esgyrn, yna cig at yr esgyrn, na chroen i'r cig, ac ati. Cyfatebiaeth gros, dwi'n gwybod ... ond mae'n gweithio.

asgwrn cefnDiffinio'r broses o fewn pob sianel yw'r cam cyntaf. Un enghraifft o broses sianel yw'r camau y mae gobaith yn eu cymryd ar-lein o ddod o hyd i'ch busnes i drosi, y Sianel Peiriannau Chwilio. Perhaps they start with a search engine, then land on a page, then click to add an item to a shopping cart, then an order summary, then a conversion page. It's key to understand what search engine they were found in…

 • Pa eiriau allweddol wnaethon nhw chwilio amdanyn nhw?
 • Beth oedd y dudalen lanio yn seiliedig ar yr allweddeiriau hynny?
 • Beth wnaethon nhw glicio i ychwanegu'r eitem at y drol siopa?
 • A wnaethant drosi neu gefnu?
 • Porwr, System Weithredu, Cyfeiriad IP, ac ati?

All of these pieces of data are critical in evaluating your funnel so that you can find the effective and ineffective pieces of each path. Every element or piece of meta data you can capture about the customer's journey is essential so capture everything, regardless of how insignificant. Once the data is in place, optimization of the channel is fairly simple.

Once each specific process is defined, captured and optimized, centralization of the data is the next step. Centralization of the data allows a company to now compare channels, their effectiveness, and most importantly, how one channel is impacting the other. Are you cannibalizing your efforts by spending money on pay-per-click on keywords you're already winning organically? Is your (inexpensive) purchase process driving people to (expensively) call your company instead?

Cross media optimization is essential if your company wishes to keep costs down and returns high. It's a complex effort that can take years (and change continuously), but once the pieces are in place, decisions can be made with confidence. It's not just a strategy for enterprise organizations, these can be essential to small businesses as well.

Craig noted that companies are grossly undercutting the resources needed to make significant gains in cross media optimization. He believes that ~10% of your marketing/IT expenses should be associated with analysis and optimization. That's a tough pill to swallow if you can't back up that expense with a return on investment. I don't doubt that that's possible, I just think it's a case of chicken or the egg. How do you justify 10% if you've not done it. How can you do it unless you spend 10%?

Efallai bod cerdded i mewn i'r buddsoddiad wrth i chi gamu i'r broses yn allweddol. Efallai y bydd optimeiddio un sianel yn rhoi'r enillion sydd eu hangen arnoch i ehangu eich staff a'ch adnoddau.

2 Sylwadau

 1. 1

  Caru'r gyfatebiaeth Doug, ddim yn wirioneddol gros o gwbl, yn ffordd wych o feddwl am strwythur rhesymegol a hyblyg. Rwy'n cytuno ei fod yn gweithio'n dda. Tybed faint o farchnatwyr sydd wir yn meddwl am faterion fel hyn ar hyn o bryd yn yr economi gyfredol? Dylent fod, ond am nifer o resymau fy nyfalu yw nad ydyn nhw mor canolbwyntio ar hyn ag y dylen nhw fod. Byddwch yn ddiddorol i ddarllenwyr eraill gyfareddu yr agweddau ynglŷn â chofleidio gwir optimeiddio traws-gyfryngol? Post neis, pethau sy'n procio'r meddwl.

  • 2

   Diolch Chris! Gwerthfawrogi eich bod chi'n stopio heibio. Byddwn i wrth fy modd yn clywed gan farchnatwyr eraill hefyd! Roedd yna ychydig o enghreifftiau yn y gynhadledd - hyd yn oed gan gynnwys cyfryngau eang fel teledu a phapur newydd. Mae'n cymryd cryn dipyn o waith i ddal yr addasiadau hynny ... naill ai rhifau 1-800 wedi'u haddasu, codau disgownt arfer, neu arolygu cwsmeriaid yn llai dibynadwy.

   Mae unrhyw beth y gall busnes ei wneud i olrhain arweinyddion ymlaen llaw hefyd yn allweddol i'r strategaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.