Llwyfannau CRM a DataLlyfrau MarchnataHyfforddiant Gwerthu a Marchnata

Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn dda Rheolwr Perthynas Cwsmer roedd angen i chi gael seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. 

Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data yw arbenigwr CRM da sydd â gwybodaeth sylfaenol ar sut y gallai templedi negeseuon edrych.

Steffen Harting, Prif Swyddog Meddygol Inkitt

Y dyddiau hyn, mae CRM yn gêm hollol wahanol. Er mwyn cyflawni personoli marchnata ar raddfa, dylai pob rheolwr CRM feistroli tri maes. Mae'r rhain yn cynnwys dadansoddeg data, integreiddio system, a gwybod y pecyn cymorth technoleg marchnata (a'r trosolwg o chwaraewyr cyfredol y farchnad yn y maes hwn).

Cyfrifoldebau Rheolwr CRM

Mae hyn yn gofyn am gryn dipyn o wybodaeth sy'n gysylltiedig â thechnoleg. Y lefel fwy manwl o bersonoli marchnata rydych chi am ei gyflawni, yr arbrofion mwy datblygedig y mae angen i chi eu beichiogi.

Mae personoli uwch bob amser yn golygu llunio llawer iawn o ddata o systemau dosbarthedig. Dyma pam y dylai arbenigwr awtomeiddio marchnata ddeall sut mae'r systemau hyn yn siarad â'i gilydd a sut mae'r data'n cael ei storio a'i grynhoi.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae'r Rheolwyr CRM yr ydym wedi'u cyfarfod yn defnyddio datrysiadau meddalwedd amrywiol (Llwyfannau Ymgysylltu â Chwsmeriaid, Llwyfannau Data Cwsmer, Systemau Rheoli Hyrwyddo, ac ati) ac yn gweithio gydag un neu fwy o dimau datblygwyr yn ddyddiol. 

Rydyn ni wedi bod yn helpu timau digidol i gladdu'r hatchet rhwng datblygwyr a marchnatwyr ers pum mlynedd bellach a'r hyn rydyn ni wedi sylwi arno ar ôl mynd ar gannoedd o gwsmeriaid yw mai marchnatwyr neu Reolwyr CRM llwyddiannus yw'r rhai sy'n deall technoleg.

Tomasz Pindel, Prif Swyddog Gweithredol Taleb.io

Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am dechnoleg, y mwyaf effeithlon y gallwch chi ddod yn eich gwaith. 

Mae technoleg wrth wraidd y CRM.

Anthony Lim, Rheolwr CRM yn Pomelo Fashion

Os ydych chi'n deall sut mae'r feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio yn gweithio, ei bosibiliadau, a'i chyfyngiadau, gallwch ei defnyddio hyd eithaf ei botensial. Os ydych chi hefyd yn gwybod ychydig o lingo datblygwr, mae'n haws esbonio a thrafod eich gofynion gyda'r tîm technoleg. O ganlyniad, mae'r cyfathrebu â'r tîm datblygu yn dod yn fwy rhugl a'u gwaith yn fwy effeithlon. Mae gwell cyfathrebu yn golygu cyflwyno'r cod terfynol yn gyflymach a llai o wastraff amser ac adnoddau. 

Os ydych chi'n gwybod ychydig o SQL neu Python, gallwch hefyd arbed peth amser a rhedeg ymholiadau data sylfaenol eich hun. Gall hyn fod yn ddefnyddiol, yn enwedig os oes angen rhywbeth ad hoc arnoch a bod eich datblygwyr yng nghanol sbrint, ac nad ydych am eu trafferthu. Gall gwneud pethau eich hun gyflymu'r broses dadansoddi data i chi a gadael i'ch datblygwyr ganolbwyntio ar y tasgau mawr y mae'n rhaid iddynt eu cyflawni. 

Nid yw gwybod technoleg yn wahaniaethydd mwyach i Reolwyr CRM; daeth yn ofyniad sylfaenol.

Pa Sgiliau Technegol Ddylech Chi Ddysgu Fel Rheolwr CRM? 

Dylech wybod un neu ddau o gysyniadau allweddol:

 • Storio data - sut mae'r data'n cael ei storio, beth yw cofnod, beth yw model data, a pham mae angen sgema arnoch chi? Pryd mae angen mudo data, a sut mae ei gost yn cael ei amcangyfrif?
 • Integreiddio System - dylech wybod sut mae symud data o un storfa ddata i waith arall i allu cynllunio a chyflawni tasgau o'r fath gyda'ch tîm datblygwyr.
 • Dadansoddeg - Hanfodion gweinyddwyr ac olrhain cwsmeriaid ar y we. 
 • Aildargedu'r - Ail -getio hysbysebion a sut mae'n gweithio. 

Trosolwg Pecyn Cymorth MarTech:

Dylech wirio map ffordd ac amserlen rhyddhau darparwyr technoleg marchnata yn rheolaidd. Dylech wybod beth yw'r posibiliadau ac ai'ch pentwr cyfredol yw'r un cywir ai peidio. Wrth i'r dechnoleg esblygu, felly hefyd nodweddion (a phrisiau) gwahanol ddarparwyr meddalwedd.

Efallai nad yr hyn a oedd yn ddigon da y llynedd oedd y ffit orau eleni, naill ai oherwydd bod eich anghenion wedi newid neu oherwydd bod mwy o opsiynau ar gael neu fod prisiau gwell ar gael ar gyfer yr un set nodwedd. Dylech aros ar ben y technolegau newydd a darparwyr newydd ar y farchnad i wneud y gorau o'ch pentwr. 

Hyd yn oed os ydych chi wedi adeiladu'ch pentwr eich hun, dylech chi fod yn chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer nodweddion newydd neu ail-ystyried newid i werthwr trydydd parti os yw'r prisiau ar y farchnad yn gostwng ac nad yw'n broffidiol cynnal ac uwchraddio'ch datrysiad meddalwedd mwyach. 

Hanfodion SQL a / neu Python:

Dyma'r ieithoedd pwysicaf a ddefnyddir ar gyfer dadansoddeg data a allai eich galluogi i redeg ymholiadau eich hun heb ofyn i ddatblygwyr am help. Gallai dysgu'r pethau sylfaenol hefyd eich helpu chi i gyfathrebu â'ch datblygwyr. 

Ble Gallwch Chi Ddysgu Sgiliau Technegol? 

 1. Eich tîm - hon yn y pen draw yw'r ffynhonnell wybodaeth orau yn eich cwmni. Mae eich datblygwyr yn gwybod llawer am y pecyn cymorth sydd gennych ar waith, yn ogystal ag am rai dewisiadau amgen. Er efallai nad ydyn nhw'n gwybod am y technolegau mwyaf newydd, maen nhw'n sicr yn gwybod yr holl gysyniadau sylfaenol y mae angen i chi eu gwybod i weithio gyda nhw. Bydd bod yn agored a gofyn cwestiynau yn dod â chi mor gyflym, yn enwedig os ydych chi newydd ddechrau gweithio yn y swydd hon (neu yn y cwmni hwn). 

Dadlwythwch y Canllaw

 1. Llyfrau - gallai ymddangos yn hen-ffasiwn, ond mae yna gwpl o lyfrau da allan yna i ddysgu'r pethau sylfaenol am feddalwedd CRM a CRM. Gall hwn fod yn opsiwn am ddim os dewch o hyd i lyfrgell (edrychwch ar lyfrgelloedd prifysgolion, yn enwedig mewn Prifysgolion Busnes neu adrannau Marchnata neu TG). Os na, os oes gennych danysgrifiad Kindle (ar gael yn UDA ar hyn o bryd), efallai y gallwch fenthyg rhai llyfrau ar y pwnc CRM hefyd yn eich cynllun tanysgrifio.
 1. Blogiau - mae yna lawer o flogiau sy'n ymroddedig i dechnolegau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Dyma rai o fy ffefrynnau:
 1. Cylchgronau ar-lein - mae cylchgronau ar-lein rywle rhwng blogiau a llyfrau, gan ddarparu tunnell o wybodaeth a hefyd gan gynnwys y prif ddarparwyr technoleg.
 1. Dosbarthiadau ar-lein - mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi eisiau dysgu hanfodion codio, SQL, neu ddosbarthiadau Python ddylai fod eich dewis cyntaf. Mae yna ddigon o adnoddau am ddim i fanteisio arnyn nhw.
 1. Gwefannau adolygu meddalwedd:
 1. podlediadau - os ydych chi'n hoffi gwrando ar rywbeth ar eich cymudo neu wrth yfed eich coffi bore, mae podlediadau yn wych! Gallwch ddysgu rhywbeth a gwthio'ch gyrfa ymlaen heb fod angen amser ychwanegol.
 1. Darllen y docs - gallwch ddysgu cryn dipyn o ddarllen dogfennaeth gwahanol offer rydych chi'n eu defnyddio neu y gallech chi ystyried eu defnyddio. Ar ôl peth amser, byddwch hefyd yn dysgu llawer o eirfa benodol i ddatblygwyr ganddynt.
  • Pen y llwybr - mae Salesforce yn adnodd anhygoel am ddim ar-lein.

Pa un bynnag yw'r ffynhonnell y mae'n well gennych ddechrau dysgu gyda hi, y pwysicaf yw dechrau. Siaradwch â'ch cyfoedion, siaradwch â'ch datblygwyr, peidiwch â bod ofn ochr dechnolegol pethau. 

Ynglŷn â Voucherify.io

Taleb.io yn feddalwedd rheoli hyrwyddiad API-gyntaf popeth-yn-un sy'n gofyn am leiafswm ymdrech datblygwr i integreiddio, mae'n cynnig digon o nodweddion ac integreiddiadau y tu allan i'r blwch, ac mae wedi'i gynllunio i rymuso timau marchnata i lansio a rheoli cwpon yn effeithlon a hyrwyddiadau cardiau rhodd, rhoddion, atgyfeirio a rhaglenni teyrngarwch. 

Datgelu: Martech Zone mae ganddo gysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.

Katarzyna Banasik

Rheolwr Marchnata yn Emporix, y platfform masnach cyfansawdd B2B sy'n gwneud mewnwelediadau busnes yn ymarferol. Diddordeb mewn tueddiadau technoleg meddalwedd newydd.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Felly edrychwch
Cau
Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.