12 Elfen Tudalen Gartref Beirniadol

tudalen hafan

Hubspot yn bendant yw'r arweinydd wrth yrru cynnwys i yrru strategaeth farchnata i mewn, nid wyf erioed wedi gweld un cwmni'n rhoi cymaint o bapurau gwyn, demos ac e-lyfrau allan. Hubspot bellach yn cyflwyno ffeithlun ar 12 elfen hanfodol tudalen hafan.

Mae angen i hafan wisgo llawer o hetiau a gwasanaethu llawer o gynulleidfaoedd sy'n dod o lawer o wahanol leoedd. Mae'n wahanol i dudalen lanio bwrpasol, lle dylid rhoi neges benodol i draffig o sianel benodol i gymryd camau penodol. Mae cyfradd trosi uwch ar dudalennau glanio oherwydd eu bod wedi'u targedu ac yn fwyaf perthnasol i'r ymwelydd.

Rydyn ni'n helpu ein cleientiaid i adeiladu strategaethau marchnata i mewn ... ac mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i'n meddwl Hubspot wedi colli'r marc ar yr ffeithlun hwn ... mae rhai elfennau a strategaethau allweddol iawn wedi'u methu yn yr ffeithlun hwn:

 • Gwybodaeth Cyswllt - mae galwadau i weithredu yn ddarnau hanfodol o wybodaeth, ond nid yw pawb eisiau clicio drwodd i arddangosiad neu adnoddau ychwanegol. Weithiau bydd eich cwsmer yn barod i brynu ac yn syml mae angen a rhif ffôn or ffurflen arwyddo i ddechrau arni.
 • Eiconau cymdeithasol - ni ellir tanbrisio pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol wrth feithrin cleient. Weithiau bydd pobl yn glanio ar eich gwefan, ond yn syml, nid ydyn nhw'n barod i brynu eto ... felly byddan nhw'n eich dilyn chi ar Facebook, Google+ neu Twitter i ddod i'ch adnabod chi'n well.
 • Tanysgrifiad Cylchlythyr - efallai mai'r elfen fwyaf tanamcangyfrif o unrhyw hafan yw'r tanysgrifiad cylchlythyr. Yn darparu modd i obaith nodi ei gyfeiriad e-bost a bod dro ar ôl tro cyffwrdd gyda newyddion, cynigion a gwybodaeth o'ch brand yn amhrisiadwy. Mae dal cyfeiriad e-bost yn amhrisiadwy - gwnewch yn siŵr ei fod yn syml ac yn amlwg ar eich tudalen hafan.

Byddwn yn dadlau â defnyddio'r term Nodweddion ar # 5 hefyd. Profwyd drosodd a throsodd fod defnyddwyr yn fwy denu at fuddion yn hytrach na nodweddion. Nid yw siarad am eich adroddiadau newydd-fangled yn bwysig ... ond dangos y data gweithredadwy rydych chi'n ei gyflwyno fel y gall y cwmni wneud arian yw!

Yn olaf, rhaid optimeiddio'ch tudalen hafan ar gyfer yr allweddeiriau a fydd yn mynegeio'ch gwefan yn briodol ac yn sicrhau bod eich gwefan yn cael ei darganfod wrth iddi dyfu mewn poblogrwydd. Dylai SEO bob amser chwarae rôl yn eich dyluniad a'ch datblygiad hafan.

12 Elfen Tudalen Gartref HubSpot Infograffig

3 Sylwadau

 1. 1

  Mor wir! a deuddydd yn ôl derbyniodd ddiweddariad gan Google ynghylch pwysigrwydd glanio tudalennau. Felly os yw rhywun yn cynnal ymgyrch optimeiddio oddi ar y dudalen, Mae'n bwysig cael rhestr gywir o eiriau allweddol a thudalen iawn lle bydd yr allweddeiriau hynny'n mynd â ni i ...

 2. 2

  Diolch am rannu eich arbenigedd. Eiliaf eich pwynt ar elfen tanysgrifio'r cylchlythyr! Mae'n fy synnu sut mae'n rhaid i mi gloddio i ddod o hyd i danysgrifiadau i gwmnïau rydw i eisiau clywed ganddyn nhw.

 3. 3

  Rwy'n cytuno mai un o'r elfennau mwyaf sydd ar goll o'r dudalen hon yw'r eiconau cymdeithasol. Rwy'n credu y dylai fod dwy set o eiconau cyfryngau cymdeithasol ar bob tudalen - un ar gyfer y cwmni, y cynnyrch neu'r wefan gyffredinol ac un arall ar gyfer y dudalen neu'r erthygl benodol y mae'r defnyddiwr yn ymweld â hi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.