Cadwch Hyn Yn Llaw: Y 10 Rheol Newydd ar gyfer Cyfathrebu Argyfwng

rheolau cyfathrebu argyfwng

Mae ein hasiantaeth wedi'i lleoli yn Indiana a phan basiodd y pwerau hynny yn y wladwriaeth eu fersiwn nhw o'r Ddeddf Adfer Rhyddid Crefyddol (RFRA), fe ddaeth argyfwng. Nid argyfwng y llywodraeth yn unig ydoedd. Ers iddo effeithio ar y sector busnes, daeth yn argyfwng i bob un ohonom sy'n gwneud busnes yn y wladwriaeth. Yn enwedig pan ddechreuodd rhai arweinwyr busnes y tu allan i'r wladwriaeth godi llais a bygwth boicotio'r wladwriaeth (yn hynod ddiddorol o ystyried nad ydyn nhw erioed wedi gwneud y bygythiad hwnnw i'r gwledydd maen nhw'n eu gwerthu sydd wedi cyfreithloni gwahaniaethu a diffyg rhyddid).

Mae fy nghysylltiadau yn y wladwriaeth yn dweud wrthyf fod y pwerau-hynny-wedi eu rhybuddio’n llwyr eu bod yn mynd i storm a’i fod yn hollol ddiangen. Nid oes ots p'un a ydych o blaid neu yn erbyn y ddeddfwriaeth. Dilynodd yr argyfwng - a sgramblo pob busnes i geisio dod ar ben y sefyllfa. Roedd (ac mae'n parhau i fod), yn eithaf hunllefus.

  • Roedd yr RFRA yn symudiad unochrog gan fwyafrif felly nid oedd ganddo unrhyw ymchwil i'r gynulleidfa, ac nid oedd yn cyfathrebu â'r busnesau na'r defnyddwyr yr effeithiwyd arnynt.
  • Roedd y gwrthryfel dilynol o fusnesau yn uchel ond ni chyfathrebodd yn gywir mai mwyafrif y busnesau Hoosier, nid y lleiafrifoedd yr effeithiwyd arnynt yn unig, a wrthododd y ddeddfwriaeth.

Canlyniad hyn yw bod gan y blaid gyfrifol a'r wrthblaid argyfwng ar eu llaw. Roedd yn rhaid i'r parti cyfrifol ôl-dracio ar unwaith heb unrhyw opsiynau na dewis. Bu’n rhaid i’r wrthblaid drefnu a cheisio adeiladu un llais a oedd yn cyfleu eu gwrthodiad o’r ddeddfwriaeth i gorfforaethau y tu allan i’r wladwriaeth.

Neidiodd y cyfryngau ar y cyfle i daflu coed ar y tân a chael y tân i fynd. Gorfodwyd busnesau fel ein un ni i ryddhau ein datganiadau ein hunain. (Ni ofynasom am, na chefnogi, y ddeddfwriaeth er gwaethaf fy nghrefydd). Roedd hi'n storm berffaith.

Efallai y daeth yr ymateb gorau o'r Swyddfa'r Maer Indianapolis, a oedd - er ei fod yn geidwadol - yn cyfathrebu llais busnesau yn y rhanbarth yn effeithiol ac yn rhoi ei hun yn effeithiol mewn swydd arweinyddiaeth uwchlaw llais y llywodraethwr. Roedd yn symudiad da ac roedd yn ymddangos ei fod yn darostwng rhywfaint o'r argyfwng.

Eironi’r argyfwng cyfan hwn, yn fy marn i, oedd mai gwir Hoosiers a leisiodd eu gwrthwynebiad y cryfaf… ac yna dechreuodd busnesau y tu allan i’r ardal siarad am foicotio Indiana… a’r Hoosiers iawn a leisiodd eu gwrthwynebiad. Rwy'n siomedig yn y busnesau y tu allan i Indiana a geisiodd brifo'r rhai ohonom a weithredodd a phwysodd ar ein harweinwyr rhanbarthol i wneud newidiadau ar unwaith.

Cefais fy nghyfweld gan Ray Steele am y sefyllfa ar WIBC:

Argyfwng anffodus yn wir. Fy ngobaith yw ei bod yn wers o friwiau a ddysgwyd gan y Llywodraethwr. Mae'n amheus a fydd byth yn gwella, ac am reswm da.

Mae Tîm cudd-wybodaeth argyfwng Agnes + Day wedi cynllunio ffeithlun sy'n arddangos y 10 rheol newydd bwysig iawn o gyfathrebu argyfwng. Mae croeso i chi ei argraffu ar gyfer eich tîm a'i rannu â'ch rhwydwaith.

Wrth ddarllen pob un o'r rheolau isod, gallwch chi weld yn iawn lle aeth pethau o chwith yn Indiana.

10 Rheolau Newydd Cyfathrebu Argyfwng

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.