Y Canllaw Cyflym i Greu Rheolau Cert Siopa yn Adobe Commerce (Magento)

Canllaw i Greu Rheolau Pris Cert Siopa (Cwponau) yn Adobe Commerce (Magento)

Creu profiadau siopa heb eu hail yw prif genhadaeth unrhyw berchennog busnes e-fasnach. Wrth fynd ar drywydd llif cyson o gwsmeriaid, mae masnachwyr yn cyflwyno buddion siopa amrywiol, megis gostyngiadau a hyrwyddiadau, i wneud prynu hyd yn oed yn fwy boddhaol. Un o'r ffyrdd posibl o gyflawni hyn yw trwy greu rheolau trol siopa.

Rydyn ni wedi llunio'r canllaw i greu siopa rheolau cart in Adobe Masnach (a elwid gynt yn Magento) i'ch helpu i wneud i'ch system ddisgownt weithio'n ddi-dor.

Beth Yw Rheolau Cert Siopa?

Rheolau pris cartiau siopa yw'r rheoliadau gweinyddol sy'n delio â gostyngiadau. Gellir eu defnyddio ar ôl nodi cod cwpon/promo. Bydd ymwelydd gwefan e-fasnach yn gweld y Gwneud cais Cwpon botwm ar ôl ychwanegu cynhyrchion at drol siopa a'r swm disgownt o dan y bar pris is-gyfanswm.

Ble i ddechrau?

Mae creu neu olygu rheolau pris troliau siopa gyda Magento yn eithaf hawdd, rhag ofn eich bod chi'n gwybod ble i fynd gyntaf.

 1. Ar ôl mewngofnodi i'ch dangosfwrdd gweinyddol, dewch o hyd i'r Marchnata bar yn y ddewislen fertigol.
 2. Yn y gornel chwith uchaf, fe welwch y Hyrwyddo uned, sy'n cwmpasu catalog a rheolau pris trol. Ewch am yr olaf.

Ychwanegu Rheol Cert Newydd

 1. Tap y Ychwanegwch Reol Newydd botwm a pharatowch i lenwi'r wybodaeth graidd am ddisgownt mewn cwpl o feysydd:
  • Gwybodaeth am y Rheol,
  • Amodau,
  • Gweithredoedd,
  • Labelau,
  • Rheoli Codau Cwpon.

Ychwanegu Rheol Pris Cert Siopa Newydd yn Adobe Commerce (Magento)

Llenwi'r Wybodaeth Rheol

Yma rydych chi i lenwi nifer o fariau teip.

 1. Dechreuwch gyda Enw'r Rheol ac ychwanegu disgrifiad byr ohono. Yr Disgrifiad Dim ond ar y dudalen Gweinyddol y bydd y maes hwn i'w weld i beidio â cham-drin cleientiaid â gormod o fanylion ac arbed y rheini i chi'ch hun.
 2. Galluogwch y rheol pris cart trwy dapio'r switsh isod.
 3. Yn yr adran Gwefan, rydych i fewnosod y wefan lle bydd y rheol newydd yn cael ei rhoi ar waith.
 4. Yna yn mynd y dewis o Grwpiau Cwsmeriaid, yn gymwys ar gyfer y gostyngiad. Cofiwch y gallwch chi atodi grŵp cwsmeriaid newydd yn hawdd os na allwch chi ddod o hyd i'r opsiwn priodol yn y gwymplen.

Gwybodaeth Rheol Pris Cert Newydd yn Adobe Commerce (Magento)

Cwblhau'r adran Cwpon

Wrth greu rheolau trol siopa yn Magento, gallwch naill ai fynd am y Dim Cwpon opsiwn neu ddewis a Cwpon Penodol gosod.

Dim Cwpon

 1. Llenwch y Defnyddiau fesul Cwsmer maes, gan ddiffinio sawl gwaith y gall yr un prynwr gymhwyso'r rheol.
 2. Dewiswch y dyddiadau cychwynnol a'r dyddiadau dod i ben ar gyfer y rheol i gyfyngu ar y cyfnod y mae tagiau pris is ar gael

Cwpon Penodol

 1. Rhowch y cod cwpon.
 2. Mewnosodwch y ffigurau ar gyfer Defnydd Fesul Cwpon a / neu Defnydd Fesul Cwsmer i sicrhau nad yw'r rheol yn cael ei gorlethu.

Pwynt arall i roi sylw iddo yw'r opsiwn cynhyrchu cwpon ceir, sy'n ei gwneud hi'n bosibl creu codau cwpon amrywiol ar ôl llenwi adran ychwanegol o Rheoli Codau Cwpon a ddisgrifir isod.

Rheol Pris Cert Newydd - Cwpon yn Adobe Commerce (Magento)

Gosod Amodau'r Rheol

 1. Yn yr adran ganlynol, rydych i osod yr amodau sylfaenol ar gyfer gweithredu'r rheol. Os ydych chi am osod amodau trol siopa penodol, gallwch chi olygu'r Os yw pob un o'r amodau hyn yn wir brawddeg trwy ddewis opsiynau eraill heblaw bob a / neu yn wir.
 2. Cliciwch ar y Dewiswch gyflwr i ychwanegu tab i weld y gwymplen datganiadau. Rhag ofn bod un datganiad cyflwr yn annigonol, mae croeso i chi ychwanegu cymaint ag sydd ei angen arnoch. Os dylid cymhwyso'r rheol i'r holl gynhyrchion, sgipiwch y cam.

Amodau Rheol Pris Cert yn Adobe Commerce (Magento)

Diffinio Gweithrediadau'r Rheol Cert Siopa

Trwy gamau gweithredu, mae rheolau trol siopa Magento yn awgrymu'r math o gyfrifiadau disgownt. Er enghraifft, gallwch ddewis rhwng Canran y gostyngiad cynnyrch, Gostyngiad Swm Sefydlog, Gostyngiad Swm Sefydlog ar gyfer y drol gyfan, neu amrywiad Prynu X cael Y.

 1. Dewiswch yr opsiwn priodol yn y Gwneud cais dewislen tab a rhowch swm y gostyngiad ynghyd â nifer y cynhyrchion y mae'n rhaid i brynwr eu rhoi mewn trol i ddefnyddio'r rheol pris cart.
 2. Gall y switsh nesaf alluogi ychwanegu gostyngiad naill ai i is-gyfanswm neu at y pris cludo.

Mae dau gae arall ar ôl.

 1. Mae Cael gwared ar reolau dilynol yn golygu y bydd neu na fydd rheolau eraill gyda symiau gostyngiad llai yn cael eu cymhwyso i gerti prynwyr.
 2. Yn olaf, gallwch chi lenwi'r Amodau tab trwy ddiffinio cynhyrchion penodol sy'n berthnasol i'r gostyngiad neu ei adael ar agor ar gyfer y catalog cyfan.

Gweithrediadau Rheol Cert Siopa yn Adobe Commerce (Magento)

Labelu Rheolau Pris Cert Siopa

 1. Gosodwch y label adran os ydych yn rheoli siop amlieithog.

Mae label adran yn berthnasol i'r rhai sy'n rhedeg siop e-fasnach amlieithog gan ei fod yn caniatáu arddangos testun y label mewn gwahanol ieithoedd. Os yw'ch siop yn uniaith neu os nad ydych am drafferthu wrth fewnbynnu testunau label gwahanol ar gyfer pob golwg, dylech ddewis arddangos label rhagosodedig.

Ond mae defnyddio un iaith yn fantais wirioneddol, gan gyfyngu ar gwmpas y cleient a lleihau lefel eu profiad siopa ar-lein. Felly os nad yw eich e-fasnach yn gyfeillgar i iaith eto, cymerwch eich amser i wneud diwygiadau. Ac yna creu label y rheol fel cyfeiriad cyfieithu.

Ynglŷn â Rheoli Codau Cwpon

 1. Os penderfynwch alluogi cynhyrchu cod cwpon yn awtomatig, bydd yn rhaid i chi ychwanegu rhai manylion cwpon mwy penodol i'r adran hon. Mewnosodwch swm y cwpon, hyd, fformat, rhagddodiaid cod/ôl-ddodiaid, a llinellau llinellau yn y tabiau priodol a thapio'r Cadw rheol botwm.

Rheoli Codau Cwpon yn Adobe Commerce (Magento)

 1. Llongyfarchiadau, rydych chi drwy'r dasg.

AWGRYM: Unwaith y byddwch chi'n creu un rheol cart, rydych chi'n debygol o greu ychydig o rai eraill i wneud eich gostyngiadau hyd yn oed yn fwy personol. Er mwyn gallu llywio trwyddynt, gallwch hidlo'r rheolau fesul colofn, eu golygu, neu edrych trwy'r wybodaeth rheol.

Mae rheolau trol siopa yn un o reolau Adobe Commerce Magento 2 nodweddion a fydd yn eich helpu i greu buddion i'ch cwsmeriaid yn hawdd heb ysgrifennu llinell o god. Trwy ddilyn y camau a ddisgrifir uchod, byddwch yn gallu gwneud eich siop e-fasnach yn fwy addas ar gyfer gofynion cynyddol cwsmeriaid, denu cwsmeriaid newydd trwy wasgaru codau cwpon ymhlith dylanwadwyr arbenigol a gwella'ch strategaeth farchnata gyffredinol.