Creu, Rhannu ac Effaith DPA eich Busnes

llinellau stori marc llanw

Un o'r materion rydw i wedi bod gyda nhw erioed analytics yw bod gwerthwyr o'r farn mai pacio mwy a mwy o fesuriadau yw'r ffordd i wella eu platfformau. Er ei bod yn wych cael miloedd o newidynnau i adrodd arnynt, mae'n anoddach deall pa newidynnau sy'n cael effaith ar eich busnes mewn gwirionedd. Ac mae deall hyd yn oed pa newidynnau yn gofyn y cwestiwn o sut i symud y nodwydd. Mae'n ymddangos bod llwyfannau dadansoddeg bob amser yn cynhyrchu mwy o gwestiynau nag atebion.

Delweddau gweithredadwy yw Storylines Tidemark sy'n adrodd stori perfformiad cwmni yn ddeinamig. Mae'r “paragraffau gweithredu” hyn yn cyfuno'ch proses, eich data a'ch data o'r tu allan i'ch waliau i roi darlun cyflawn o'r busnes i chi. Maent yn rhoi'r gallu i chi ddeall ac effeithio ar eich iechyd cyffredinol, eich gweithlu, beth os efelychu, proffidioldeb a rhagweld tueddiadau.

Tidemark yw Rheoli Perfformiad Menter a Adeiladwyd ar gyfer y Cwmwl. Dyma drosolwg:

Fesul eu gwefan, mae Tidemark yn cyflwyno cymwysiadau dadansoddol sydd wedi'u cynllunio i gyflymu eich defnydd. Mae eu cymwysiadau yn trosoli platfform cymhwysiad pwerus gyda galluoedd rheoli perfformiad wedi'u hymgorffori, gan sicrhau y gallwch chi ffurfweddu ein apiau yn gyflym ac yn hawdd i'ch gofynion busnes.

  • Cynllunio Ariannol - Creu cynlluniau a rhagolygon i helpu i yrru'r busnes tuag at eich nodau. Mae Cynllunio Ariannol yn cynnwys prosesau ar gyfer cynllunio refeniw, cynllunio gweithlu, cynllunio costau gweithredu, cynllunio gwariant cyfalaf, a chynllunio mantolen a llif arian, gan sicrhau eich bod yn cael darlun cyflawn o'ch cynlluniau ariannol. Gyda chydweithio a dadansoddi mewn cyd-destun, gallwch chi ailadrodd yn gyflym gyda rhagolygon newydd wrth i'ch busnes newid.
  • Cynllunio Gweithredol - Gyrrwch eich busnes trwy ddal mewnbwn gan y bobl sydd agosaf at y cynhyrchion a'r cwsmeriaid. Mae Cynllunio Gweithredol yn caniatáu ichi gasglu gyrwyr gweithredol i gynhyrchu rhagolygon a chynlluniau ariannol, sy'n eich galluogi i weld y cynllun busnes cyfan. Mae cysylltu cynllunio gweithredol ac ariannol yn sicrhau bod pawb yn y sefydliad yn gweithio gyda'r un wybodaeth tuag at yr un nodau.
  • Rheoli Metrigau - Aseswch berfformiad eich sefydliad cyfan yn gyflym a gweithredu yn ôl yr angen. Mae ein cymhwysiad Rheoli Metrigau yn eich galluogi i awtomeiddio dadansoddiad amrywiant i ynysu materion, casglu targedau metrig a rhai gwirioneddol nad ydynt ar gael mewn systemau ffynhonnell, cydweithredu yng nghyd-destun eich proses ddadansoddol, a gweld yr effaith ar ganlyniadau ariannol.

Mae cymwysiadau Tidemark yn rhannu platfform cymwysiadau yn y cwmwl sy'n darparu'r fframwaith i sicrhau bod ein holl apiau'n darparu cyd-destun a gweithredu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.