8 Ffyrdd i Chi Greu Cynnwys sy'n Creu Cwsmeriaid

creu cynnwys creu cwsmeriaid

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi bod yn dadansoddi holl gynnwys ein cleientiaid i nodi'r cynnwys sy'n gyrru'r ymwybyddiaeth, yr ymgysylltiad a'r trosiadau mwyaf. Rhaid i bob cwmni sy'n gobeithio caffael arweinyddion neu dyfu eu busnes ar-lein gael cynnwys. Gydag ymddiriedaeth ac awdurdod yn ddwy allwedd i unrhyw benderfyniad prynu a chynnwys yn gyrru'r penderfyniadau hynny ar-lein.

Wedi dweud hynny, dim ond edrych yn gyflym ar eich analytics cyn i chi ddarganfod nad yw mwyafrif y cynnwys yn denu unrhyw beth. O ystyried cost adeiladu gwefan, optimeiddio'r wefan honno, ymchwilio i'ch marchnad, a chynhyrchu'r cynnwys hwnnw - mae'n drueni nad yw byth yn cael ei ddarllen mewn gwirionedd.

Rydym yn canolbwyntio ein strategaethau ar gyfer ein cleientiaid eleni fel nad yw pob darn o gynnwys yn fuddsoddiad dramatig. Ychydig o ffyrdd rydyn ni'n gweithio i wneud y gorau o gynnwys ein cleientiaid:

 • Cydgasglu - Dros y blynyddoedd, mae rhai o'n cleientiaid wedi cronni dwsin o erthyglau i gyd yn canolbwyntio ar bwnc tebyg. Rydyn ni'n rhoi'r swyddi hynny mewn erthygl gynhwysfawr sy'n drefnus ac yn hawdd i ddarllenwyr ei threulio. Yna rydyn ni'n ailgyfeirio'r holl URLau nas defnyddiwyd i'r erthygl gyfan ac yn ei gyhoeddi fel newydd gyda'r URL sydd â'r sgôr orau.
 • Mudo - Mae rhai o'n cleientiaid yn cynhyrchu erthyglau, podlediadau a fideos - i gyd ar wahân. Mae hyn yn ddrud ac yn ddiangen. Mae gan un o'r rhaglenni rydyn ni wedi'u hadeiladu ein cleient mewn unwaith y mis i recordio ychydig o bodlediadau. Pan rydyn ni'n recordio'r podlediadau, rydyn ni hefyd yn eu recordio ar fideo. Yna rydyn ni'n defnyddio trawsgrifio'r cyfweliadau hynny i fwydo ein llenorion i ddatblygu'r cynnwys. Wrth i berfformiad cynnwys gynyddu, efallai y byddwn hyd yn oed yn defnyddio ffeithluniau a phapurau gwyn i ehangu ar yr ymateb ac yna hyrwyddiad taledig i ehangu eu cyrhaeddiad.
 • Gwella - Mae llawer o'r erthyglau wedi'u hysgrifennu'n dda ond maent wedi dyddio neu heb ddelweddau. Rydym yn gweithio i wella'r erthyglau hynny, ac rydym hefyd yn eu cyhoeddi ar yr un URL ag erthyglau newydd. Pam ysgrifennu erthygl hollol newydd ar gyfer pwnc penodol o ystyried yr ymdrech a gymhwyswyd eisoes?

Dim ond tair strategaeth yw'r rheini rydyn ni'n eu defnyddio i ddatblygu cynnwys sy'n perfformio'n well. Mae ein cydweithiwr, Brian Downard, wedi nodi rhai ffyrdd penodol o greu cynnwys sy'n creu cwsmeriaid yn ei ffeithlun newydd, 8 Ffordd i Greu Cynnwys sy'n Creu Cwsmeriaid:

 1. Creu cynnwys ar gyfer ymwybyddiaeth brand AC ar gyfer gwerthu - Peidiwch â chreu cynnwys yn unig gyda'r nod o ddenu darllenwyr, creu cynnwys sy'n trosi arweinyddion a gwerthiannau hefyd.
 2. Ateb cwestiynau “cyn-brynu” gyda chynnwys - Creu cynnwys o amgylch cwestiynau penodol a gewch yn rheolaidd gan eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid.
 3. Creu mwy o gynnwys ac adnoddau “bytholwyrdd” - Dewiswch eich pynciau yn ddoeth, felly ni fydd eich cynnwys yn colli ei werth ychydig fisoedd ar ôl iddo gael ei greu.
 4. Ymhelaethwch ar y cynnwys DDE gyda hysbysebu taledig - Hyrwyddo cynnwys ymwybyddiaeth brand a “retarget” y darllenwyr hynny gyda'ch cynnwys sy'n canolbwyntio ar drosi.
 5. Creu pobl cynnwys yn gallu bod yn gorfforol eu hunain - Cynyddu gwerth canfyddedig eich cynnwys yn sylweddol trwy ei roi mewn PDF y gellir ei lawrlwytho.
 6. Sefydlu “bwlch gwybodaeth” y mae pobl eisiau ei lenwi - Dylai eich cynnwys ddarparu gwerth wrth barhau i adael “clogwyn” sy'n gwneud i bobl fod eisiau gwybod mwy.
 7. Uwchraddio'ch dyluniad gêm gyda graffeg broffesiynol - Nid yw'r mwyafrif ohonom yn ddylunwyr gwych. Yn lle, darganfyddwch a phrynwch ddelweddau a graffeg a wnaed ymlaen llaw ar gyfer eich cynnwys.
 8. Cynhwyswch berson cryf, craff galwad i weithredu - Peidiwch byth â gadael eich darllenwyr yn hongian, rhowch gamau clir iddynt eu cymryd fel y gallant gymryd y cam nesaf.

Wrth gwrs, os oes angen cymorth arnoch - gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar un o Dosbarthiadau gwych Brian neu gallwch logi ein hasiantaeth cynnwys!

infograffig trosi gyriant cynnwys

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.