Y Canllaw 9 Cam i Greu Blog Optimeiddiedig ar gyfer Chwilio

chwiliad blog wedi'i optimeiddio

Er i ni ysgrifennu Blogio Corfforaethol Ar Gyfer Dymis tua 5 mlynedd yn ôl, ychydig iawn sydd wedi newid yn y strategaeth gyffredinol o farchnata cynnwys trwy eich blog corfforaethol.

Yn ôl ymchwil, unwaith y byddwch chi'n ysgrifennu mwy na 24 post blog, mae cynhyrchu traffig blog yn cynyddu hyd at 30%!

Mae'r ffeithlun hwn o Creu’r Bont cerdded trwy rai arferion gorau ar gyfer optimeiddio'ch blog i'w chwilio. Dydw i ddim yn cael fy ngwerthu mai dyna'r canllaw eithaf ... ond mae'n eithaf da.

Y sylfaen y maent yn ei cholli o'r cychwyn yw sicrhau eich bod yn ysgrifennu ar system rheoli cynnwys sydd wedi'i optimeiddio i'w chwilio peiriannau. Mae ysgrifennu cynnwys ar blatfform is-safonol yn wastraff amser a bydd yn broblemus waeth pa mor dda rydych chi'n ysgrifennu.

Eu prif gyngor yn yr infograffig yw ysgrifennu cynnwys o safon a'i ysgrifennu'n dda. Fodd bynnag, nid yw hynny ar eich pen eich hun yn dod o hyd i ganlyniadau peiriannau chwilio. Mae'n rhaid i chi adeiladu awdurdod dros amser ac mae angen i'ch cynnwys fod yn well na da - mae angen iddo fod yn hynod. Yn rhyfeddol cynnwys yn cael ei rannu - a chynnwys a rennir yn cael ei restru! Mae yna ddigon o gynnwys da ar gael sydd wedi'i ysgrifennu'n dda na ellir ei ddarganfod yn y canlyniadau chwilio!

Mae'r ffeithlun hefyd yn nodi y dylech chi gael o leiaf 2,000 o eiriau y post. Rwy'n anghytuno'n galonnog, nid yw'r rhif hwn yn rheol ac mae'n enghraifft wych o gydberthynas dros achosiaeth. Ni fydd nifer y geiriau yn eich post byth yn cael eich rhestru. Mae mwyafrif ein swyddi ymhell o dan 2,000 o eiriau ac rydym yn graddio ar delerau cystadleuol dros ben.

Rwy'n credu bod pobl sy'n rhoi llawer o ymchwil a chynllunio mewn swydd gynhwysfawr hynny yn rhyfeddol efallai y bydd gwell siawns o rannu'r cynnwys hwnnw a'i restru. Nid y hyd yw'r sbardun ar gyfer ei restru yno, ansawdd y cynnwys ydyw. Byddwn i'n dewis swyddi byrrach yn amlach na pheidio - nid ydych chi eisiau blodeuo lle gallwch chi ysgrifennu'n gryno.

Mae'r cyngor sy'n weddill yn gadarn - dylunio, cyflymder, ymatebolrwydd, defnyddio'r cyfryngau, tagiau teitl, tanysgrifiadau e-bost, hyrwyddo cymdeithasol ... pob cyngor cadarn. O ran camsillafu a gwallau gramadegol - diolch byth mae fy narllenwyr yn maddau i mi yno. Ac os oedd awdur yr ffeithlun yn edrych yn agos, byddent yn dod o hyd i gamsillafu yn un o'u penawdau eu hunain!

Yn y pen draw, mae llwyddiant eich blog yn dibynnu ar un peth yn unig: P'un a ydych chi'n darparu gwerth i'ch cynulleidfa ai peidio. Os ydych chi, fe welwch eich blog yn tyfu ac yn blodeuo yn adnodd marchnata i mewn gwych i'ch cwmni - yn enwedig trwy beiriannau chwilio. Os nad ydych chi'n darparu gwerth, byddwch chi'n methu. Eich cynulleidfa chi yw'r ffordd anghywir neu gywir i ysgrifennu blog, nid yr ffeithlun hwn!

9-Canllaw-Cam-I-SEO-Infographic

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.