Cwympo ... dim foo-foo os gwelwch yn dda.

DamwainDdoe oedd y diwrnod cyntaf i mi ddod adref a phartio allan. Heddiw mi ddamwain. Fel llawer, dwi'n greadur o arfer. Yn ddiddorol ddigon, mae fy arferion yn wythnosol, serch hynny. Mae fy mhenwythnosau bron bob amser yn llawn dop, felly pa bynnag arfer yr oeddwn yn yr wythnos o'r blaen, mae'n dod i ben fel arfer erbyn nos Sadwrn. Os ydw i'n hwyr yn gweithio ddydd Llun, rydw i fel arfer yn hwyr trwy'r wythnos. Os ydw i'n gweithio'n hwyr ddydd Llun ... dwi'n gweithio'n hwyr trwy'r wythnos.

Y penwythnos diwethaf hwn gweithiais y penwythnos cyfan. Rydyn ni'n anelu am ryddhad yn y gwaith, ac roeddwn i'n jyglo dim llai na 6 phrosiect ochr ar yr un pryd. Mae'r weithred gydbwyso yn hwyl, ond rydw i'n tueddu i ymgymryd â mwy a mwy ... ac rydw i'n gweithio'n galetach ac yn galetach. Neithiwr fe ddaliodd i fyny gyda mi ac mi wnes i napio. Heno, mi wnes i daro. Dwi wedi pooped allan. Ac rydw i wedi dechrau'n wael ar fy 'wythnos o arferion'. Nawr byddaf wedi blino ar unwaith pan gyrhaeddaf adref o'r gwaith ac mae'n debyg y byddaf yn cael fy hun yn cysgu bob nos pan gyrhaeddaf adref. Argh.

Ar yr ochr ddisglair, mae hynny'n golygu bod galw mawr arna i, bob amser yn beth da! Ar yr ochr negyddol, nid wyf yn hoffi setlo ar fy ngwaith. Mae gen i ddealltwriaeth ragorol o ddarparu perffeithrwydd yn erbyn cyflawni. Rwy'n hoffi perffaith. Rwy'n casau yn unig cyflawni ... er na fyddai fy nghleientiaid byth yn gwybod y gwahaniaeth. Mae cyflawni yn aml yn golygu fy mod yn cael fy hun yn 'ail-wneud' rhywbeth yr oeddwn yn gwybod y gallwn fod wedi'i wneud yn berffaith wrth ei ddanfon pe bawn i wedi cael yr amser ychwanegol.

Mae Marchnata a Meddalwedd yn aml fel hyn, serch hynny, onid ydych chi'n meddwl? Mae dyddiadau cau yn mynnu eu bod yn cael eu gweithredu ac yn aml yn taflu perffeithrwydd. Mae'r calendr yn aml yn bwysicach na'r canlyniadau. Mae'r angen i gyflawni yn gryfach na'r angen i gyflawni'n berffaith. Yn aml, sylwaf y byddai'n well gan gleientiaid aberthu nodweddion, ymarferoldeb ac estheteg i gael rhywbeth yn eu dwylo yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. A yw hyn yn ddiffyg Americanaidd? Brwyn, rhuthro, rhuthro… damwain? Neu a yw hyn yn ddiffyg byd-eang?

Nid wyf yn eirioli 'ymgripiad'. Ymgripiad yw pan fydd y diffiniad o gwblhau yn parhau i 'ymgripio' nes na fyddwch chi byth yn gallu cwblhau prosiect. Rwy'n dirmygu 'ymgripiad'. Hyd yn oed heb ymgripiad, sut mae'n ymddangos nad ydym byth yn cael yr amser i weithredu'n berffaith bellach?

Yn Ffatri Siocled South Bend, rwy'n archebu fy nghoffi gyda dim foo-foo… Yn golygu dim llwy siocled, dim hufen chwip, dim ceirios, dim llwch siocled na thaennell o surop… dim ond y coffi. Nid oes unrhyw foo-foo yn cael fy nghoffi i mi, heb aros am y pethau eraill.

Nodyn: Os nad ydych erioed wedi bod i'r Ffatri Siocled South Bend, rydych chi'n colli allan ar le gwych gyda gweithwyr gwych. Mae ganddyn nhw bersonoliaeth ... nid dronau difeddwl. A'r tro cyntaf i chi gael mocha neis, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y foo-foo. Mae'n wledd braf.

Yn ôl at fy mhwynt ... mae cwmnïau'n hoffi google, Flickr, 37 Arwydd ac mae llwyddiannau modern eraill yn taflu'r 'foo foo'. Mae'r Folks hyn yn adeiladu meddalwedd wych heb unrhyw foo foo. Maent yn adeiladu cymwysiadau sy'n cyflawni'r swydd, ac maent yn weddol bendant nad yw'n gwneud mwy na hynny. Mae'n gweithio. Mae'n gweithio'n dda. Efallai y bydd rhai o'r farn nad yw'n 'berffaith' oherwydd nad oes ganddo'r foo-foo. Mae cyfraddau llwyddiant a mabwysiadu enfawr yn dweud wrthyf nad yw hyn yn wir am y mwyafrif, serch hynny. Maen nhw eisiau iddo wneud y gwaith yn unig - datrys y broblem! Sylwaf yn fy ngwaith, ein bod yn treulio llawer o amser ar y foo-foo.

Tybed a ydych chi'n chwalu heb unrhyw foo foo.

Efallai bod angen i ni ddechrau trefnu ein cyflawniad fel hyn er mwyn i ni allu cyflawni'n well ac yn gyflymach:

Foo-foo:Beth ydyn ni'n mynd i'w alw? Sut mae'n mynd i edrych? Beth yw'r holl opsiynau y gallwn eu rhoi ynddo? Beth mae ein cystadleuwyr yn ei wneud? Beth mae ein cleientiaid ei eisiau? Pryd mae'n rhaid i ni gael ei wneud?
Dim foo-foo: Beth mae'n mynd i'w wneud? Sut mae'n mynd i'w wneud? Sut fyddai defnyddiwr yn disgwyl iddo ei wneud? Beth sydd ei angen ar ein defnyddwyr? Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i wneud hynny?

2 Sylwadau

 1. 1

  Foo-foo, foo-foo ... yn dal i geisio cael gafael ar yr hyn y mae hyn yn ei olygu mewn perthynas â meddalwedd, yn hytrach na choffi. Gyda choffi roedd yn ymddangos yn ddigon syml, fel yn foo-foo oedd yr holl bethau allanol nad oedd yn persay coffi. O'ch enghreifftiau o gwmnïau sy'n taflu'r foo-foo, pob gwe 2.0 mae'n ymddangos, mae'n ymddangos bod eu meddalwedd wedi'i seilio ar 'symlrwydd', o safbwynt defnyddiwr o leiaf, yn swyddogaethol ac yn esthetig. Mae'n debyg y byddaf yn gofyn ychydig yn ddryslyd yw lle rydych chi'n gofyn cwestiynau foo-foo yn erbyn dim foo-foo, gan nad wyf yn siŵr a yw rhai o'r cwestiynau hyn yn cynhyrchu foo-foo ai peidio yn y naill gategori.

  Beth ydyn ni'n mynd i'w alw? Wel, mae google, flickr a'r enwau ar gyfer y feddalwedd a ddyluniwyd gan 37 signal i gyd yn ymddangos yn weddol fachog a phwysig, ac rwy'n credu bod peth amser wedi mynd i feddwl amdanyn nhw. Sut mae'n mynd i edrych? Syml, glân, gwe 2.0 ... unwaith eto aeth rhywfaint o feddwl i mewn i hyn ar gyfer y cwmnïau hynny, opsiynau ... dal i fod yn foo-foo dwi'n meddwl. Beth mae ein cystadleuwyr yn ei wneud, yn dal yn bwysig, os onlt er mwyn gwneud y gwrthwyneb, neu o leiaf beidio â gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud. Mae'r hyn y mae cleientiaid ei eisiau yn bwysig ... nid yw'r hyn y mae cleientiaid yn credu eu bod ei eisiau mor bwysig. Pryd mae'n rhaid i ni ei wneud, yn dal i fod yn bwysig, yn enwedig ym maes meddalwedd rhyngrwyd.

  Beth mae'n mynd i'w wneud? Sut mae'n mynd i'w wneud? Dim foo-foo yma dwi'n meddwl. Sut fyddai defnyddiwr yn disgwyl iddo ei wneud? I mi, gallai hyn fod naill ai'n foo neu'n ddi-foo. Beth sydd ei angen ar ein defnyddwyr? Rwy'n credu nad yw'n foo yma. Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i wneud hynny. Iawn felly mae'r ail set o gwestiynau yn ymddangos yn weddol ddi-foo i mi. Y set gyntaf yw'r hyn a wnaeth fy nrysu ychydig.

  Efallai mai'r cwestiwn pwysicaf i mi yw 'Pam mae ei angen?'

 2. 2

  Summae,

  Rydych chi ar y trywydd iawn gyda fy mhwynt. Mae'r cwestiynau'n debyg iawn, ond maen nhw i gyd yn torri i lawr i'r union gwestiwn y gwnaethoch chi ei ofyn ... 'Pam mae ei angen?'

  Mae gen i gydweithiwr a ffrind, Chris Baggott, pwy sy’n hoff o ofyn “Pa broblem y mae’n ei datrys?”. Enw’r ap, yr edrychiad, yr opsiynau, y gystadleuaeth, yr eisiau, yr amseru… rhoddir sylw i bob un o’r rheini ym myd meddalwedd, ond ni ofynnir byth… “Pa broblem y mae’n ei datrys?”

  Fe ddylen ni fod yn treulio amser ar y cwestiynau cywir, yn hytrach na threulio cymaint o amser yn ateb y rhai anghywir!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.