COVID-19: Defnyddwyr ac Ystadegau Prynu #StayAtHome

Ystadegau Defnyddwyr Aros yn y Cartref

Nid yw pethau'n edrych yn rhy dda ar gyfer dyfodol economaidd unrhyw un o ystyried y pandemig a'r gorchmynion cloi i lawr dilynol gan lywodraethau ledled y byd. Rwy'n credu y bydd hwn yn ddigwyddiad hanesyddol a fydd yn cael effaith enfawr, barhaus ar ein byd ... o'r methdaliadau busnes cynyddol a diweithdra, er hynny i gynhyrchu bwyd a logisteg. Os dim arall, mae'r pandemig hwn wedi dangos pa mor eiddil yw ein heconomi fyd-eang.

Wedi dweud hynny, mae sefyllfa orfodol fel hon yn gwneud i ddefnyddwyr a busnesau addasu. Wrth i fusnesau wneud eu rhan a chael gweithwyr i weithio gartref, rydyn ni'n gweld cyfathrebiadau fideo ar raddfa fawr. Efallai y byddwn yn cyrraedd lefel o gysur gyda'r gweithgaredd hwn lle gellir lleihau teithio busnes yn y dyfodol - gan ostwng costau gweithredu yn ogystal â helpu'r amgylchedd. Nid yw'n newyddion da i'r diwydiannau teithio a chwmnïau hedfan, ond rwy'n sicr y byddant yn addasu.

Mae OwnerIQ, a gafwyd gan Inmar yn Ch4 2019, yn darparu cryn dipyn o fewnwelediad i sut mae defnyddwyr yn addasu i'w harfer newydd o aros gartref, siopa gartref, ac addasu eu hymddygiad prynu i gynhyrchion yn unol â hynny. Dadansoddodd OwnerIQ ddata siopwyr ar-lein o’u Platfform CoEx i ddarparu’r wybodaeth, a gyflwynwyd ganddynt yn graffigol yn eu ffeithlun, Sut mae Defnyddwyr yn #StayingHome.

Newidiadau Ymddygiad Defnyddwyr COVID-19

Mae'n eithaf amlwg o'r ffeithlun bod defnyddwyr yn gwario arian ychwanegol ar nifer o eitemau:

  • Offer sy'n Gysylltiedig â Swyddfa - gwella eu cysur a'u cynhyrchiant wrth weithio o'u swyddfa gartref.
  • Atmosffer Cartref - buddsoddi mewn eitemau sy'n gwneud aros gartref yn fwy cysur.
  • Gofal Personol - buddsoddi mewn eitemau sy'n lleddfu eu meddyliau ar straen y pandemig a'r unigedd.
  • Gofal Cartref - oherwydd ein bod ni'n treulio amser gartref a ddim yn mynd allan, rydyn ni'n buddsoddi mewn prosiectau yn ein cartrefi ac o'u cwmpas.

Ystadegau Defnyddwyr Aros yn y Cartref Infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.