COVID-19: Cyfryngau Pandemig a Chymdeithasol Corona

Cyfryngau Cymdeithasol Da

Po fwyaf y mae pethau'n newid, po fwyaf y maent yn aros yr un peth.

Jean-Baptiste Alphonse Karr

Un peth da am gyfryngau cymdeithasol: nid oes angen i chi wisgo masgiau. Gallwch chi ysbeilio unrhyw beth ar unrhyw adeg neu'r amser fel sy'n digwydd yn ystod yr amseroedd taro COVID-19 hyn. Mae'r pandemig wedi dod â rhai ardaloedd i ganolbwynt miniog, miniogi ymylon crwn, ehangu'r erlidiau, ac, ar yr un pryd, pontio rhai bylchau.

Mae'r toiledau fel meddygon, parafeddygon, a'r rhai sy'n bwydo'r tlawd yn gwneud hynny gyda'r geg ar gau y tu ôl i fasgiau. Nid yw'r rhai sy'n cael eu heffeithio'n wael gan y pandemig a heb unrhyw addysg yn canfod unrhyw ffordd i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i adael i'r byd glywed eu cri visceral o newyn. Mae cathod braster wedi'u bwydo'n dda yn rhannu ryseitiau ac yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i arddangos sut maen nhw'n pasio'r amser.

Beth Yw Cyfryngau Cymdeithasol Yn Ei Wneud Ar Gyfer Y Pandemig?

Facebook yn ôl pob tebyg rhoi 720,000 o fasgiau wyneb ac addo dod o hyd i gyflenwad mwy a'i gyflenwi. Fe wnaeth addewid i roi $ 145 miliwn i weithwyr iechyd a busnesau bach.

whatsapp creu a Hwb gwybodaeth Coronavirus a chaniatáu i WHO lansio chatbot i rybuddio pobl am risgiau coronafirws. Mae wedi yn ôl pob sôn, addawodd $ 1 miliwn i Rhwydwaith Gwirio Ffeithiau Rhyngwladol Sefydliad Poynter i gefnogi cynghrair ffeithiau coronafirws sy'n bresennol mewn 45 o wledydd trwy 100 o sefydliadau lleol. Mae yna Cynnydd o 40% yn Whatsapp defnydd.

Mae angen canmol Instagram cymryd camau i atal y lledaeniad o wybodaeth anghywir.

Twitter mae defnyddwyr wedi cynyddu mewn nifer o tua 23% yn ystod tri mis cyntaf 2020 ac mae'r platfform yn gwahardd trydariadau a allai effeithio ar ymlediad coronafirws. Mae Twitter yn rhoi $ 1 miliwn i'r Pwyllgor i Ddiogelu Newyddiadurwyr a'r Sefydliad Cyfryngau Rhyngwladol Menywod.

LinkedIn 16 cwrs dysgu heb eu cloi y gall defnyddwyr gael mynediad am ddim ac mae'n cyhoeddi awgrymiadau i fusnesau ar yr hyn y dylent ei bostio yn ystod y pandemig parhaus.

Netflix yn addo cynnwys ffres i ddiddanu pobl yn ystod y cyfnod cau gorfodol.

Mae Youtube yn gwneud ei ran erbyn cyfyngug hysbysebion cysylltiedig i Coronavirus.

Sprinklr crynhoi ystadegau sy'n dangos y soniwyd am dermau cysylltiedig â COVID-19 a coronafirws dros 20 miliwn o weithiau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, newyddion a theledu.

Mae'r rhestr yn mynd ymlaen gyda Snapchat, Pinterest, a sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill yn torri i mewn. Mae hynny i gyd yn dda ond sut mae pobl yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod y pandemig?

Da y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n rhaid i bobl aros gartref yn orfodol ac mae hynny'n arwain at dreulio mwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol. Mae 80% o bobl yn defnyddio mwy o gynnwys ac mae 68% o ddefnyddwyr yn chwilio am gynnwys sy'n gysylltiedig â phandemig. Diolch byth, nid amser pasio yn unig yw pawb.

Mae ychydig o ddinasyddion pryderus wedi creu gwe gymdeithasol lle maent yn cynnig ac yn dosbarthu bwyd wedi'i goginio gartref i'r anghenus ar wahân i dynnu sylw at leoedd ar gyfer cysgodi a gofal iechyd sylfaenol i'r anghenus yn eu dinasoedd. Er enghraifft, dechreuodd grŵp o bobl ym Mumbai ddefnyddio eu hadnoddau i goginio bwyd a'i ddosbarthu i'r anghenus. Tyfodd yn llinell gymorth a gwefan gyda mwy o bobl yn ymuno yn y gweithgaredd ar draws dinasoedd eraill.

Lansiodd K Ganesh o Big Basket, Juggy Marwaha o JLL, a Venkat Narayana o Prestige Group gychwyn BwydoBangalore i helpu dan anfantais economaidd yn ystod y pandemig Covid19 hwn. Byddant yn darparu bwyd i oddeutu 3000 o blant difreintiedig a'u teuluoedd drwodd Sefydliad Dynoliaeth Parikrma. Eu nod yw gweini 3 phryd lakh yn ystod y cyfnod cloi.

bwydo fy bangalore
Credyd Image: JLL

Mae cyrff anllywodraethol yn gwneud eu rhan i ddarparu bwyd, glanweithyddion, citiau groser a masgiau yn ystod y cyfnod cau pandemig hwn.

Mae enwogion yn ymuno â chyngor di-baid ar sut i fod yn ddiogel ac yn cael ei amddiffyn. Tybir bod pobl yn fwy parod i dderbyn cyngor pan fydd yn deillio o enwogion.

Fodd bynnag, mae anfanteision hefyd.

Drwg y Cyfryngau Cymdeithasol

Pan mae newyn eang a phobl yn llwgu mae yna enwogion sy'n manteisio ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos y ryseitiau egsotig maen nhw'n eu paratoi fel ffordd i basio amser.

Nid yn unig yn India ond ledled y byd, yn enwedig yn yr UD ac yn Ewrop, mae Mwslimiaid wedi bod ar ddiwedd derbyn swyddi casineb yn beio'r gymuned gyfan am y pandemig. Mae newyddion a fideo ffug, yn ogystal â chymell swyddi, yn amlhau, sy'n beth truenus.

Mae pleidiau gwleidyddol yn ceisio gwneud gwair tra bod yr Haul COVID yn tywynnu. Gallent ddangos ychydig yn fwy o sensitifrwydd yn lle gwleidydda'r firws.

Yn ôl yr arfer, mae'r diegwyddor yn manteisio ar gyfryngau cymdeithasol i wthio meddyginiaethau ysblennydd a allai fod yn fwy peryglus na COVID-19. Mae rhai yn dymuno masnacheiddio'r cyfle. Mae eraill yn cynnig cyngor neu newyddion a all gamarwain fel: Mae'r Tsieineaid yn fwriadol yn bwriadu heintio'r byd a chymryd drosodd…, Sipian dŵr a gargle i olchi'r firws…, Bwyta garlleg amrwd…, Defnyddiwch wrin buwch a thaw buwch…, Lampau a chanhwyllau ysgafn a llosgi arogldarth i yrru corona i ffwrdd… Ni all plant ei ddal… ac yn y blaen. Yna mae yna bobl yn cynnig apiau olrhain corona sy'n cynnwys meddalwedd faleisus.

Mae pennaeth hyll comiwnyddiaeth yn dod o hyd i dir ffrwythlon yn y cyfryngau cymdeithasol ac mae'r rhwyg yn debygol o barhau ymhell ar ôl i'r coronafirws ddiflannu neu ymsuddo.

Marchnata Gyda Chyffyrddiad Humane

Harddwch cyfryngau cymdeithasol yw y gallwch chi ganolbwyntio'n llwyr ar hyrwyddo'ch brand a'ch enw da a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol yn unig. Mae marchnata heddiw wedi newid ei safiad ychydig i ychwanegu patina trugarog at ei weithgaredd.

Mae cwmnïau bellach yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddangos pryder am gwsmeriaid ac estyn allan i gynorthwyo mewn unrhyw ffordd y gallant, nid cymorth sy'n gysylltiedig â chynhyrchion yn unig. Dyma amser i adeiladu ymddiriedaeth, hybu hyder, a meithrin perthnasoedd. Mae cwmnïau gofalu yn gwneud yn union hynny. Ennill ewyllys da heddiw. Bydd yn cyfieithu i refeniw yn nes ymlaen oherwydd bod pobl yn cofio.

Roedd marchnatwyr digidol yn defnyddio geiriau allweddol syth yn deillio o ymchwil. Nawr mae'n rhaid iddyn nhw ail-ymchwilio i eiriau allweddol gyda phwyslais ar dermau cysylltiedig â COVID-19 i greu effaith wahanol a dweud y gwir ar dargedau. Rhaid cofio hefyd Brandwatch yn darganfod bod teimlad o amgylch swyddi sy'n gysylltiedig â firws corona yn negyddol ar y cyfan.

Un peth nodedig am y effaith bandemig ar gyfryngau cymdeithasol yw bod Youtube, Facebook, a Twitter yn gweithio i ddemocrateiddio gwybodaeth a dadwenwyno pyst gwenwynig.

O safbwynt ehangach, gellir dweud y bydd y rhai sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i wneud daioni yn gwneud hynny a bydd y rhai sy'n dueddol o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i weithio drygioni yn gwneud hynny. Mae'r pandemig wedi newid pethau ychydig ar gyfryngau cymdeithasol ond, fel maen nhw'n dweud, po fwyaf y mae pethau'n newid, po fwyaf maen nhw'n aros yr un peth. Byddwn yn gwybod, chwe mis o nawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.