Nid oes Angen Gradd Busnes arnoch i Ddeall hyn

Iawn, mae'n bryd rantio. Yr wythnos hon rydw i wedi cael fy curo i fyny cwpl o weithiau ac rydw i wir ar golled bod rhai o'r bobl hyn wedi ei wneud cyhyd ag y maen nhw mewn busnes. Rwyf am gael ychydig o bethau'n syth pan ewch i drafod a phrynu gwasanaethau gan eich Asiantaeth nesaf.

Y Pris yw'r hyn rydych chi'n ei dalu, nid yr hyn rydych chi'n ei gael

Dyma gost y cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n edrych i'w brynu. Er y gallai cost dau gynnyrch neu ddau wasanaeth fod yr un fath yn union, ni fydd y cynnyrch neu'r gwasanaeth gwirioneddol rydych chi'n ei dderbyn yr un peth. O ganlyniad, peidiwch â gofyn am restr siopa o crap a gofyn am ddyfynbrisiau cyfyngedig ... rydyn ni'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Rydych chi'n mynd i gymryd y rhestr siopa a gofyn am ddyfynbrisiau cyfyngedig a'u siopa i bawb arall. Nid pawb arall ydyn ni. Waeth pa mor fanwl yw'r rhestr siopa, ailadroddaf, nid ydym yn bawb arall. Bydd yr hyn rydyn ni'n ei ddarparu i chi yn wahanol. Nodweddion gwahanol, gwahanol wasanaethau, gwahanol linellau amser, gwahanol agweddau ac yn y pen draw, canlyniadau busnes gwahanol.

Os ydych chi'n siopa am asiantaeth yn seiliedig ar bris, rydych chi'n gollwr nad yw'n deall busnes. Yno, dywedais hynny. Nid Wal-mart yw marchnata ar-lein. Stopiwch hi.

Nid yw talu llai yn golygu eich bod wedi arbed arian

Gobeithio y bydd yr hyn y gwnaethoch chi benderfynu a chytuno arno i'w dalu ynghlwm wrth y gwerth rydych chi'n rhagweld y byddwch chi'n ei dderbyn gyda'r cynnyrch neu'r gwasanaeth. Os cawsoch drwydded feddalwedd flynyddol a bod y feddalwedd wedi eich helpu i wneud pethau'n fwy effeithlon (aka: Enillion ar Fuddsoddiad), eich helpu i gadw mwy o fusnes (aka: Enillion ar Fuddsoddiad), eich helpu i gaffael mwy o fusnes (aka: Enillion ar Fuddsoddiad) neu eich helpu i gynyddu proffidioldeb (aka: Enillion ar Fuddsoddiad) yna'r roedd gwerth yr hyn a gawsoch yn fwy na'r pris a dalwyd gennych. Mae hyn yn beth da. Dyma beth rydych chi am ei wneud.

I'r gwrthwyneb, talu llai mae arian a pheidio â chael elw ar fuddsoddiad yn ddrwg. Mae hyn yn golygu eich bod wedi colli arian ... ddim achub arian. Felly ... ewch i brynu'r logo ar safle crowdsource yn lle llogi asiantaeth frandio a gwario chwe digid i edrych fel corfforaeth biliwn doler yn lle siop gwirod Downtown. Dylech fod yn disgwyl canlyniadau gwahanol a gwerth gwahanol am yr arian y gwnaethoch ei fuddsoddi.

Nid yw talu mwy yn golygu eich bod wedi cael eich diswyddo

Torrodd teledu fy Mam yr wythnos hon. Edrychodd yn ôl ac roedd yn 7 oed ac fe gostiodd $ 2,200 yn ôl iddi pan brynodd hi. Heddiw, archebodd fy Mam deledu llawer gwell gyda sgrin ehangach am $ 500. Rhyfeddodd at sut mae technoleg wedi esblygu mor gyflym a pha mor fforddiadwy y gallai brynu teledu newydd, gwell. Doedd hi ddim yn ddig iddi rwygo 7 mlynedd yn ôl. Roedd hi'n hapus ei bod hi'n cael rhywbeth gwych nawr. Mae hyn yn beth da.

Yn ddiweddar adrodd dadansoddiad safle awtomataidd arferai hynny gymryd wythnos i ddau berson ei gwblhau â llaw. Mae'r hyn a gymerodd tua 60 awr i ni gyda chyfres o gymwysiadau meddalwedd a drwyddedwyd gennym bellach yn cymryd llai nag awr i ni. Rwy'n gadael i rai o'n cleientiaid a oedd yn hapus â'n hadroddiadau yn y gorffennol wybod a yw'r ymdrech newydd a rhoi gwybod iddynt - ers hynny ein costau bellach yn ffracsiwn o'r hyn oeddent, roeddem yn trosglwyddo'r arbedion hynny i'n cwsmeriaid. Mae'n arwyddocaol - gallai'r hyn y gwnaethon nhw dalu am 1 amser nawr gael blwyddyn gyfan o adroddiadau gennym ni.

Ymunodd y mwyafrif, ond ysgrifennodd un fi yn ôl a dweud eu bod yn pissed eu bod rhwygo i ffwrdd eu bod wedi talu cymaint am yr adroddiad blaenorol. Wrth gwrs, pan wnaethon ni gyflwyno'r adroddiad, roedden nhw'n ecstatig ... heb eu pissio. Fe wnaethant ddefnyddio'r adroddiad fel glasbrint ar gyfer datblygu eu strategaeth farchnata ar-lein ar gyfer y flwyddyn nesaf. Byddai buddsoddiad ychydig filoedd o ddoleri yn yr adroddiad yn arwain at gannoedd o filoedd o ddoleri yn gyfnewid. Dyna'n union yr oeddent yn ei feddwl, hyd nes i ni ostwng ein pris. Pan wnaethon ni ostwng y pris fe wnaethon ni rywsut symud o werth gwych i ripoff.

Ych.

Nawr bod y rant drosodd, dywedaf hyn. Byddwn yn gweithio mor effeithlon â phosibl i sicrhau bod gwerth y gwaith a wnawn yn fwy na'r pris rydych chi'n ei dalu. Pan fyddwn yn gwneud hynny, fe gewch ganlyniadau busnes gwell. Pan fyddwch chi'n sicrhau canlyniadau busnes gwell, byddwch chi'n gwerthfawrogi'r gwaith rydyn ni'n ei wneud i chi. Os na chyflawnwn y canlyniadau hynny, yna gallwn drafod hynny hefyd.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.