Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Pwy sy'n berchen ar eich dilynwyr Twitter corfforaethol?

Hanes eithaf diddorol ar y New York Times o sut Mae Phonedog yn siwio gweithiwr blaenorol i gael mynediad at ddilynwyr Twitter ar y cyfrif a sefydlodd fel rhan o'u gwaith allgymorth cyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl y safonau cyflogaeth cyfredol yn y wlad, mae'n debyg bod PhoneDog o fewn eu hawliau yn llwyr ... mae'r gwaith rydych chi'n ei wneud ar amser cwmni yn nodweddiadol sy'n eiddo gan y cwmni. Fodd bynnag, mae gan y cyfryngau cymdeithasol newid y canfyddiad a'r rhyngweithio rhwng cwmnïau a'u rhwydwaith. Arferai fod pobl yn gallu sefyll y tu ôl i'r brand i gyfathrebu â'r rhwydwaith. Fe wnaethon ni ddysgu trwy hysbysebion, brandiau, logos, sloganau a chyfleoedd noddi eraill. Y broblem yw bod cyfryngau cymdeithasol bellach yn rhoi pobl o flaen y cwmni ac mewn cysylltiad uniongyrchol â'r brand. Fy nghred bersonol yw, oherwydd bod cyfryngau cymdeithasol yn newid llif cyfathrebu, mae'r patrymau perchnogaeth yn newid hefyd.

Mae edrych yn ôl bob amser yn 20/20, ond yn syml polisi cyfryngau cymdeithasol byddai wedi sefydlu hyn ymlaen llaw. Er y gallai Phonedog ennill y rhyfel cyfreithiol p'un a ydynt yn berchen ar y fenter ai peidio, camgymeriad oedd y ffaith na wnaethant osod y disgwyliad hwn mewn polisi cyfryngau cymdeithasol. Yn fy marn i, credaf yn onest nad oes gan eu hachos unrhyw rinwedd yn seiliedig ar hyn yn unig. Rwy'n credu mai cyfrifoldeb y cwmni bob amser yw gosod y disgwyliad ar gyflogaeth a pherchnogaeth.

Trydar Gochel Noah Kravitz

Gan nad oes gan unrhyw un bêl hud, mae angen i chi feddwl am hyn gyda'ch gweithwyr a gosod disgwyliadau priodol:

  • Os nad ydych chi am i'ch gweithwyr wneud hynny eu hunain eu dilynwyr, gallwch eu cael i reoli a chyfleu cyfrif a noddir gan gorfforaethol. Enghraifft: Yn lle cael ein gweithwyr i reoli eu cyfrifon eu hunain, rydyn ni'n darparu mynediad iddyn nhw @dknewmedia gyda Hootsuite ac Clustogi. Rwyf wedi sylwi mai enw rhai cwmni fydd enw'r handlen, tra mai'r enw gwirioneddol ar y cyfrif yw'r gweithwyr. Rwy'n credu bod hynny'n gosod disgwyliad gyda'r gynulleidfa a'r cwmni ar bwy sy'n berchen ar y cyfrif.
  • Rwyf wedi sylwi ar gwmnïau eraill a oedd â'u gweithwyr wedi ymuno â Twitter gyda handlen ac enw cyfuniad. Er enghraifft, pe bawn i eisiau i bob gweithiwr gael cyfrif corfforaethol ... efallai y byddwn i'n sefydlu @dk_doug, @dk_jenn, @dk_stephen, ac ati. Nid wyf yn credu bod hwn yn ddull rhy ddrwg, ond byddai'n gas gen i weld a gwych yn dilyn ar gyfrif sydd wedi'i adael yn y pen draw!
  • Yr opsiwn olaf, yn fy marn i, yw'r gorau. Gadewch i'ch gweithwyr adeiladu eu rhwydwaith a'u cadw. Rwy'n gwybod eich bod yn anghytuno â hyn, ond mae grymuso'ch gweithwyr i lwyddo yn bwerus. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod Jenn ac stephen mae'r ddau yn siarad yn aml am Highbridge ar eu cyfrifon. Os ydyn nhw'n adeiladu dilyniant anhygoel, rwy'n edrych arno fel budd o'u cael yn gyflogedig gyda ni ac mae'n werth ychwanegol maen nhw'n dod â nhw i'm cwmni. Fy nghyfrifoldeb i hefyd yw sicrhau eu bod yn hapus a gallaf eu cadw yma!

Mae cymdeithasol yn dechrau gyda phobl, nid cwmni. Nid oedd y dilynwyr hynny yn ddilynwyr Phonedog ... roeddent yn gwerthfawrogi'r cynnwys â llaw Noa Kravitz roedd yn gallu datblygu ar ran Phonedog. Er bod Phonedog o bosib wedi talu Noa, roedd talent Noah yn cael ei ddenu.

Fy ngair olaf ar hyn: mae'n gas gen i'r gair eu hunain ac perchnogaeth o ran cwmnïau, gweithwyr a chwsmeriaid. Nid wyf yn credu bod cwmni byth yn berchen ar weithiwr nac ychwaith yn berchen ar gwsmer. Mae'r gweithiwr yn grefft ... yn gweithio am arian. Mae'r cwsmer hefyd yn gynnyrch masnach… am arian. Mae gan y gweithiwr neu'r cwsmer yr hawl bob amser i adael o fewn ffiniau ei ymgysylltiad cytundebol. Cwmni fel Phonedog yn meddwl eu bod nhw eu hunain gall y dilynwyr hynny ddarparu'r holl brawf yn y byd pam eu bod yn dilyn Noa ac nid cyfrif Phonedog.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol