Pryd ddylai cwmni blymio i'r cyfryngau cymdeithasol?

cynllun cyfryngau cymdeithasol

Roedd llawer o'n sgwrs yn y sesiwn Blogio Corfforaethol BlogINDIANA pan dylai cwmni blymio i'r cyfryngau cymdeithasol, sut dylent blymio i'r cyfryngau cymdeithasol, a sut y dylent rheoli eu henw da ar-lein. Ar gyfer y post heddiw, rydw i'n mynd i dderbyn y cwestiwn pan.

Bydd llawer o bobl yn dweud, heddiw! Nawr! Ddoe! Dydw i ddim. Rwy'n cynghori nad strategaeth farchnata yw cyfryngau cymdeithasol a blogio, maen nhw'n strategaeth gorfforaethol. Nid rhoi eich hun allan ar y farchnad yn unig mohono neidio ar y bandwagon diweddaraf a bydd defnyddwyr yn heidio atoch chi. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cymryd amser, strategaeth a'r adnoddau cywir (offer a phobl fel ei gilydd).

plymio pwll gwag

Photo o Pob Post.

Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn gofyn am lefel o dryloywder a dilysrwydd nad yw llawer o gorfforaethau yn gyffyrddus â nhw. Nid yw cwmnïau'n ateb i gwsmeriaid yn unig - maen nhw'n ateb cystadleuaeth, diwydiant, cyfranddalwyr, gweithwyr a rhagolygon. Hynny yw, gall a bydd cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar bob adran yn eich cwmni a'ch gweithwyr ar bob lefel. Rhaid i chi fod yn barod.

Os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n llwyddiannus trwy daflu blog WordPress i fyny, rydych chi'n anghywir. Rydych mewn perygl o symud i mewn i bresenoldeb chwithig ar-lein y bydd gennych amser anoddach yn cloddio ohono na phe na baech wedi trochi bysedd eich traed o gwbl. Ymgynghorwch ag arbenigwr cyfryngau cymdeithasol sy'n deall yr amrywiaeth o offer sydd ar y farchnad a sut y gallwch elwa o bob un neu o gyfuniad o bawb.

Rhaid i chi gynnwys yr holl arweinwyr yn eich cwmni - y rhai sydd eu hunain strategaeth y gorfforaeth. Os nad oes gennych ddealltwriaeth a phrynu i mewn o ben y gadwyn, bydd aliniad trwy weddill y sianeli yn pallu. Rhoi Marchnata sy'n gyfrifol am eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn trosglwyddo'r allweddi i'r ystafell fwrdd iddynt - efallai na fyddant yn cydnabod yr effaith ar werthiannau, cymorth i gwsmeriaid, boddhad cwsmeriaid, boddhad cyfranddalwyr, ac ati.

cytundeb cwsmer cwmni Fe’i dywedaf eto, mae’r risg y bydd busnes yn mynd i mewn i fyd y cyfryngau cymdeithasol ac yn methu yn waeth na pheidio â mynd i mewn o gwbl.

A yw hyn yn golygu na ddylai cwmni fyth blymio i'r cyfryngau cymdeithasol?

Na ... ond credaf mai dyma pam y bu a mabwysiadu araf o gytundebau a chontractau ar-lein fel Cytundeb Cwsmer y Cwmni. A yw ysgrifenwyr y cytundeb hwn yn deall na all rhai cwmnïau fforddio llofnodi cytundeb fel hyn?

Mae'n rhyfeddod yn ysbrydoledig ac yn fy atgoffa llawer o'r gwleidyddion allan ar y llwybr ar hyn o bryd - maen nhw'n addo popeth dan haul heb fawr o adnoddau i'w cyflawni mewn gwirionedd. Y gwir amdani yw efallai na fydd mwyafrif y cwmnïau yn gallu fforddio cytundeb fel hyn! Yn bersonol, byddwn i wrth fy modd gyda fy nghwmni i arwyddo'r cytundeb - ond dwi'n gwybod y byddai'r cyfranddalwyr a'r arweinyddiaeth yn bawk arno.

Nid yw fy nghwmni hyd yn oed yn rhoi datganiadau i'r wasg ar nodweddion sy'n torri tir newydd rhag ofn i'r gystadleuaeth ei daflu. Mae ein cyrion yn dynn, mae ein cleientiaid yn rhad, ac mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig. Yr oedi cyn bod afloyw gallai roi'r ymyl sydd ei angen arnom i fachu'r cleient mawr nesaf cyn i'r gystadleuaeth wneud. Ymwadiad: Nid wyf yn llwyr ymuno â'r strategaeth hon ond rwy'n parchu profiad y bwrdd sy'n rhedeg ein cwmni. Wedi'r cyfan, eu harian rydyn ni'n gamblo ag ef.

Ar y llaw arall, y risg o beidio â phlymio i'r cyfryngau cymdeithasol yw bod eich cystadleuaeth neu eich cwsmeriaid anfodlon (neu'n waeth… gweithwyr) bydd! Mae yna enghreifftiau gwych o gwmnïau sydd rhwystro ymosodiad beirniadaeth by tynnu eu clogynnau o gyfrinachedd a neidio allan i'r twyll.

Yn y pen draw, credaf (gobeithio) y bydd pob cwmni'n cael ei wthio i alinio ei hun â chontractau fel Cytundeb Cwsmer y Cwmni. Rwy'n gwybod hynny i lawer o gwmnïau, nid yw hynny heddiw.

Ewch ymlaen i Ran 2 o 3!

5 Sylwadau

  1. 1

    Mae 100% yn cytuno cyn belled â phrynu corff cyfan, yn enwedig felly ar y lefelau uchaf, ac yr un peth â chost methu. Mae'n cymryd tunnell o gost cysylltiadau cyhoeddus i ddadwneud mynediad hanner pobi a fethwyd i'r cyfryngau cymdeithasol, ac os nad yw'r materion datrys a achosodd o'r fath yn sefydlog, bydd yn ailadrodd ar ffurf arall i lawr y ffordd. Ar y llaw arall, mae'n debygol y bydd yn anodd iawn cael gafael o'r fath, am rywbeth â chost mynediad isel, a gwelededd corfforaethol isel o ganlyniad. Ni fydd yn ymddangos ar y radar, ac er y gall symud ymlaen ddigwydd, nid yw'n newid paradeim y galon a'r meddwl mewn unrhyw fodd. O leiaf ni fydd, nes bydd rhywbeth da iawn, neu rywbeth drwg yn digwydd.

    Cyn belled ag y mae cytundeb y cwmni cwsmeriaid yn mynd ... byddai cyfreithwyr yn cael diwrnod maes gyda hynny. Allwch chi ddychmygu'r cwmni ffôn, cwmni yswiriant, cwmni technoleg uchel, neu hyd yn oed wneuthurwr maint canolig yn cytuno â'r telerau hynny, gan dybio eu bod yn deall goblygiadau o'r fath, ac nid dim ond math da o beth i'w wneud? Mae ganddo lawer o botensial da mewn theori ... ond o'i gymryd yn llythrennol, siaradwch am lawer iawn i atwrnai plaintiffs, i gystadleuydd, am wybodaeth strategol, ond hefyd i recriwtio, a hyd yn oed recriwtwyr yn gyffredinol.

    Nid yw cytundeb y cwmni cwsmeriaid yn beth drwg o reidrwydd, ond mae'r canlyniadau anfwriadol yn eithaf sylweddol, oni bai mai dim ond math o wasanaeth gwefus yn unig ydyw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.