Sut ddylai Cwmni blymio i'r cyfryngau cymdeithasol?

Dyma ran 2 o gyfres 3 rhan. Rhan 1 oedd Pryd ddylai Cwmni blymio i'r cyfryngau cymdeithasol? Mae'n ddrwg gennym am yr oedi ar y swydd hon, mae wedi bod yn dipyn o wythnos yn y gwaith - 3 phrosiect yn dod i ben, un ohonynt dros flwyddyn yn y lluniad!

Oedais hefyd gan fod trafodaeth wych o gwmpas y post cyntaf, yn enwedig mewn a post gan y Folks yn Deep Tech Dive:

Ond rwy'n cwestiynu honiad Doug y dylech yn gyntaf gynnwys yr holl arweinwyr yn eich cwmni? y rhai sy'n berchen ar strategaeth y gorfforaeth.? Efallai bod Indianapolis ar blaned wahanol (Jeff, rydych chi'n dod o Kentucky, beth ydych chi'n ei feddwl?) Lle mae gan y tîm gweithredol yr amser a'r ddealltwriaeth o'r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd kumbaya. Ond yma, y ​​ffordd gyflymaf o ladd menter gyfathrebu newydd yw ei ddal yn wystlon i gonsensws ar y lefel uchaf. Nid nad yw cymeradwyaeth arweinyddiaeth yn bwysig, ond ei bod bron yn amhosibl ei gyflawni, yn enwedig CYN y gallwch chi ddangos unrhyw ROI concrit.

Mae'n debyg imi golli'r marc ar yr un hwn yn fy swydd: nid wyf yn poeni am gael penderfyniad consensws ar lefel ystafell fwrdd. Yr hyn rwy'n wirioneddol bryderus ag ef yw helpu arweinyddiaeth y cwmni i gydnabod y cyfleoedd a'r trapiau a fydd yn codi trwy agor eich busnes i'r strategaeth hon. Mae'r awdur yn parhau:

Weithiau mae strategaeth fach-fach yn gweithio'n well, mewn sawl ffordd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw un ysgrifennwr mentrus, rhai offer rhad iawn, ac un broblem gyfathrebu y gallwch chi ei mesur. Efallai ei fod mor sylfaenol â chael mwy o draffig i'ch Gwefan. Neu godi ymwybyddiaeth o ddeunyddiau a rhaglenni cymorth newydd. Neu ehangu diddordeb cwsmeriaid trwy ddweud storïau diddorol am sut mae pobl go iawn yn defnyddio'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau.

Er fy mod yn cytuno y bydd hyn yn rhoi cychwyn cyflym i'ch cwmni a dim digon o amser i fynd i'r 'pwyllgor twll du', rwyf wedi gweld y dull hwn yn cael canlyniadau rhagorol a dinistriol. Efallai mai'r enghraifft orau a welais o'r strategaeth hon oedd ffrind Chris Baggottblog ar Marchnata E-bost Arferion Gorau. Wrth gwrs, roedd gan Chris y fantais o fod yn berchennog ac yn Brif Swyddog Marchnata ExactTarget, felly roedd hi ychydig yn haws neidio yn ôl bryd hynny.

Nid y cwestiwn yw a gafodd blog Chris effaith. Cafodd effaith anhygoel! Y cwestiwn yw a gyrhaeddodd ei lawn botensial ai peidio a chael yr effaith ar fusnes, ledled y sefydliad gallai cael. Gadawodd Chris UnionTarged i ddechrau Compendiwm Blogware (ymwadiad: Cynorthwyais Chris i ddatblygu'r cysyniad gwreiddiol) oherwydd ei fod yn rhagweld hyn hefyd!

Dysgodd Chris raffau blogio dros sawl blwyddyn ar Typepad. Erbyn i Chris gyfrifo potensial y blog ar Farchnata Peiriannau Chwilio, integreiddio, ac ati, roedd yn rhy hwyr i symud i ffwrdd ohono Typepad a manteisio i'r eithaf ar y cyfrwng blogio. Roedd wedi ei gysylltu ym mhobman (mae'n dal i fod yn # 1 am Marchnata E-bost Arferion Gorau“. Roedd yna ychydig ddwsin o dermau eraill y byddai Chris wedi hoffi bod wedi bod yn gysylltiedig â nhw ar gyfer cynhyrchu plwm yn ExactTarget, ond nid oedd ganddo unrhyw ffordd o ddeall mai’r diwrnod y gwnaeth o neidio a dechrau blogio. Byddai hefyd wedi bod wrth ei fodd yn cael pobl eraill ym mlog y sefydliad hefyd - i gyflyru'r effaith.

Pwy Sy'n Dweud wrthych Sut?

gofod swyddfaDyma pam rydw i'n eiriolwr mor enfawr o ddod o hyd i'r ymgynghorwyr Cyfryngau Cymdeithasol cywir ar gyfer eich busnes. Gall ymgynghorydd gwych adolygu'ch offer, eich busnes a dod o hyd i'r offer priodol a fydd yn ffitio i'ch strategaeth. Mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol lleol hefyd yn ymwybodol o'r dirwedd cyfryngau cymdeithasol - a gallant eich cynorthwyo gyda lle i weithredu eich strategaeth, nid dim ond sut.

Gall eich dyn TG gael WordPress yn rhedeg mewn 5 munud (y gosodiad 1-clic enwog). A yw hynny'n golygu ei fod yn gwybod sut i lunio'ch thema ar gyfer ymlusgwyr peiriannau chwilio? A yw'n gwybod sut i gynllunio'r permalinks a'r teitlau tudalennau i gael yr effaith fwyaf? A yw'n gwybod pa ategion y mae'n rhaid eu cael? Na, nid yw - fel arall byddai'n rhedeg blog llwyddiannus, yn siarad ac yn ymgynghori ar yr ochr. Dyma un o'r meysydd hynny lle gallwch chi gael eich twyllo'n llwyr gan yr ysbryd Ffynhonnell Agored.

Dwi'n hoff iawn o Open Source! Dwi'n caru WordPress! A fyddwn i'n ei ddefnyddio i ddechrau strategaeth cyfryngau cymdeithasol gynhwysfawr ar gyfer corfforaeth? Nope. System rheoli cynnwys awdur-ganolog yw WordPress, nid system rheoli cynnwys cwmni-ganolog.

Pwy yw Llais Eich Cwmni?

Yn aml, nid eich adran farchnata yw eich adnoddau gorau ar gyfer gweithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnatwyr yn griw brwd. Rydyn ni'n meddwl ar ein traed ac yn aml mae gennym ni'r strategaeth frand gyffredinol mewn golwg pan rydyn ni'n siarad. Os ydych chi'n mynd i mewn i rwydwaith cymdeithasol ac yn dechrau slingo lingo mae hynny fel arfer neilltuedig ar gyfer BS Bingo, mae'n awtomatig F. Os na ofynnir ichi adael, byddwch yn barod i gael eich cwmni i gael ei drin yn gyhoeddus am fynd yn groes i egwyddor allweddol cyfryngau cymdeithasol - ymddiriedaeth.

Mae yna bobl yn eich sefydliad ar hyn o bryd sydd wedi adeiladu hygrededd, awdurdod, a rhwydwaith enfawr yn eu diwydiant. Dyna'r cysylltwyr a'r dylanwadwyr y mae angen i chi eu recriwtio i'ch strategaeth!

Peidiwch â Bwyta Un yn Un!

Pwynt olaf ar sut i ddechrau. Peidiwch â rhoi eich holl ymddiriedaeth mewn un 'arbenigwr'. Mae arbenigwr yn derm sy'n gymharol, yn enwedig o ran cyfryngau cymdeithasol. Mae cwmnïau'n crafu'r wyneb ar hyn o bryd ar sut i drosoli'r cyfrwng anhygoel hwn i adeiladu perthnasoedd a darganfyddiad i'w cwmnïau. Gwyliwch rhag termau eithafol fel byth, pawb, neb, pawb ... efallai mai'r strategaeth nad ydych chi'n betio arni oedd yr un i sicrhau eich buddugoliaeth fwyaf i chi.

Dewch o hyd i ychydig o ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol, pobl sy'n gallu deall eich busnes, eich diwydiant, eich strategaethau marchnata, eich mabwysiadu technoleg ac sy'n gallu addysgu'ch tîm arweinyddiaeth ar y cyfrwng newydd hynod ddiddorol hwn.

Un sylw

  1. 1

    Doug, rydym yn falch o weld rhandaliad arall o'ch cyfres. Diolch am fynd i'r afael â'n pryder ynghylch consensws rheoli. Rydym yn cytuno bod arbenigwyr yn bwysig ar gyfer osgoi mwyngloddiau tir a sylwi ar gyfleoedd. Mae'n bwnc gwych i'n torf uwch-dechnoleg, felly rydyn ni parhau â'n darllediadau o'r gyfres drosodd ar McBruBlog. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ran 3! - David

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.