Cyrhaeddiad Corfforaethol

Pizza Mae mor hawdd â pizza ond nid ydyn nhw'n ei gael.

Nid oes prinder haerllugrwydd corfforaethol. Gallwch weld arwyddion ohono ym mhobman a gall ymgripio i mewn i bob sefydliad. Cyn gynted ag y bydd y sefydliad yn dechrau meddwl ei fod yn gwybod yn well na'i gwsmeriaid, maent yn dechrau colli eu tyniant. Mae'n ddiddorol i mi fod llawer o gwmnïau ond yn penderfynu bod hyn yn wirioneddol broblem pan ddaw gwell cystadleuaeth. Ar y pwynt hwnnw, maen nhw'n beio'r exodus torfol ar y gystadleuaeth, nid ar eu hanallu eu hunain.

Mae fel petai cwmnïau'n credu nad oes ROS, neu Dychwelyd ar Wasanaeth. Mae gan rai cwmnïau gorddi cwsmeriaid enfawr ... ac yn hytrach na cheisio datrys y mater a dangos gwerthfawrogiad i'r cwsmer, nid ydynt ond yn pwmpio mwy o ddoleri i gaffael cwsmeriaid i gymryd lle'r rhai sydd ar ôl. Maen nhw'n parhau i geisio llenwi'r bwced sy'n gollwng nes nad oes dim yn gweithio - ac maen nhw'n marw. Mae gan lawer o'r cwmnïau hyn bocedi dwfn iawn, serch hynny, ac maent yn parhau i wastraffu'r potensial ysblennydd y gallent fod wedi'i gael i'n trin yn deg, yn gyfiawn ac yn onest.

condescending, trahaus, complaisant, disdainful, egotistic, aruchel, arglwyddaidd, nawddoglyd, asyn craff, snobyddlyd, snooty, goruchel, uwchraddol, uppish, uppity - Thesawrws.com - Cyrhaeddiad

Dyma rai enghreifftiau gwych o haerllugrwydd yr wythnos hon:

 • Samsung - pan ffilmiodd cwsmer pa mor hawdd oedd torri ffôn, penderfynodd Samsung gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y cwsmer yn hytrach na thrwsio'r ffôn.
 • Katherine Harris - pan bostiodd ei blog yn ei thrychineb newydd o ymgyrch, mae'n ymddangos nad oedd ei hymwelwyr yn neb llai nag e-bostwyr ffug o'r cwmni a adeiladodd y wefan.
 • HP - yn hytrach na gweithio i adeiladu caledwedd gwell (mae gennym gynllwynwr HP newydd yn y gwaith a ddisodlwyd heddiw ... rwy'n credu y gallem gael 1 dudalen allan rhwng pob atgyweiriad), penderfynodd HP rywsut y byddai ysbïo ar eu staff corfforaethol rywsut yn darparu gwell canlyniadau. … Mae angen i rywun esbonio hyn i mi. Nid yw cwmni nad yw'n parchu ei weithwyr ei hun yn gwmni yr hoffwn fod yn gysylltiedig ag ef.
 • Ask.com - Gan geisio hybu'r defnydd o'i beiriant chwilio, mae Ask.com yn lansio blitz cyfryngau i geisio denu defnyddwyr. Pam na wnewch chi gymryd yr arian hwnnw a gwneud cynnyrch sy'n werth ei ddefnyddio? Rwy'n dyfalu ers iddyn nhw feddwl bod ganddyn nhw dudalen gartref cŵl nawr, bydd pobl yn eu defnyddio mwy.
 • Afal - yn cyfaddef bod problem 'fach' gyda'i MacBooks yn cau i lawr yn awtomatig. Diffiniad o 'ysgafn'? Rhy ddrud i'w galw yn ôl.
 • microsoft - Peidiwch ag adeiladu cynnyrch gwych, dim ond gofyn i bawb ei lawrlwytho heb ofyn iddynt trwy ei labelu fel 'diweddariad beirniadol'. I. Ysgrifennodd am hyn. Mae'n ymddangos bod eu bwriad ychydig yn fwy dewr nag yr oeddwn wedi'i ddychmygu, trwy newid eich peiriant chwilio diofyn i MSN wrth osod IE7.
 • Ticketmaster - Dylai POB datblygwr nodi hyn ... yng Nghanada, mae Ticketmaster yn cael ei siwio am nad yw pobl â handicaps yn hygyrch i'w gwefan. Nid yw fy safle yn gwbl hygyrch chwaith ond baner goch yw'r stori hon. Dylai pob un ohonom fod yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau i'r holl gwsmeriaid! Y gwir yw, dim ond mater adnoddau ydyw .. dim byd arall. Yn ogystal, mae'n dipyn o ffordd i roi'r ymdeimlad eich bod chi'n gofalu am eich cwsmeriaid neu'ch rhagolygon.

Mae diweddglo hapus i rai straeon, serch hynny:

 • Facebook - gyda'u datganiad swyddogaethol mwyaf newydd, effeithiodd Facebook yn anfwriadol ar ddiogelwch preifatrwydd eu cwsmeriaid. Rwy'n hyderus y byddant yn gwella'n llwyr diolch i arweinyddiaeth y cwmni.
 • Digg - mewn ymdrech i roi gwell pwysiad ar gyfer straeon yn eu peiriant lleoli firaol pwerus, fe wnaeth Digg ei lynu wrth ei ddefnyddwyr pŵer, a allai fod wedi bod yn defnyddio'r system er eu budd eu hunain. Gwnaeth Digg y penderfyniad cywir trwy wella ei wasanaeth i BOB cwsmer yn hytrach na'r ychydig Cloddwyr a oedd yn ennill mwy a mwy o rym.
 • GetHuman a Bringo / NoPhoneTrees.com yn casglu'r heddluoedd i roi mewnwelediad ar sut i drawsfeddiannu systemau ffôn awtomataidd i gael llais go iawn ar ben arall y ffôn.
 • ZipRealty - gwefan sy'n caniatáu i bobl bostio eu sylwadau ar-lein am gartrefi maen nhw wedi ymweld â nhw sydd ar werth.
 • Ford - er nad yw'r cwmni'n gwneud yn dda, mae Ford yn feiddgar. Hyd yn oed mor feiddgar â symud rhai doleri ad i flogiau poblogaidd!

Gobeithio y gwelwch y berthynas yma ... busnesau llwyddiannus yn symud i wella perthnasoedd, cynhyrchion a gwasanaethau â'u cleientiaid tra bod cwmnïau gwael yn anwybyddu, herio, bwlio a gwneud rhagdybiaethau â'u cleientiaid. Os mai dim ond gallem i gyd gofio hynny:

 1. Ni allwch ddeall pa mor bwysig yw'ch cynnyrch i'ch cleient.
 2. Ni allwch ragweld sut y bydd newid eich cynnyrch yn effeithio ar eich cleientiaid nes i chi wneud hynny.
 3. Nid ydych yn deall yn iawn sut mae'ch cwsmeriaid yn defnyddio'ch cynnyrch.
 4. Os na fyddwch chi'n siarad / gwrando / parchu / diolch / empathi â / ymddiheuro i / eich cleientiaid, bydd rhywun arall.
 5. Mae eich cwsmer yn talu'ch cyflog.

Fe ddywedoch chi wrthyf beth yr oeddech chi'n mynd i'w werthu i mi. Dywedais wrthych sut yr oeddwn ei eisiau. Dywedasoch wrthyf pryd y byddwn yn ei gael. Fe wnaethoch chi ei gyflwyno i mi pan ddywedoch y byddech chi. Fe wnaethoch chi gyflawni'r hyn y dywedasoch y byddech chi. Gwnaethoch gyflawni'r hyn y gofynnais ichi ei wneud. Talais i chi. Fe wnaethoch chi ddiolch i mi. Diolchais i chi. Byddaf yn archebu eto yn fuan.

Mae mor hawdd â pizza.