501 Llwybrau Byr Ysgrifennu Copi gan Amy Harrison

ysgrifennu copi

Amy Harrison, ysgrifennwr copi ar gyfer entrepreneuriaid a hyfforddwyr, wedi cael sylw ar y blogiau ysgrifennu copi gorau ar y we. Mae Amy wedi rhyddhau ebook am $ 17 sy'n cyfeirio at rai o'i hoff ymadroddion a geiriau yn ogystal â rhai geiriau ac ymadroddion y sylwodd ar lawer o'r cewri blogio ac ysgrifennu copi yn eu defnyddio.

Mae'r Canllaw Shortcutwriting Short yn cynnwys:

ymadroddion ysgrifennu-ymadroddion

  • 30 Ffyrdd i bennawd llofrudd - Yma cewch 30 templed (ac awgrymiadau o ba eiriau y mae angen i chi eu defnyddio i lenwi'r bylchau) fel y gallwch lunio pennawd ar gyfer eich busnes neu'ch blog sy'n dweud wrth eich cwsmeriaid beth rydych chi'n ei wneud (a pham y dylent ddal i ddarllen ) mewn eiliadau.
  • 104 Ymadroddion i'w gadw'n sgyrsiol - Rydych chi'n gwybod sut mae rhai awduron yn llwyddo i gadw'r naws sgyrsiol achlysurol honno fel eich bod chi'n teimlo eich bod chi'n cysylltu â pherson go iawn yn hytrach na darllen y cyfarwyddiadau i'ch chwaraewr DVD? Wel dyma'r geiriau a'r ymadroddion sgyrsiol i'ch helpu chi i wneud yr un peth.
  • 54 Ffyrdd o dorri'r fflwff - Pan rydyn ni wedi blino rydyn ni'n dechrau siarad am “bethau” a “stwff” a'r holl eiriau “dydych chi ddim yn dweud unrhyw beth penodol wrthyf i mewn gwirionedd” a all wneud eich ysgrifennu mor anghofiadwy â'r lle y gwnaethoch adael allweddi eich car ... Yr adran hon yn dangos i chi sut i osgoi hyn.
  • 75 Ymadroddion ar gyfer POW ychwanegol! - Mae ceisio cadw'r egni cŵn bach hynny ar ôl eich 3ydd drafft yn anodd, ac mae'n hawdd llithro i iaith “wych, wirioneddol wych, gwych” sydd mor gyffrous â chynnwys y drôr salad yn fy oergell. Defnyddiwch y geiriau hyn pan fyddwch chi eisiau swnio fel bod gennych chi holl egni swynol ci bach. (Rhybudd - Geiriau POWerful yw'r rhain, dim ond taenelliad ysgafn sydd ei angen arnoch i ddod â'ch copi neu'ch post blog yn fyw!)
  • 87 Ffyrdd o baentio poen eich cwsmer - Po fwyaf disgrifiadol y gallwch fod am y problemau neu'r materion y mae eich cwsmer yn eu hwynebu, y mwyaf derbyniol y byddant i'r hyn a ddywedwch y gallwch ei wneud yn ei gylch. Dangoswch iddyn nhw'n fyw eich bod chi'n deall yn union beth maen nhw'n mynd drwyddo.
  • 80 Ymadroddion i ddangos iddynt sut y byddant yn teimlo - Ar ôl paentio llun o'u poen mae'n rhaid i chi allu disgrifio pa mor anhygoel maen nhw'n mynd i deimlo ar ôl iddyn nhw arwyddo i'ch blog, prynu'ch cynnyrch neu eich cyflogi'n iawn? Trochwch i'r adran hon pan fydd angen i chi esbonio'r holl ganlyniadau rhyfeddol y gallant eu disgwyl o weithio gyda chi.
  • 71 Ffyrdd o gau'r fargen - Nid oes ots a ydych chi am i'ch cynulleidfa ddal i ddarllen, neu gofrestru i'ch cylchlythyr, neu ymuno â'ch clwb aelodaeth neu brynu'ch eLyfr, mae'n rhaid i chi adael iddyn nhw wybod beth i'w wneud a pham y dylen nhw ei wneud it. Mae'r ymadroddion hyn yn dangos i chi fod mwy nag 1 ffordd i gael eich cwsmer i weithredu.
  • Ymadroddion Personoliaeth ” - mae adran wedi'i chynnwys lle gallwch chi recordio'ch ymadroddion personoliaeth eich hun, neu ymadroddion eraill a allai fod yn benodol i'ch marchnad darged, eich rhanbarth ac unrhyw “you-isms” bach rhyfedd arall. Byddech chi'n synnu pa mor hawdd y gall y rhain ddiflannu o'ch ysgrifennu oni bai eich bod chi'n ymwybodol o'u cynnwys.

Defnyddiwch ein cyswllt cyswllt a bachwch gopi o'r llyfr anhygoel hwn heddiw!

501 Llwybrau Byr Ysgrifennu Copi

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.